Några glimtar från det gamla Malmö

Området kring det s.k. Wessels-huset från tidigt 1900-tal

Då och då när vi forskat åt våra kunder i Malmö stad så slås vi av hur annorlunda staden ter sig idag jämfört med förr i tiden. Vi tänkte därför ge oss på en kort historisk vandring genom Svea rikes tredje största stad och porten mot kontinenten.

I begynnelsen

Nja, vi tänkte väl inte gå tillbaka till mänsklighetens vagga men precis som alla städer så har Malmö en gång i tiden utgjorts av en högst begränsad bebyggelse. Under 1100-talet var Malmö en vanlig kyrkby ungefär där mötesplatsen och stationen Triangeln är belägen idag. En stad anlades vid kusten någon gång vid 1200-talets mitt men exakt hur bildandet gick till är oklart. Fisket gjorde Malmö snabbt till en betydande stad och den övertog snart Lunds roll som Skånes huvudort.

De äldsta bevarade byggnaderna i Malmö är från 1300-talet nämligen den ståtliga Sankt Petri kyrka och ett tunnelkomplex vid Adelgatan.

Malmöhus och stadsmuren

Anfall från havet var vanligt förekommande i de historiska krigen och för att skydda det ganska utsatta Malmö från eventuella fiender så lät den danska kungen 1434 påbörja arbetet med en stadsmur. Den för sin tid ganska imponerande konstruktionen skulle komma att mäta dryg 1,5 kilometer och löpte längs med strandlinjen mot Öresund. Muren var byggd i tegel och cirka fem meter hög.

Teckning av Erik Dahlberg som visar Malmös stadsmur

Ungefär samtidigt så lät man också bygga en mindre borg i Malmös nordvästra hörn med stadsmuren fungerande även som borgmur. Den mindre och omoderna medeltida byggnationen ersattes på 1600-talet av ett modernare försvar och det som skulle komma att bli Malmöhus. Slottet har senare använts som fängelse och numera huserar Malmö museer i de renoverade lokalerna. En mycket liten del av den medeltida borgen finns dock fortfarande kvar om man tittar efter noga!

Malmö kanal

Förutom slottet Malmöhus och skyskrapan med en twist (Turning Torso) så är något av det mesta utmärkande i Malmö kanalerna i stadens centrala delar som numera är populära hos såväl fiskare som kanotister. Dessa utgjorde från början en del av stadens viktiga försvar och då fanns det endast ett fåtal broar för att underlätta försvaret till skillnad från de många övergångar som numera förbinder det äldsta Malmö med den yngre bebyggelsen utanför kanalen.

Under 1800-talet ersattes de gamla grunda och smala kanalerna allteftersom med den djupare och bredare version som finns idag. Från början var ett syfte med moderniseringen att föra bort kloakvatten.

Centrala slumområden saneras

Det var egentligen först vid 1800-talets mitt som Malmö kom att växa utanför kanalerna. Stadsdelen Lugnet uppfördes för att husera den växande arbetarbefolkningen i takt med att industrialiseringen kom igång på riktigt. Många av dessa arbetade vid Kockums Mekaniska Verkstad som då låg vid nuvarande Davidshallstorg. Stadens köpmän och borgare skulle istället huseras i den mer moderna stadsdelen Rörsjöstaden som anlades på mark som dikats ut från den grunda Östra Rörsjön efter vilken den fick sitt namn.

Bebyggelsen i arbetarstadsdelen Lugnet utgjordes till stor del av enkla gatuhus och kom att ses som ett slumområde med trångboddhet, fattigdom och sanitära problem. Efter en längre tids debatt (som kanske kan jämföras med dagens debatt kring miljonprogramsområdena) så utplånades slutligen den gamla slitna bebyggelsen under 1960- och 1970-talen då flera gamla gator i området också upphörde att existera.

Liknande områden med enkla bostadshus fanns även i äldre kvarteren kring Caroli City. Här var prostitution och slagsmål vanligt förekommande och mellan 1968 och 1972 revs i stort sett alla byggnader i kvarteret.

Bakgård från Caroli-kvarteren strax före rivning 1969. Foto: Wikipedia/Pluskvarn

Pildammsparken och Baltiska utställningen

Något annat som kännetecknar dagens Malmö är de stora parkerna. 1914 skulle Baltiska utställningen anordnas och i samband med detta gjorde staden en storsatsning på bland annat spårvagns- och gatunätet (ja, Malmö var fram till 1973 en spårvagnsstad med som mest åtta linjer!). Flera nya hotell byggdes i staden och efter den lyckade världsutställningen så påbörjade man anläggandet av den ståtliga 45 hektar stora Pildammsparken på platsen.

Pildammarna i sig är dock av betydligt äldre datum än så. Dammen var från början nämligen anlagd för att fungera som vattenreservoar vid slutet av 1500-talet och pilträdens syfte var att ge styrka åt skyddsvallarna.

Kattsundsgatan – ett udda gatunamn

I utkanten av Caroli-kvarteren ligger en mycket gammal gata med det utstickande namnet Kattsundsgatan där Skatteverket numera håller till. Denna fanns redan på 1500-talet och namnet tros komma av att den ursprungligen varit en smal och delvis vattenfylld gata.

Det finns självfallet mycket, mycket mer att berätta om Malmö och dess rika historia som vi säkert får tillfälle att återkomma till vid senare tillfälle. Vi stannar här för denna gången.

God fortsättning på det nya året!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner