Lemmeströ – socknen som försvann

Utanför Svedala i Skåne kan man än idag se resterna efter en sockenkyrka som revs för mer än 200 år sedan trots mycket högljudda protester från lokalbefolkningen. Det handlar om Lemmeströ sockenkyrka. Lemmeströ socken var en av många skånska socknar som kom till redan på medeltiden varför man kan ha förståelse för den tidens reaktioner. Kyrkan som revs hade även den medeltida rötter.

Namnet Lemmeströ tros komma från ett gammalt mansnamn Lemme samt ett slutled med betydelse röjning. Det har tidigare skrivits på olika vis, bland annat ”Laemitsriidh” (1356) och “Lemmitsröd” (1555). Lemmeströ var ett eget pastorat till och med 1555 då det slogs samman med grannsocknen Börringe men Lemmeströ var från 1565 huvudkyrka för pastoratet i och med att prästgården fyttades dit.

När Lemmeströ kyrka beskrivs på 1600-talet uppges den ha varit helgad åt Jungfru Maria och gick därför också under namnet ”Vår Frus kyrka”. En äldre träkyrka stod från början på platsen men den ersattes av en mer beständig tegelkyrka på 1200-talet. Idag återstår endast en ruin bestående av en del av västtornet på upp till nio meters höjd samt rester efter vapenhuset.

Under större delen av 1600- och 1700-talen var Lemmeströ kyrka i mycket dåligt skick och såväl den som Börringe sockenkyrka revs under senare halvan av 1700-talet efter att riksrådet Joakim Beck-Friis begärt att de två socknarna skulle slås samman. Den nya socknen fick namnet Gustavs socken och en ny sockenkyrka stod färdig att invigas år 1787. Socknens namn ändrades 1931 dock tillbaka till Börringe.

När rivningsarbetet skulle påbörjas vid Lemmeströ kyrka möttes det av så pass högljudda protester att man kallade in militär för att upprätthålla ordningen under tiden rivningen genomfördes.

Till skillnad från flera andra försvunna socknar så finns det än idag bevarade kyrkböcker från Lemmeströ från slutet av 1600-talet. Separata kyrkböcker för Lemmeströ fördes emellertid även en bit in på 1800-talet trots sammanslagningen med Börringe.

Vill du veta mer om din släkt i Lemmeströ, Börringe eller någon annan del av Skåne? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

.

En tanke på “Lemmeströ – socknen som försvann

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner