Svenska tidningar – en guldgruva för släktforskaren

Tjänsten Svenska dagstidningar från KB

Sedan ett par år tillbaka så har vi i Sverige tack vare Kungliga Biblioteket digital tillgång till ett stort arkiv av svenska dagstidningar alltsedan 1600-talet. Även om upphovsrätten hindrar oss från att nyttja tjänsten fullt ut hemifrån så finns där en hel del intressant material som kan nås bara ett par knapptryck bort. Vi ska här ge några exempel på vad vi på Släktingar hittat i tidningsarkivet när vi forskat åt våra kunder.

Svenska dagstidningar

Tjänsten Svenska dagstidningar innehåller idag mer än 27 miljoner digitaliserade sidor, från 1600-talet fram till början av 2020. I tjänsten finns hela utgivningen av Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet. Dessutom finns ytterligare cirka 900 tidningstitlar som i olika hög grad har digitaliserats av KB.

Ett brutalt dubbelmord i Östergötland

I östgötska Rinna så mördades sommaren 1875 två små barn, 4 1/2 respektive 2 år gamla. Förövaren var deras egen far, hemmansägaren Anders Jönsson (1838-1892) i Torpa. Denna tragiska händelse – som vi tidigare skrivit om på vår blogg – uppmärksammades i tidningar över hela landet, så även i den lokala Östgöten i början av augusti.

”Skenande häst och spildt menniskolif”

Denna dramatiska och olycksbådande rubrik hittar man i Ölandsbladet den 11 oktober 1902. Den som drabbades av denna skenande häst var en bondhustru från byn Kvinnsgröta i Gräsgårds socken på Öland vid namn Sofia Olsson (1856-1902). På väg hem till Kvinnsgröta hamnade ekipagets häst i sken inte bara en utan två gånger, den sista med dödlig utgång. Hela tidningsartikeln lyder som följer:

Skenande häst och spildt menniskolif. En sorglig händelse inträffade sistlidne fredagsafton den 3 dennes. Då landtbrukaren A. G. Olssons i Qvinsgröta hustru Sofia Nilsdotter var stadd i något ärende till Grönhögen, blef hästen, med hvilken hon körde, af någon anledning rädd och föll i sken, hvarvid såväl hustru Olsson som en annan äldre gumma föll af vagnen och skadade sig något. Då hästen fastagits, fortsattes resan, med tillhjelp af en handlande Råberg från Grönhögen som körsven, till Ventlinge skolhus, då Råberg återvände hem. Resan fortsattes vidare tills man kom till småskolehuset i Gräsgård, då hästen ånyo föll i sken, med den påföljd att den äldre gumman åter föll af vagnen. Hästen fortsatte, skenande norrut tills han hunnit fram till rättaren S. L. Jonsson i Gräsgård bostad, då äfven hustru Olsson fallit ur eller försökt hoppa af vagnen, som ej var försedd med fotsack, med den olyckliga påföljd att hon ljöt en nästan ögonblicklig död. Några karlar kommo gående på vägen, mötande den skenande hästen samt strax dervid påträffade de äfven den sanslösa hustru Olsson liggande blödande å vägen. Hon inbars ofördröjligen till ofvannämnde Jonssons, der lämplig behandling egnades henne, för att om möjligt återkalla henne till lifvet, men allt var förgäfves, ty blodet flöt ymnigt ur både öronen och munnen. Ett hål som af ett hästskosöm är synligt å högra tinningen å liket. Stor förstämning råder i trakten öfver den sorgliga händelsen. Den efterlefvande makens och barnens sorg kan lättare tänkas än beskrifvas.
Den så sorgligt omkomna 46-åriga Sofia Olsson har varit en mycket god maka och moder och sörjes närmast af make och nio barn, en åldrig fader samt en talrik vänkrets, skrifves till K:r.

En av Sofias söner var lantbrukaren Oskar Tornegård (1889-1960), politiskt aktiv i Bondeförbundet och riksdagsledamot 1937-1940.

Inte bara död och elände

En del menar att man mest hittar död, elände och andra dystra händelser i tidningsmaterialet. Naturligtvis finns det en hel del sådana artiklar – precis som i dagens tidningar – MEN det är långt ifrån bara den typen av notiser släktforskaren han ha turen att hitta om sina släktingar.

Vid Nyvångs folkskola i skånska Åstorp verkade på 1920- och 1930-talet det engagerade lärarparet Thorvald och Hilda Ekdahl. Thorvald var vid sidan av läraryrket även politiskt aktiv och representerade under många år Socialdemokraterna i riksdagen. Hilda Ekdahl (1893-1982) tog på egen hand fram en ABC-låda som skulle vara till hjälp för barn i småskolan när de lär sig alfabetets bokstäver. I Svensk Läraretidning infördes 1933 en annons för produkten som såg ut så här:

Denna tidning hittade vi dock inte hos KB utan genom det behjärtansvärda Projekt Runeberg.

Det här är några exempel på vad vi hittat om våra kunders släktingar i svenska tidningar. Ibland kan det vara svårt att hitta det man söker men det är definitivt värt ett försök!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *