Ett fasansväckande dubbelmord i östgötska Rinna

En dag i slutet av juli år 1875 avled enligt husförhörslängden två av hemmansägaren Anders Jönssons barn i byn Torpa i Rinna socken, numera en del av Boxholms kommun i Östergötland. Sannolikheten att två givna barn avlider samma dag är mindre än en på 10000. Detta förutsatt att det sker helt slumpmässigt, naturligtvis är sannolikheten i praktiken något högre beroende på smittsamma sjukdomar etc. Oavsett så kan man direkt misstänka att något har hänt, antingen en olycka eller ett brott. Det vi upptäckte var både hemskt och tragiskt.

En titt i dödboken

När vi går vidare till dödboken för Rinna församling hittar vi de bägge barnen vars namn var Karl och Emma, 4 1/2 respektive 2 år gamla. Emma hade just fyllt 2 år för bara 10 dagar sedan:

Dödsnotisen i Rinna församlings dödbok

Här tecknas den fasansfulla händelsen i en kort mening: ”Mördade af fadren vid ett anfall af sinnesrubbning genom halsarnas afskärning.”.

Att mödrar har ihjäl sina barn till följd av förlossningsdepression eller liknande förekommer lite då och då men att det är fadern som står för det dödliga våldet är mycket ovanligt, då som nu.

Nationellt uppmärksammad händelse

Denna händelse chockade naturligtvis hela bygden men den uppmärksammades också i tidningar över hela landet. I tidningen Östgöten publiceras följande notis den 4 augusti 1875:

Ett fasanswäckande dubbelmord – af en fader på twänne hans barn – föröfwades sistlidne onsdag wid middagstiden i Östra Torpa af Rinna socken, Göstrings härad. Hemmansegaren Anders Jönsson, hwilken någon tid warit under läkarebehandling för ett fel i hjernan, som orsakad symptomer af sinnesrubbning, war den dagen ensam hemma med sina twänne äldsta barn, en gosse om 4 1/2 och en flicka om 2 år, under det hustrun war borta med det minsta barnet. En stund efter middagen kom J. till Ljungstorp, der en hans swåger är boende, och omtalade öppet att han skurit halsarne af de båda barnen, hwarwid han tillade: nu kan du gerna slå mig i hufwudet med en sten, ty eljest går jag och dränker mig i Ljungstorpsgölen. Då de häraf förskräckta menniskorna ankommo till Torpa, funno de de båda barnen badande i blod, med halsarne afskurna och längesedan döda. Den olycklige mördaren, som alltid warit wäl känd och är af ett stilla och fredligt sinnelag, blef i torsdags under bewakning intransporterad till härwarande länscellfängelse. Han är omkring 37 år gammal.

Tillbaka på hemorten?

Efter den fruktansvärda gärningen uppges den Nässjö-födde smålänningen Anders Jönsson vistas på Vadstena hospital vilket var det närmaste rättspsykiatrisk vård som fanns att tillgå vid 1800-talets slut. Av allt att döma så återvände han dock till Rinna och brukade en gård i byn Gärdslätt fram till sin död vid 53 års ålder år 1892. Gården övertogs sedan av hans barn. Han fortsatte hela tiden att vara gift med sin hustru. Det är omöjligt för oss att föreställa oss hur livet fortgick i denna familj mer än att det förmodligen inte var särskilt lätt för någon av överlevande familjemedlemmarna.

En del av personprofilen för Anders Jönsson på Släktingar.se

En tanke på “Ett fasansväckande dubbelmord i östgötska Rinna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner