Ortnamn och gårdar på Gotland

En del av Hejde socken på Gotland

Sverige är ett avlångt land med mycket varierande natur och terräng. Därför visar också landsbygden med dess by- och gårdsnamn upp en stor variation. I Skåne finns ovanligt många slott och herresäten och på slätten många små socknar med bara en eller ett par mycket stora byar. I kuperade skogstrakter finns många små ensamgårdar som upptagits på medeltiden som nybyggen av torpnatur. På Gotland finns i stort sett inga traditionella byar utan enskilda gårdar som också har säregna namn.

Sedan medeltiden uppskattar man att det fanns omkring 1500 gårdar på hela Gotland. Typiskt för ön är ortnamn som slutar med ändelsen -arve. Dessa kommer av det fornnordiska ordet arfi i betydelsen arvinge. Dessa ortnamn är alltså ofta förknippade med en person eller släkt som ägt respektive gård. I Garde socken hittar vi exempelvis gården Robbenarve och i Vamlingbo socken ligger Bottarve.

En annan udda ortnamnsändelse på Gotland är -lause vilket motsvarar -lösa på den mer fastlandsnära ön Öland. Exempel på sådana ortnamn är Krämplause och Gisslause. Den på fastlandet mycket vanliga ändelsen -stad motsvaras på Gotland av -städe, t.ex. Tingstäde och Skäggstäde.

Det mycket namnkonservativa landskapet Dalarna är känt för sina gårdsnamn av personnatur. Detta fenomen förekommer även genomgående i så gott som alla socknar på Gotland även om namnen ofta är av betydligt äldre karaktär. Detta har fått resultatet att det finns väldigt många gårdar runt om på ön med samma namn, t.ex. Smiss, Martens eller Mickels. Ibland kan det därför också vara svårt att avgöra exakt var inom socknen en viss familj bodde.

Några andra karakteristiska ortnamnsändelser för Gotland är -garde (t.ex. Änggarde och Austargarde), -e som genitiv i en variant av personnamnen (t.ex. Botvide och Levide), -ungs (t.ex. Kaungs och Bölungs) och -ings (t.ex. Kallings).

Socknarna på Gotland

 • Akebäcks socken
 • Ala socken
 • Alskogs socken
 • Alva socken
 • Anga socken
 • Ardre socken
 • Atlingbo socken
 • Bara socken
 • Barlingbo socken
 • Björke socken
 • Boge socken
 • Bro socken
 • Bunge socken
 • Burs socken
 • Buttle socken
 • Bäls socken
 • Dalhems socken
 • Eke socken
 • Ekeby socken
 • Eksta socken
 • Endre socken
 • Eskelhems socken
 • Etelhems socken
 • Fardhems socken
 • Fide socken
 • Fleringe socken
 • Fole socken
 • Follingbo socken
 • Fröjels socken
 • Fårö socken
 • Gammelgarns socken
 • Ganthems socken
 • Garde socken
 • Gerums socken
 • Gothems socken
 • Grötlingbo socken
 • Guldrupe socken
 • Hablingbo socken
 • Halla socken
 • Halls socken
 • Hamra socken
 • Hangvars socken
 • Havdhems socken
 • Hejde socken
 • Hejdeby socken
 • Hejnums socken
 • Hellvi socken
 • Hemse socken
 • Hogräns socken
 • Hörsne socken
 • Klinte socken
 • Kräklingbo socken
 • Källunge socken
 • Lau socken
 • Levide socken
 • Linde socken
 • Lojsta socken
 • Lokrume socken
 • Lummelunda socken
 • Lye socken
 • Lärbro socken
 • Martebo socken
 • Mästerby socken
 • Norrlanda socken
 • Närs socken
 • Näs socken
 • Othems socken
 • Roma socken
 • Rone socken
 • Rute socken
 • Sanda socken
 • Silte socken
 • Sjonhems socken
 • Sproge socken
 • Stenkumla socken
 • Stenkyrka socken
 • Stånga socken
 • Sundre socken
 • Tingstäde socken
 • Tofta socken
 • Träkumla socken
 • Valls socken
 • Vallstena socken
 • Vamlingbo socken
 • Viklau socken
 • Visby landsförsamling
 • Visby stadsförsamling
 • Vänge socken
 • Väskinde socken
 • Västergarns socken
 • Västerhejde socken
 • Väte socken
 • Öja socken
 • Östergarns socken

Har du själv rötter på Gotland? Berätta gärna i kommentarsfältet lite längre ner på sidan.

Märkta på:,,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner