Hur påverkar coronaviruset släktforskningen?

Sportarenor världen över gapar tomma

Sportarenor världen över gapar tomma

Igår förklarade WHO det pågående utbrottet av coronaviruset COVID-19 som en pandemi vilket fick världens börser att störtdyka. I Sverige har mötesrestriktioner nu införts på max 500 personer. I länder som Danmark, Polen och Frankrike stängs skolor och förskolor i ett försök att bromsa smittspridningen. USA har stoppat flygresor från Europa. I Sverige görs i dagsläget bedömningen att sjukvårdspersonalen behövs mer i sjukvården än hemma med barn, en bedömning som också ligger i linje med vad WHO rekommenderar. Det kan tyckas obetydligt i sammanhanget men vi tänkte i detta blogginlägg ändå titta lite på hur släktforskningen och hembygdsrörelsen påverkas av virusutbrottet.

Regeringens beslut om mötesrestriktioner har redan fått konsekvenser för släktforskare. Tidningen Släkthistoria skulle den 19-20 april ha arrangerat en släktforskarkryssning med Viking Line med föredrag från bland andra den från TV välkände historikerna Gunnar Wetterberg på programmet. Den skjuts nu upp till nästa år den 18-19 april 2021 men programmet förblir detsamma.

Sveriges Hembygdsförbund gav idag följande rekommendation till sina medlemsföreningar:

Med anledning av risken för spridning av coronaviruset vill Sveriges Hembygdsförbund främst hänvisa till myndigheternas rekommendationer. Men med tanke på att många av hembygdsrörelsens medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, finns det anledning att vara extra restriktiv med alla slags möten. Många föreningar avser att hålla årsmöten de närmaste veckorna och från riksförbundet vill vi framhålla att man under rådande omständigheter har möjlighet att skjuta på dessa möten till ett senare datum, även om det innebär ett avsteg från stadgarna. Omsorgen om medlemmarna måste gå först.

 

Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer hittar du på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

Med vänlig hälsning, Jan Nordwall, generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund

Detta är en rimlig rekommendation i dagsläget. Vår gräns i Sverige ligger visserligen på 500 personer (att jämföras med exempelvis 100 personer i Nederländerna) men det innebär inte att det är lämpligt att genomföra alla andra möten eller sammankomster. Äldre människor är överrepresenterade i släktforsknings- och hembygdssammanhang och det är äldre som är mest sårbara för viruset. Risken för allvarliga komplikationer ökar kraftigt med hög ålder och även om man inte är särskilt orolig för egen del så riskerar man att belasta sjukvården som nu tyvärr ser ut att komma att genomgå den största prövningen i modern tid.

Vi på Släktingar.se vill också passa på att uppmana alla föreningar och företag som har inplanerade styrelsemöten eller andra sammankomster under våren att ställa in eller skjuta upp dessa, alternativt genomföra dem på distans. För att inte riskera en explosiv spridning av viruset någonstans i Sverige så måste vi alla hjälpas åt och följa de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten förmedlar. Märk väl att dessa kan förändras från en dag till en annan beroende på hur utbrottet utvecklar sig just i Sverige. Det är i dagsläget ingen som vet men målet nu är att till varje pris undvika en utveckling lik den vi sett i norra Italien där sjukvården satts under en extrem press. Det finns ingen anledning att vara rädd, eller få panik men det finns all anledning att vara försiktig, omtänksam och ansvarsfull.

Nu på lördag den 14 mars skulle Skånes Släktforskarförbund ha arrangerat en temadag om soldatforskning i Lund men även denna är nu inställd på grund av coronaviruset.

Södra Västerbottens släktforskare har också valt att ställa in sin DNA-hjälp den 21 mars och en släktforskarkväll den 25 mars på grund av coronavirusets utbredning och rådande läge.

Värmlands Släktforskarförening beslutade den 16 mars att ställa in all programverksamhet under resten av våren 2020 för att inte bidra till coronavirusets spridning.

I Tyskland har man nyligen varnat för att uppemot 60-70% av alla invånare kan komma att insjukna i virussjukdomen vid något tillfälle då det handlar om ett nytt virus utan någon immunitet bland befolkningen och som spridits mycket snabbt. Om det blir ett sådant skede där en alltför stor del av befolkningen insjuknar samtidigt så kommer alla delar av samhället att påverkas, så även Riksarkivet vilka då sannolikt stänger ner sin fysiska service gentemot privatpersoner men det tror jag nog vi kan leva med. Alla digitala tjänster kommer förmodligen att fungera precis som vanligt.

Den 22-23 augusti 2020 anordnas Släktforskardagarna i Skövde men biljetter till detta arrangemang fortsätter att säljas. Ingen vet idag hur utvecklingen kommer att se ut över de närmaste månaderna, om ens de närmaste dagarna, men det är sannolikt så att viruset kommer att trivas betydligt sämre under sommarmånaderna. Arrangörerna ger också följande lugnande besked på sin hemsida: ”Skulle det bli så att förbudet mot större sammankomster ligger fast även i sommar kommer givetvis alla som har köpt biljetter att kunna få pengarna tillbaka.”.

Oavsett vad viruset bestämmer sig för att göra de kommande månaderna så fortsätter vi på Släktingar.se att utforska våra medlemmars och det svenska folkets släkthistoria med viss reservation för att även vår arbetsförmåga naturligtvis kan komma att påverkas om alla barn ska hållas hemma i ett senare skede.

Var inte rädda, behåll lugnet, tänk efter och ta hand om varandra. Se detta som ett gyllene tillfälle att bättra på gemenskapen och sammanhållningen i vårt polariserade samhälle.

En tanke på “Hur påverkar coronaviruset släktforskningen?

 1. Släktingar.se inläggets författare

  Landsarkivet i Vadstena lät idag (18 mars) meddela följande:

  ”För att minska riskerna för spridning av coronaviruset ställer Riksarkivet in alla föredrag, visningar och andra publika arrangemang fram till och med den 15 april. Detta gäller alla verksamhetsställen i landet.

  Läsesalarna kommer fortsätta att ha öppet, men med begränsade öppettider. I Vadstena kommer följande tider gälla från och med i morgon torsdag (19 mars):

  Måndag 13-16
  Tisdag 13-16
  Onsdag 13-16
  Torsdag 13-16

  Observera att tiderna för öppethållande i läsesalarna kan ändras med kort varsel. På grund av personalbrist finns också risk läsesalen på något verksamhetsställe kan stängas helt periodvis. Kontrollera därför alltid informationen på vår webbplats innan du besöker oss.

  Om du känner dig sjuk ska du inte besöka Riksarkivets lokaler, utan i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer stanna hemma och avstå från sociala kontakter. Det gäller även om du bara har lindriga symptom.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner