Ulrika – en ovanlig sockenbildning

Ulrika kyrka i Östergötland

Ulrika kyrka i Östergötland

År 1736 bildades en helt ny socken i södra Östergötland ett par mil från Linköping. Den fick namnet Ulrika efter den dåvarande drottningen Ulrika Eleonora, Fredrik I:s hustru. Hon skänkte också nattvardskärl och egenhändigt broderad kalkduk till kyrkan. I den här artikeln berättar vi om denna nya sockenbildning som är en av de ovanligare i Sveriges historia.

Tankarna på en ny kyrka i denna utpräglade skogsbygd hade funnits länge och redan vid 1400-talets slut så hade bönderna i trakt försökt få uppföra en kyrka. Anledningen var att de hade minst två mil till sina respektive kyrkor vilket krävde både tidskrävande och farliga resor på dåliga vägar varje gång det var tid för gudstjänst, barndop, vigsel eller begravning. Pest och krig sköt dock upp planerna.

Efter att bonden Samuel Larssons i Viprödsle son avlidit och hans hustru skadat sig allvarlig under en olycka på väg hem från dop i Västra Eneby församling så väcktes det nytt liv i planerna på en ny kyrka och församling. Samuel begav sig själv till kungafamiljen i Stockholm där drottning Ulrika Eleonora rördes av den tragiska berättelsen och lovade att stödja de östgötska skogsböndernas önskan.

Vintern 1736-1737 samlade man in material till en ny kyrka till vars uppbyggnad man utsåg Sven Samuelsson i Valvik som byggmästare. Inventarier skänktes från andra församlingar såsom ett altarskåp från Mjölby kyrka, en gammal predikstol från Norra Vi kyrka samt mässhake och altarkläde från Tyska Sankta Gertruds församling i Stockholm. Den 1 juni 1737 invigdes så äntligen Ulrika kyrka av biskop Eric Benzelius d.y.

Det kom att bli en mycket ovanlig sockenbildning då den snart kom att utgöras gårdar från inte mindre än fem olika socknar (Kisa, Malexander, Nykil, Gammalkil och Västra Harg) och fyra härader (Kinda, Valkebo, Vifolka och Ydre). De allra första åren så bestod den dock bara av 5 1/8 hemman då varje ytterligare inkludering var tvungen att prövas av kungen. Så sent som 1886 blev Häggebo (tidigare i Nykils socken) en del av Ulrika. Från och med 1895 räknades hela Ulrika socken till Valkebo härad.

Följande byar och gårdar kom att ingå i den nya Ulrika socken:

Från Nykils socken och Valkebo härad
Amundebo
Eksjöhult
Haneberg
Jordeberg
Källstorp
Smedstorp
Solltorp
Sundstorp
Åstorp

Från Gammalkils socken och Valkebo härad
Bäck (överförd enligt kungligt brev 22/4 1819)
Ycke

Från Kisa socken och Kinda härad
Emtefall
Kottebo
Kärr
Lindesfall
Pätorp
Sävsjömåla
Valvik
Viprödsle

Från Västra Hargs socken och Vifolka härad
Farsbo (Stora och Lilla)
Grytfall
Gördslegöl
Kalkgryt
Pikedal
Runnedals utjord (överförd enligt kungligt brev 30/7 1778)

Från Malexanders socken och Ydre härad (senare till Kinda härad)
Nargöl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner