En italiensk gästgivare i Malmö

De flesta erfarna släktforskare höjer inte särskilt mycket på ögonbrynen när man träffar på vallonska förfäder eller tyskättade handelsmän och hantverkare i de större städerna men invandring från medelhavsländerna på 1700-talet hör till de mer ovanligare inslagen i Sveriges historia. Vi tänkte i detta blogginlägg därför passa på att berätta om italienaren Antonio Vannino som kom till Sverige redan i början av 1700-talet och blev kvar i landet till sin död.

Efter att en kortare tid ha vistats i Stockholm så kom handelsmannen Antonio Vanino till Ystad vid den skånska kusten vilket vi kan läsa om i Lunds domkapitels arkiv:

”… i dag hos mig sig anmält En italiener, som sedan han några åhr tiänt i Stade hos Fäldmarskalken Niels Gyllenstierna och någon tid warit uppe i Stockholm, omsider kommit til att stadna här å orten [Ystad] wid namn Antonio Wannino och medelst sin företagne handel elliest nog bekant här inrikes, har för sin afresa härifrån Ystad några weckor sedan sig efterlämnat En Jungfru …”

Antonio Vanino flyttade snart från Ystad och slog sig ner mer permanent i Malmö omkring 1713 där han bland annat ägnade sig åt handel och gästgiveri. I likhet med större delen av Sverige så var befolkningen kraftigt decimerad efter de tragiska peståren 1710-1711. 1716 avlade han borgared i Malmö och bodde därefter på den så kallade Gyllenpalmska gården i hörnet av Stortorget och Kansligatan. Antonio sägs också ha varit den som introducerade odlingen av tobak i Skåne.

Antonio Vanino

Antonio Vanino

Vanino fick sin fullmakt som gästgivare år 1725 av landshövdingen C. G. Hård vari det meddelas följande:

”… att som det här i Malmö, som är en residensstad, nödvändigt fordras att hitresande främlingar må bliva försedda med nödiga logementer och förplägnad, en brist varöver hitresande personer många gånger klagat, då de med möda kunnat få tak över huvudet, så skall här finnas en av magistraten förordnad gästgivare. Härtill hade magistraten utsett handelsmannen Anthonio Vanino, vilken person landshövdingen också förordnade, i synnerhet som han ägde bekvämt hus jämte trädgård och dessutom var av den förmögenhet, att han väl kunde de främmande emottaga, härbärga och undfägna.”

Gästgiveriet bedrevs på en fastighet vid Jöns Filsgatan i nuvarande kvarteret Diana vilken han köpt 1719. Härtill lades en senare inhandlad trädgård intill fastigheten som med största sannolikhet blev en livlig och viktig samlingspunkt för stadens befolkning under sommarhalvåret.

I Malmö anlades redan 1726 två tobaksfabriker men till en början importerades råvaran vilket blev mycket dyrt. Antonio Vanino uppges i en skrivelse till landshövdingen den 15 december 1733 ha varit den förste som gjort försök att odla tobak vid Malmö stad vilket resulterat i en skörd på 600-700 skålpund mogna och torkade tobaksblad. 1740 hade han också byggt ett torkhus på Östervärn. Efter hans lyckade försök att odla tobak lokalt så tog flera andra efter hans exempel.

Italienaren Antonio Vanino var definitivt en av Malmö stads mest namnkunniga invånare när han avled den 11 september 1753. Han efterlämnade en son i Köpenhamn samt en dotter som blev kvar i Sverige och från vilken många nu levande svenskar kan leda sin härstamning, däribland diplomaten och ambassadören Rolf Ekéus hustru Kerstin, född Oldfelt.

Vill du veta mer om din egen släkt i Skåne? Då är du varmt välkommen att bli medlem hos oss på Släktingar.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner