När infaller egentligen påsken?

De flesta av er har förhoppningsvis kunnat ta ledigt för att njuta av vårvärmen under påskhelgen som varit. De flesta av er har förmodligen också ett hum om varför vi firar påsk men när infaller egentligen påsken? Tidsmässigt är det definitivt den mest komplicerade av våra storhelger men det finns faktiskt regler för när påsken infaller.

Påsken är den viktigaste högtiden inom kristendomen men den har äldre rötter inom judendomen och har fått sitt svenska namn efter det hebreiska namnet pesach som betyder ”passera” eller ”gå förbi”.

Av tradition så anses regeln för att bestämma påskdagen ha uppstått redan vid det första konciliet i Nicaea år 325 men det finns inga bevis för detta då uppgiften saknas i de bevarade protokollen från mötet. Regeln säger hur som helst att påskdagen infaller ”den första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen som infaller på eller efter 21 mars”.

I den judiska kalendern så infaller högtiden pesach istället den fjortonde dagen i vårmånaden Nisan när det blir fullmåne.

Även om reglerna för att bestämma påskdagen länge har varit gemensamma inom den kristna världen så har påskens infallande historiskt sett ändå varierat mellan olika länder till följd av att man haft olika kalendrar i bruk. De katolska länderna införde exempelvis den gregorianska kalendern år 1582 medan man i Sverige inte genomförde ett byte förrän 1753.

I Storbritannien antog man den 3 augusti 1928 en lag som slog fast att påsken skulle infalla den andra söndagen efter den första lördagen i april men lagen användes aldrig i praktiken.

Som kuriosa kan nämnas att det franskklingande förnamnet Pascal leder sitt ursprung till det latinska ordet för påsk – pascha – och namnet gavs länge främst till pojkar som fötts under påsken.

Att själv lista ut när påsken inföll ett givet år är svårt men du kan enkelt se vilket datum påskdagen eller någon annan helgdag inföll i vår historiska kalender som är helt gratis för alla att använda.

Glad påsk i efterhand!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *