Svensk kriminalvård efter amerikanskt mönster

Harald Salomon till vänster, hans farfar med familj till höger

1800-talet var ett omvälvande århundrade för Sverige på många sätt. Det gamla jordbrukssamhället förändrades. Barnadödligheten minskade drastiskt och folkmängden ökade snabbt. Emigration och frikyrklighet tog människor från hembygden. Grunden för ett modernt demokratiskt samhälle lades. Synen på kriminella började också förändras till en mer human inställning vilket vi ska titta lite närmare på här när vi tar ett kliv in i 1900-talets början och möter en man som lämnat ett stort avtryck i det svenska rättsväsendet.

Den gamla tidens straff

Före 1800-talet var synen på kriminella långt ifrån human med dagens mått mätt. Kroppsstraff förekom frekvent och fram till 1734 års lag så fanns till och med stympning (det vill säga förlust av kroppsdelar) på straffskalan även om det praktiserades ytterst sällan efter medeltiden. 1832 avskaffades slutligen alla kroppsstraff för civila med undantag för dödsstraffet. På fängelserna behandlades fångarna ofta som djur och många dog under vistelsen. År 1840 beslutade dock riksdagen att de gamla fängelserna skulle ersättas med cellfängelser enligt Philadelphia-modellen.

Unga brottslingar

Under medeltiden kunde även mycket unga brottslingar dömas till hårda straff. På 1300-talet berättas exempelvis en 12-åring ha avrättats i Kävlinge i Skåne (som då visserligen inte var svenskt). Under 1700-talet började barn efter mindre förseelser placeras på arbetshus där de blandades med äldre brottslingar och tiggare. Tiggeri eller ”kringstrykande” var olagligt på den tiden.

Harald Salomon och barndomstolarna

Harald Salomon var en jurist som skulle komma att få stor betydelse för humaniseringen inom det svenska rättsväsendet under 1900-talet. Han föddes 1867 i Malmö som äldste son till en läkare som arbetat som överläkare vid såväl Malmö som Lunds hospital. Fadern hade rest runt i Europa för att inhämta kunskap om sinnessjukvården i andra länder. Harald följde faderns exempel och begav sig därför 1906 till USA för att studera landets rättsväsende inifrån.

I Amerika kom Harald Salomon i kontakt med det särskilda barndomstolsväsendet. Han argumenterade för införandet av ett liknande system i Sverige i skriften ”Om barndomstolar”. Att förebygga återfall i brottslighet och underlätta återanpassning till samhället såg han som centralt för rättsskipningen. 1906 hade villkorlig dom införts i Sverige och han företog på eget initiativ förundersökningar som skulle ge ledning till sådana domar såväl som övervakning av de dömda.

Föreningen Skyddsvärnet

Den 10 maj 1910 bildades föreningen Skyddsvärnet med syftet att arbeta med personundersökningar och övervakning i anslutning till villkorliga fängelsedomar. Grundtanken var att bli ett komplement till statlig, kommunal och ideell hjälpverksamhet. Inriktningen var hjälp till självhjälp. Harald Salomon blev föreståndare för dess förundersöknings- och övervakningsbyrå.

De svenska domstolarna började snart använda sig av Salomons metoder som praxis och 1918 integrerades förundersöknings- och övervakningsinstitutet med lagstiftningen genom den nya lagen angående villkorlig straffdom. Salomon medverkade i utarbetandet av lagen som sakkunnig.

Skyddsvärnet har utvecklats och förändrats en hel del under det senaste århundradet men finns kvar än idag med ungefär 150 anställda över hela landet.

Människovård och släktforskning

Harald Salomons syn på kriminalvården kan sammanfattas med titeln på en av hans utgivna skrifter nämligen ”Människovård i stället för fångvård. Minnen och erfarenhet från studieresor och arbetsfält” (1937). Det var en ny era för det svenska rättsväsendet där man försökte ta till vara på individen istället för att som tidigare bara fokusera på straffet.

Släkten Salomon härstammar från badarmästaren Ernst Didrik Salomon (ca 1714-1768) i Stockholm. Harald var själv mycket intresserad av släktens historia och gav 1945 ut släktkrönikan ”Till flydda tider … Några blad ur en svensk läkarfamiljs historia”. Han hade inga egna barn men däremot en styvson från hustruns tidigare äktenskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner