Vilket är Sveriges vanligaste ortnamn?

Ett problem som kan dyka upp för släktforskaren är ortnamn som finns på flera platser. Om inte socknen preciseras så krävs det ibland lite extra detektivarbete för att hitta rätt. Men vilket är egentligen det vanligaste ortnamnet i Sverige?

Svaret på denna fråga är inte helt självklar. Frågar man Lantmäteriet idag år 2021 så är Fridhem det vanligaste bebyggelsenamnet och Abborrtjärn(en) det vanligaste naturnamnet. Bägge dessa finns på fler än 1000 platser i landet.

Gårdar och byar

Fridhem är dock normalt sett namnet på mindre torp och lägenheter av relativt modern datum. Vid 1800-talets början existerade därför säkerligen inte majoriteten av dessa platser. Om man istället skulle välja att endast ta med byar eller gårdar som funnits sedan länge så är förmodligen mycket enkla ortnamnsbildningar som Torp och Berga bland de allra vanligaste. Bägge dessa hittar man i många socknar runt om i landet.

Några platser med namnet Berga från en sökning i vår databas

Nybygget

Om man istället följer statistiken över en längre tidsperiod så har det uppförts ett stort antal torp och backstugor som helt enkelt döpts till Nybygget. De flesta av dessa finns inte kvar idag medan andra har döpts om till ”riktiga” namn. Det är svårt att få fram siffror på exakt hur många Nybygget som har funnits i Sverige.

Socknar med samma namn

Även om det naturligtvis finns betydligt fler gårdar, byar och torp med samma namn så har säkert en del av er även stött på socknar som heter likadant. Det finns exempelvis ett Björsäter i Östergötland och ett Björsäter i Västergötland. Där brukar det dock vara mer självklart vilket som avses i de källor man använder i sin forskning.

En tanke på “Vilket är Sveriges vanligaste ortnamn?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner