Så hittar du bouppteckningarna

Utöver kyrkböckerna så är bouppteckningarna en av de viktigaste källorna för släktforskare. Förutom att de kan ge värdefull genealogisk information så ger de också en inblick i våra släktingars vardagsliv. Här ska vi titta lite närmare på just bouppteckningarna och framför allt hur du hittar dom.

Vad är en bouppteckning?

Precis som idag så upprättades en bouppteckning för att ägodelarna efter en avliden skulle delas upp på ett korrekt och rättvist sätt mellan arvingarna. Den stora skillnaden mellan äldre och mer sentida bouppteckningar är att de äldre ofta är mycket mer detaljerade. Inte sällan listade man varje enskild ägodel med dess värde. Har man tur man kan till och med få veta vad böndernas kor hette!

Om våra förfäder ägde fast egendom i form av fastigheter så kan vi med lite tur hitta datum för köpebrev i bouppteckningen vilket i sin tur också gör det lättare att hitta lagfarter eller uppbud i domböckerna.

Hur långt tillbaka de bevarade bouppteckningarna sträcker sig varierar lite beroende på landsdel men de blir generellt sett mer vanliga även på landsbygden från mitten av 1700-talet. I städerna finns det ofta betydligt äldre bouppteckningar bevarade, inte minst i Stockholm där de är en oerhört viktig källa för släktforskningen.

Läs mer: Städernas bouppteckningar – en guldgruva för släktforskare

Var noga med ingressen

De flesta bouppteckningar är uppställda på samma vis. Först kommer normalt sett en så kallad ingress. Här hittar du bland annat datum för bouppteckningen och vilka som närvarade. Därefter hittar vi en lista på arvingarna vilket för det mesta är barn till de avlidna. Det är också här vi kan hitta viktig genealogisk information. Om det fanns omyndiga barn såsom minderåriga söner eller ogifta döttrar så skulle någon se till att bevaka deras rätt. Denna någon var för det mesta en nära släkting såsom en farbror eller morbror till barnen.

Om den avlidne saknade bröstarvingar så kan man i ingressen i vissa fall ha turen att finna långa uppradningar av mer avlägsna släktingar.

En bouppteckningsingress från Åkerbo häradsrätt i Uppland år 1770

Hur hittar jag bouppteckningar?

Bouppteckningarna hör inte till kyrkans handlingar utan det är juridiska handlingar som hittas i domstolarnas arkiv. Det första du ska göra är därför att ta reda på vilken domsaga din släkting tillhörde. På landsbygden återfinns bouppteckningarna i häradsrätternas arkiv medan det i städerna var rådhusrätterna som hanterade dessa. I vissa fall kan en socken vara uppdelad på två eller till och med flera olika härader så då gäller det att vara extra noga med att söka i rätt arkiv. Man ska också vara medveten om att det från slutet av 1800-talet skett sammanslagningar av domsagor vid flera tillfällen. Här nedan ser du exempel på hur förändringar skett för Flistads socken (Gullbergs härad) i Östergötland:

Bild från Arkiv Digitals hjälpsamma arkivförteckningar

Bouppteckningar och arvskiften hittar man normalt sett under serien FII i respektive arkiv. De finns för det mesta lyckligtvis digitaliserade hos såväl Riksarkivets gratistjänst som Arkiv Digital.

Riksarkivets söktjänster

Riksarkivet har flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta bouppteckningar. Den största av dessa omfattar bouppteckningar från landsbygden från större delen av landet även om den inte är komplett. När man använder denna söktjänst ska man också vara medveten om att stavningen kan variera avsevärt. I vissa fall har man gjort en exakt avskrift från källan medan man i andra fall har normaliserat stavningen. En anledning till denna inkonsekventa registrering är att det är många olika aktörer som stått för materialet till databasen. Register saknas helt i databasen för Västra Götalands, Värmlands och Örebro län samt Malmö och Stockholms stad.

Det finns några ytterligare specialregister hos Riksarkivet som du hittar länkar till lite längre ner.

Adelns bouppteckningar

I de vanliga domstolsarkiven hittar du inte adelsmännens eller kungligheters bouppteckningar, åtminstone inte före 1916. Dessa upprättades då nämligen istället av hovrätterna. Ett ytterligare undantag utgjordes av de som var anställda inom de svenska bergverken vilka hade en helt egen rättskipning.

Glöm inte titta efter registren

Om du är kund hos Arkiv Digital så har du förutom en generellt sett bättre bildkvalitet även tillgång till en lång rad register. I domstolsarkiven hittar du oftast ett register just för bouppteckningarna vilket är mycket användbart. Dessa bouppteckningsregister brukar ligga efter domböcker och bouppteckningar i arkivförteckningen. Dessa register finns även hos Riksarkivet.

I dessa register hittar du direkt vilken arkivvolym och ”sidnummer” (enligt Arkiv Digitals numrering) som gäller för aktuell bouppteckning.

Hittar du inte bouppteckningen?

Hittar duingen bouppteckning efter din släkting trots att du sökt och sökt igen? Det kan då vara så enkelt att det helt enkelt inte finns någon sådan bevarad. Bland de allra äldsta bouppteckningarna i respektive arkiv är endast en liten del av befolkningen representerad. För de allra fattigaste i samhället fanns det inte några tillgångar att dela upp. Då fanns det heller ingen anledning att göra någon bodelning.

MariAnne Olssons unika bouppteckningsregister

Som vi nämnde tidigare så kan ingresserna i bouppteckningarna ge mycket värdefull information, inte minst när man forskar i församlingar där kyrkböckerna förstörts i bränder eller andra olyckor. Söktjänsterna ger tyvärr oftast bara möjligheten att söka efter namnet på den person bouppteckningen avser. Ett undantag är det ambitiösa register som släktforskaren MariAnne Olsson sammanställt för häraderna och städerna i Östergötland. I detta enorma register hittar man även namnen på personer som omnämns i ingresserna samt summariska avskrifter av ingresserna. En veritabel guldgruva för den som släktforskar i Östergötland med andra ord.

MariAnne Olssons ambitiösa register finns tillgängligt på CD i form av PDF-filer från Östgöta Genealogiska Förening.

Nyare bouppteckningar

För den som släktforskar i modern tid är bouppteckningarna ett snabbt och smidigt sätt att hitta barn till avlidna personer. Detta inte minst då allt fler barn fötts i utomäktenskapliga relationer. Bouppteckningar mellan 1980 och 2001 har digitaliserats men finns endast tillgängliga i en databas via Riksarkivets läsesalar. Har du personnummer på en person avliden efter 1 juli 2001 så kan du få en kopia på bouppteckningen efter denna direkt till din e-postadress genom Skatteverkets hemsida.

Länkar till söktjänster

Vi avslutar vår sammanställning med länkar till de gratis söktjänster som erbjuds av Riksarkivet:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner