Släktforska med DNA – mtDNA och din moderslinje

Mitokondrier

Mitokondrier

Vi inledde nyligen en uppskattad och efterfrågad artikelserie om DNA i släktforskningen och går nu vidare med att berätta om ett av de tre grundläggande DNA-testerna nämligen test av mtDNA eller mitokondriellt DNA.

Vad är då mtDNA kan man fråga sig? Det blir av naturliga skäl många förkortningar när man ägnar sig åt organisk kemi eftersom det ofta är relativt stora molekyler med långa namn. mtDNA är också en förkortning för mitokondriellt DNA, det vill säga det DNA man hittar i cellernas mitokondrier vilka kan sägas vara cellernas egna kraftverk i miniformat. Det finns åtskilligt att berätta om mitokondrierna och deras funktion men det ska vi inte gå in närmare på i denna artikel.

mtDNA är unikt på det vis att det ärvs oförändrat (såvida inget går snett förstås) från mor till barn. Detta gör mtDNA-tester spännande för släktforskare eftersom man på så vis får träffar på rena mödernelinjer. Din mormors mormors mormors mormors mormors mormor har alltså samma mtDNA som din mor.

Det DNA som hittas i mitokondrierna är betydligt mindre än det generella DNA-komplex som hittas ute i cellkroppens kromosomer. Det består normalt sett av 16 569 baspar vilket kan jämföras mot 3,2 miljarder baspar i kromosomerna.

Kan man bestämma släktskap med ett mtDNA-test?

Det korta svaret på denna frågan är nej, det kan man inte. Om man får en träff mot en annan persons mtDNA så innebär detta endast att ni härstammar från samma kvinna på det raka mödernet men denna kvinna kan finnas tre generationer tillbaka eller 50 generationer tillbaka. Exakt hur ni är släkt går därför inte att avgöra och släktskapet ligger dessutom ofta betydligt längre tillbaka än att traditionell släktforskning kan användas. Den praktiska nyttan av dessa tester ur släktforskarens synvinkel kan alltså ifrågasättas.

Kontroversiella DNA-tester

Att testa den kompletta mtDNA-sekvensen ger värdefull och spännande information om en individs genetiska ursprung men dessa tester, som bland annat erbjuds av Family Tree DNA, är också bitvis kontroversiella. Kritiker påpekar – mycket riktigt – att de tester som görs kan innehålla medicinsk information om testpersonen vilket väcker frågor om den personliga integriteten och vad som kan hända om tredje part kommer över denna information.

Haplogrupper

Alla nu levande människor härstammar på det raka mödernet från en enda kvinna – den så kallade Mitokondriella Eva (från engelskans ”Mitochondrial Eve”) – som troligen levde för ca 150 000 år sedan någonstans i Afrika. Olika släktgrenar av denna allas vår urmoders ättlingar delas i genetiskt avseende in i så kallade haplogrupper vilka benämns med olika bokstavs- och sifferkombinationer. Dessa haplogrupper fick ett stort populärvetenskapligt genomslag när boken ”The Seven Daughters of Eve” publicerades år 2001. Där personifierade författaren Bryan Sykes de huvudsakliga haplogrupperna genom att döpa dem till Ursula, Xenia, Helena, Velda, Tara, Katrine och Jasmine.

De olika haplogrupperna för mtDNA säger mycket om det geografiska ursprunget. Exempelvis omfattar L-grupperna i stort sett alla afrikaner medan Z-grupperna hittas hos många samer, en del koreaner samt en del av befolkningen i norra Kina och Centralasien. Genom att studera mtDNA så har man också kunnat följa den moderna människans migration och spridning från det gemensamma ursprunget i Afrika. Vi kommer att gå in på haplogrupper mer i detalj i kommande artiklar i denna artikelserie för dig som är intresserad av detta.

Varför ska man beställa ett mtDNA-test?

Det finns egentligen tre anledningar till varför ett mtDNA-test kan vara aktuellt för just dig:

  1. En utdöende moderslinje – om dina nära kvinnliga släktingar inte har döttrar och du är ett av de sista löven på din raka mödernelinje så kan det vara den sista möjligheten att dokumentera denna genetiska släktlinje.
  2. En kvinna av okänt ursprung – om du i din vanliga släktforskning stannar på en kvinna i ditt raka möderne vars namn pekar mot ett ursprung utanför Sverige så kan du med ett mtDNA-test med lite tur få en indikation på varifrån hon härstammar.
  3. Återvändsgränd – i Sverige är det visserligen ovanligt men ibland kan man av olika orsaker stöta på patrull tidigt i sin släktforskning (det finns exempel på personer födda helt utan kända föräldrar under 1800- och 1900-talen). Då kan ett mtDNA-test ge åtminstone grundläggande information om det raka mödernet även om man inte kommer fram till några namn.

Vill du veta mer om dina förfäders namn, familjer och liv? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

.

2 thoughts on “Släktforska med DNA – mtDNA och din moderslinje

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner