En mjölnardräng fick medalj för berömliga gärningar

Kammarbo kvarn vid 1900-talets början. Foto: Johan E Thorin.

Ibland träffar man i släktforskningen på ovanliga händelser som förtjänar lite extra uppmärksamhet. Så hände nyligen när vi tittade lite närmare på en av våra kunders förfäder i gränstrakterna mellan Östergötland och Småland. Här levde västgöten och mjölnaren Abraham Strömberg (1802-1849) under första halvan av 1800-talet.

Smedsonen från Västergötland

Abraham Strömberg föddes 1802 i Björketorps socken strax utanför Bollebygd i Västergötland som son till en kopparsmed. Så småningom hamnade han i Östergötland där han vid 1830-talets början arbetade som mjölnardräng. I oktober 1832 besökte han marknaden i Åtvidaberg där han skulle få uppleva en minst sagt dramatisk dag.

En oförsiktig kusk

Under marknaden hände sig den olyckan att en vagn med tre kvinnor och en kusk körde ner i strömmen och det förmodligen mycket kalla vattnet. Orsaken till olyckan berättades vara den körande karlens oförsiktighet. Om han också hade en viss nivå av alkohol i kroppen förtäljer inte historien men det är väl inte helt osannolikt.

Kvinnorna räddades

Med risk för sitt eget liv så kastade sig Abraham Strömberg i vattnet och lyckades efter flera försök få upp de tre kvinnorna ur vattnet medan kusken drunknade. Sällskapet var inte hemmahörande i Åtvidaberg utan hade rest dit för marknaden.

Abraham Strömberg belönas av regeringen

Abraham skulle snart komma att uppmärksammas inte bara på orten utan till och med på riksnivå för sin gärning. Han belönades nämligen med en silvermedalj för ”berömliga gärningar”. I tidningen Aftonbladet hittar man den 21 mars 1833 följande notis:

”Under en marknad vid Åtvidaberg i slutet af sistl. Oktober, inträffade den olyckshändelsen, att en vagn, på hvilken en karl och trenne pigor åkte, genom den körande karlens oförsigtighet stjelpte ned uti strömmen derstädes. En qvarndräng på stället, Abraham Strömberg, kastade sig då genast, med egen ögonskenlig lifsfara, i strömmen, och lyckades efter flere fruktlösa försök, att rädda de trenne qvinnfolken; men kusken blef offer för sin oförsigtighet. Landshöfdingen har till Regeringen inberättat denna Strömbergs vackra och modiga gerning, och Regeringen har nyligen tillagt Strömberg ett exemplar af den mindre medaljen, med inskrift: För berömliga gerningar, att bäras på bröstet i blåttband.”.

Abraham blir själv mjölnare

Efter att ha gift sig så arbetade Abraham Strömberg några år vid Åtvidabergs lantbruk innan han själv blev mjölnare vid Kammarbo kvarn i Åtvids socken. Senare flyttade han med familjen till andra sidan Smålands-gränsen och avled 1849 vid Grävsätters kvarn i Hannäs socken. Han efterlämnade en änka och sex barn.

Personprofil från vår databas på Släktingar.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner