Klockaresläkten Fougstedt från Kågeröd

Kågeröds kyrka

Kågeröds kyrka

Att barn följer i sina föräldrars fotspår är inte särskilt ovanligt, i synnerhet inte förr i tiden när yrkesvalet var tämligen begränsat för större delen av befolkningen. Däremot hör det till ovanligheterna att en och samma släkt innehar samma ämbete på samma plats under flera generationer. Så skedde dock i skånska Kågeröd där släkten Fougstedt var knutna till klockaretjänsten i drygt ett sekel.

Om den första klockaren Fougstedts uppväxt är inte särskilt mycket känt. Bondsonen Jöns Fougstedt föddes en höstdag år 1740 på en av de många gårdarna i Fulltofta by i Fulltofta socken. Olyckan såg emellertid till att han blott sju år gammal lämnades föräldralös i världen och han vistades därefter sannolikt hos släktingar i trakten tillika med sin lillasyster Ingar vilken senare tjänar en tid som piga hos honom i Kågeröds klockaregård innan hon gifter sig och skaffar egen familj.

Den 29 januari 1766 får Jöns Fougstedt biskopens fullmakt på tjänsten som klockare i Kågeröds församling, en tjänst han innehar i nästan 20 år fram till sin död i en rötfebersepidemi 1785. I Kågeröds kyrka hänger också en gammal nummertavla med hans initialer JF samt årtalet 1768. Med sin hustru Pernilla/Petronella Månsdotter Möller (1747-1821) hade han flera barn varav sonen Magnus så småningom också blev klockare i församlingen.

Magnus Fougstedt (1772-1831) innehade tjänsten som klockare i Kågeröd när man började vaccinera barn mot koppor i hela Sverige vid 1800-talets början. Detta arbete utfördes inte sällan just av klockarna och så var fallet i Kågeröd där Magnus Fougstedt hann med att vaccinera mer än 1500 barn mot den fruktade sjukdomen som tidigare skördat åtskilliga unga liv. Han uppgavs av greve Wachtmeister ha varit en allmänt älskad och saknad klockare och vid Kågeröds kyrka står Magnus Fougstedts gravvård med följande text:

CANTOR
MAGNUS FOUGSTEDT
FÖDD 30 JANUARI 1772
DÖD DEN 12 JULI 1831
MINA BARN ÄLSKOM ICKE MED ORD DÖM ELLER MED TUNGONE UTAN MED GERNING OCH SANNING

Bland Magnus Fougstedts många barn med sin andra hustru Marna Olasdotter (1784-1856) finns sonen Ola (1812-1876) som även han innehade ämbetet som klockare i Kågeröd och hade en mycket stor familj. Ola tituleras även organist och kantor under sin tjänstetid. Ola var endast 19 år när han rekommenderades av greve Wachtmeister att överta sysslan efter faderns död. Till skillnad från sin företrädare så skötte han inte sitt arbete fläckfritt. På grund av tilltagande problem med alkoholen tvingades han vid slutet av 1860-talet begära tjänstledigt. En av hans söner vikarierade under denna tid men möttes av klagomål från församlingen då han saknade sina föregångares musikaliska färdigheter och han lämnade snart yrket bakom sig. Klockardynastin Fougstedt såg nu sitt slut nalkas.

Flera medlemmar av släkten Fougstedt har senare visat sig bära på konstnärliga gener utöver intresset för tonkonsten. Klockaren Ola Fougstedt i Kågeröd ägnade sig själv åt träsnideri på fritiden och hans sonson Arvid Fougstedt (1888-1949) var en framstående målare och tecknare som 1937 utsågs till professor i teckning vid Konstakademien.

En gren av släkten Fougstedt finns också representerad i Finland dit en av stamfadern Jöns Fougstedts sonsöner flyttade. Till denna gren hör bland annat statistikern och professorn Gunnar Fougstedt (1908-1986) och dirigenten Nils-Eric Fougstedt (1910-1961).

Vill du veta mer om din egen släkt i Kågeröds socken eller någon annan del av Skåne? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner