En engelsman i 1800-talets Nederkalix

Ett släktnamn som Emmoth kanske inte har en särskilt hög överraskningseffekt i ett Sverige som sett många olika invandringsvågor genom årens lopp. Dyker ett sådant namn upp i Nederkalix socken i Norrbotten vid 1800-talets början så höjer nog emellertid betydligt fler på ögonbrynen.

Det för regionen mycket säregna namnet Emmoth lever kvar i nordligaste Sverige än idag och en gren av släkten finns också i Pudasjärvi i Finland. Den förste av släkten var emellertid en man vid namn Thomas Emmoth som arbetade som sågare vid Indals sågverk strax utanför Sundsvall i Medelpad innan han flyttade in till staden efter hustrun Regina Malms död 1821.

Den engelska invandraren anpassade sig till sitt nya hemlands lagar. När Thomas Emmoth år 1822 anlände med sina söner till Nederkalix uppvisade han enligt alla konstens regler sin flyttningsattest vilken upplyser oss om hans tidigare vistelseort enligt följande:

Engelsmannen Emmot som hit till församlingen ankom i egenskap af Byggmästare vid Indahls sågvärk, medförde ifrån Tuna, hwarest han förut arbetat ingen attest. Afgår härifrån till Sundsvall. Har med sig en son Hinrich Thomas född 1816 uti Tuna socken, son Joseph född 1819 30/10 uti Sundsvall. Hafva icke börjat läsa. Den ena eller Joseph har enligt uppgift ej haft koppor, men Henric Thomas skal vara vaccinerad. Emmot är efter hans egen uppgift född år 1769. Har under sit vistande här förhållit sig efter hwad kunnigt, ärligt och om han är med hustru förenad eller icke, är mig obekant.

Indahl 26 augusti 1822.
Nils Henr. Auren Pastor Loci.

I Nederkalix gifte änklingen Thomas Emmoth med en kvinna från trakten men för att få gifta sig var man tvungen att visa hinderslöshet, det vill säga bevis på att man exempelvis inte redan var gift eller att det fanns något annat som omöjliggjorde en vigsel. Detta kunde inte Thomas göra och han fick därför sätta in en annons i den statliga Post- och Inrikes Tidningar den 8 januari 1823:

Sågställaren Thomas Emmott från Crawen i Yorkshire uti England, will här i Församlingen ingå äktenskap, men kan icke om sin hinderslöshet förete betyg. Skulle någon emot hans förehafwande tro sig äga laga jäf, bör sådant inom år och dag hos undertecknad anmälas; hwilket tredje gången kungöres. Sundswall d. 11 Oct. 1822.
Gunnar Hehlberg,
Cur. Past. Ger.

Nu lämnar han alltså mer detaljerad information om sin härkomst. Craven är ett distrikt i grevskapet North Yorkshire i norra delen av England.

Thomas Emmoth levde sedan ett drygt årtionde i Nederkalix innan familjens liv tog en dramatisk vändning. I slutet av 1836 brann deras hem i Gammelgården ner till grunden och han tvingades året därpå lämnat orten för att bege sig till Kåfjord i Finnmark i Norge. Efter en tids vistande i såväl Norge som Finland så återvände han 1843 till Gammelgården där han bodde kvar fram till sin död den 16 mars 1856. Han blev således 86 eller 87 år gammal, en mycket ansenlig ålder på den tiden.

Vill du veta mer om din egen släkt i Norrbotten? Då är du varmt välkommen att bli medlem hos oss på Släktingar.se.

En tanke på “En engelsman i 1800-talets Nederkalix

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner