Smedsläkten Wattenströms ursprung

En typisk svensk bruksmiljö

En typisk svensk bruksmiljö

I Sverige, i likhet med många andra länder, så har hantverksyrken ofta gått i arv från far till son i flera generationer. Detta gäller i synnerhet smederna där det i flera släkter överlämnats från generation till generation sedan 1600-talets järnbruksepok och valloninvandringen till den omfattande bruksdöden under 1800-talets andra hälft.

En av många svenska smedsläkter är släkten Wattenström som leder sitt ursprung till Östergötlands bergslag där Finspångs bruk i Risinge socken varit centrum för bruksverksamheten. Släktens för närvarande äldsta kända stamfader Måns Andersson (1690-1773) var dock verksam vid Sonstorps bruk i grannsocknen Hällestad, beläget vid Hällestadsån strax utanför tätorten Sonstorp.

Föreningen för Smedsläktsforskning (FFS) har på sina cd-skivor om smeder tyvärr spridit en hel del felaktiga uppgifter om bland annat släkten Wattenströms ursprung. Där anges helt grundlöst att Måns Andersson skulle vara född 1687 i byn Prästköp i Hällestads socken och att dennes far Anders Månsson skulle vara född i byn Torp i samma socken. Dessa två personer har visserligen existerat i verkligheten men inga som helst tecken tyder på ett samband med släkten Wattenström. Tyvärr har de sedan spridits vidare i många publicerade släktutredningar. Det är vanliga namn och rena gissningar av oklart ursprung.

Om man ska spekulera kring Måns Andersson ursprung så skulle man utifrån namnet kunna tänka sig en anknytning till Vattholma bruk i Uppland men namnet har, trots sin ovanlighet, en så pass generell uppbyggnad att han lika gärna skulle kunna vara son till en bonde eller torpare var som helst i bergslagerna, i synnerhet som han aldrig själv använde släktnamnet. Namnet Wattenström började istället användes av hans söner Magnus och Anders samt barn till sönerna Karl och Kristian, alla fyra verksamma som smeder vid Sonstorp.

Även när det gäller Måns Anderssons näst äldsta son Kristian Månssons (1728-1770) familj så förekommer felaktiga uppgifter på de utgivna smedskivorna. Hans hustru Helena Jonsdotter uppges där vara född 1725 vid Folkströms bruk i Hällestads socken som dotter till hammarsmeden Jonas Fransson och hans hustru Kerstin Persdotter. Dessa felaktigheter har tyvärr fortsatt att spridas på internet. På Släktingar.se håller vi oss dock till fakta och vi är noga med att låta våra erfarna släktforskare kontrollera de uppgifter som finns i vår databas.

Många av männen i släkten Wattenström fortsatte i sina fäders spår och blev själva smeder. Flera döttrar i familjerna gifte in sig i andra välkända svenska smedsläkter såsom vallonsläkten Bonnevier. Även om namnet Wattenström idag bara bärs av ett fåtal ättlingar till stamfadern Måns Andersson så är det många tusen svenskar som leder sitt ursprung till honom på andra vägar än det raka fädernet. Kanske är du själv en av dessa?

Vill du veta mer om släkten Wattenström eller din egen familjs ursprung? Som medlem hos oss får du också tillgång till hela vår växande databas utan några begränsningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner