Släkten Swartz – från bergsbruk till tobaksfabriker

Släkten Swartz var under mer än 100 år ledande tobaksproducenter i Sverige och även om de bedrev handel även med andra varor så var det tobaken de gjorde sig mest kända för och det var också den som genererade störst vinst. I denna artikel berättar vi kortfattat om släktens historia från Värmlands bergslag till städernas fabriker.

Den äldsta med säkerhet kända stamfadern till släkten var bergsmannen Per Olofsson (1661-1701) i Svartsången i Kroppa socken i Värmland efter vilken gård släkten fick sitt namn. Möjligen härstammade Per från husmannen Klemet som levde i Herrhultshyttan i samma socken under andra hälften av 1500-talet men där finns det frågetecken.

Namnet Swartz antogs dels av Pers son Erik (född 1697) vilken anställdes som bruksbokhållare, och dels av sonen Olof Perssons (1693-1752) två söner. Eriks släktled dog emellertid ut redan 1872 med den den ogifta sondottern Beata Charlotta Swartz (1779-1872) i Nora.

Olof Perssons son Petter Swartz (1726-1789) lärde sig bokföring, franska, latin och snustillverkning i Stockholm innan han 1753 fick tillstånd att tillverka så kallat spanskt snus i Norrköping. Han drev denna verksamhet tillsammans med brodern Olof men när denne avled 1768 blev Petter ensam ägare till den framgångsrika firman. 1772 lät de också grunda den Swartziska friskolan i Norrköping som lades ner så sent som 1940 men dess stiftelse finns kvar än idag. Vid 1900-talets början var den externatskola för utvecklingsstörda barn.

Petter Jakob Swartz

Petter Jakob Swartz

Petter Swartz hade många barn med sin hustru Brita Ryy. Tre söner kom att ärva verksamheten men det var den äldsta sonen Petter Jakob Swartz (1755-1819) som kom att bära huvudansvaret för firman och inlöste allteftersom brödernas andelar. Han inskolades i företaget redan som 15-åring och köpte så småningom Jonsbergs säteri i Jonsbergs socken strax utanför Norrköping.

Säteriet Jonsberg övertogs av Petter Jakobs son ryttmästaren Karl Jakob Swartz (1800-1874). Dennes familj drabbades av en stor tragedi på självaste julafton 1838 då de tre äldsta barnen – 9, 8 och 6 år gamla – drunknade i Kapellviken tillsammans med överstelöjtnanten Otto Kalmberg. Det sägs att trots händelsen skulle julaftonen fortlöpa enligt planerna men det blev knappast en jul precis som alla andra.

Det swartziska tobaksimperiets historia slutar efter fem generationer år 1912 då Carl Swartz överlät tobakstillverkningen till AB Förenade Svenska Tobaksfabriker, ett nybildat konsortium som bildats för att försöka hindra införandet av ett statligt tobaksmonopol i landet. Släktens mjölproduktion från 1760-talet levde kvar fram till 1950-talet då även den såldes till Wenner-Gren-koncernen, bolaget som grundats av superentreprenören Axel Wenner-Gren (1881-1961).

Ett antal kända svenskar härstammar från Swartz-släkten, däribland skådespelaren vid Kungliga teatern Edvard Mauritz Swartz (1826-1897) och den tidigare försvarsministern och generaldirektören Mikael Odenberg (född 1953).

Vill du veta mer om släkten Swartz eller någon annan svensk släkt? Då är du varmt välkommen att bli medlem hos oss på Släktingar.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner