Dubbelmord och halshuggning på Öland 1842

Den 17 mars 1842 antecknas ett ovanligt dödsfall i kyrkboken för Resmo församlingÖland. Texten är kort och summarisk trots dess tragiska innebörd: ”Drängen Anders Beting i Mysinge, halshuggen för begånget mord å 2:ne gamla Inhyseshjon i Stenåsa Socken, 19 år 4 m 21 dagar”. Detta gjorde att vi ville titta närmare på vad som låg bakom denna ovanliga händelse.

Går man sedan vidare till dödboken för Stenåsa socken på Ölands östsida så hittar man också året innan det äldre paret vars liv fick ett våldsamt slut. Den 17 respektive 18 april 1841 avlider ”Inhyses Jöns Olsson i Stenåsa samt dess Hustru Brita Olsdr. Båda omkomna enligt Läkareattest genom följderna af en svår misshandling. Jöns Olsson var 73 år och 10 dagr gl. Hans hustru 75 år 2 månader 9 dag. gl.”.

Det dröjde alltså nästan ett år innan avrättningen verkställdes. Från USA hör vi med jämna mellanrum på nyheterna om dödsdömda fångar som fått vänta både ett och flera år i väntan på domens verkställande men så här såg det alltså även ut i vårt land för inte allt för länge sedan. Det tog ibland lite längre tid innan tingsrättens dom också hade behandlats av hovrätten vilket i stort sett alltid skedde när det handlade om dödsdomar.

Anders Beting föddes den 24 oktober 1822 i Mysinge by som utomäktenskaplig son till Lena Andersdotter Blomberg som var född 1798 i samma by. Han levde sedan med modern och styvfadern Per Larsson Beting, född 1797, vilken satt inhyses i byn. Han hade en halvbror Sven Petter och en halvsyster Brita Maria som föddes i äktenskapet före 1837. Man får förmoda att äktenskapet och familjesituationen inte var helt perfekta då Lena sommaren 1837 födde en dotter utom äktenskapet som döptes till Charlotta.

Nu behövde vi gräva lite djupare i arkiven och fann att detta ärende hanterades av Ölands södra häradsrätt i juni 1841. Förutom Anders Beting så visade det sig att även kronoåbon Nils Andersson i Lilla Brunneby i Stenåsa socken var tilltalad för dråpet. Anders hade nämligen tidigare berättat att Nils Andersson tvingat honom till brottet men han återkallade nu denna berättelse och menade att en okänd man utanför Jöns Olssons hem hotat att mörda honom om han inte verkställde brottet.

Den unga mannen tycks ha varit uppriktigt förtvivlad över det som hänt och kunde bara ge fåordiga svar på ställda frågor vilka avbröts av snyftningar och gråt. Rätten menade att Anders begått gärningen i vredesmod när inte Brita Olsdotter ville ge honom någon mat. Han ska ha besökt det äldre paret dels för att skaffa mat och dels för att försöka sälja några smärre varor han tagit med sig.

En rad vittnen hade inkallats till rätten och alla var på plats med undantag för Betings bror Lars Gustav som tillhörde årets beväringsmanskap och hade följt med dessa till Hultsfreds exercisplats samt änkan Sissa Nilsdotter i Stenåsa som berättades vara halt och sjuk av ålderdom att hon inte kunde ta sig till tingsplatsen.

En man vid namn Jonas Persson i Lilla Frö hade tidigare varit straffad för stöld och kunde därför inte tillåtas avlägga någon ed men han berättade att han varit på väg till Jöns Olssons stuga och bultade på dörren. Då han inte fick något svar gick han in genom fähuset och hittade såväl Jöns Olsson som Brita liggande, Jöns i sängen och Brita på golvet innanför dörren. Bägge var ”helt översköljda av blod” och en yxa låg på golvet.

En del vittnen var endast inkallade för att ge alibin åt den tidigare beskyllde Nils Andersson vilken nu för gott helt friades från alla misstankar. Anders Beting hade i ren desperation för att lindra straffet försökt skylla handlingen på någon annan. Hans kusin Maja Stina Rodde berättade att Beting gått runt i trakten och ägnat sig åt minuthandel (ungefär detsamma som detaljhandel) under vintern och våren som varit.

Per Olsson i Stora Brunneby vittnade inför rätten att under den tid han varit bekant med Anders Beting så har hans uppförande varit oklanderligt men han hade märkt att den unge mannen ofta ljög. Han vittnade i likhet med flera andra om att Beting inte hade någon tidigare ovänskap med den mördade Jöns Olsson.

Händelseförloppet beskrevs på det viset att Anders Beting ska ha gått in till Jöns Olsson torsdagen den 15 april i uppsåt att göra skada. När Jöns gått ut uppstod en ordväxling mellan Beting och Brita varefter han högg eller slog henne tre gånger i huvudet med en yxa. Läkarens besiktningsprotokoll berättade att Brita fått ett 2 1/2 tum långt sår i pannan samt ett tre tum långt står på högra kinden som gick från högra delen av munnen snett bakåt där det trängde igenom alla kindens muskler. Ett tredje mindre sår om 1 x 1 tum fanns vid nedre kanten av vänstra örat. Förutom såren hade pannbenet krossats, spräckts och splittrats.

Efter att ha huggit Brita, vilken omedelbart tuppade av, så bröt han upp två kistor och ett skrin med yxan varifrån han tog med sig kontanter. På väg ut mötte han Jöns i dörren vilken såg vad som hänt och försökte hålla fast Beting. Han blev då knuffad till marken och fick ta emot flera slag och hugg med yxan som bland annat ledde till att en del av huvudskålen trycktes in i hjärnan. Läkaren bedömde det helt självklart att det var dessa skador som orsakade bägge åldringarnas död under helgen som kom.

Anders Beting dömdes efter den kungliga förordningen 20 januari 1779 att mista högra handen samt sitt liv medelst halshuggning. Den tillkallade läkaren skulle också ersättas för resor och traktamente från Anders Betings kvarlåtenskap, alternativt från allmänna medel om det saknades tillgångar.

Domen skulle enligt lag prövas vidare av Göta hovrätt men de fastställde alltså dödsdomen.

Inte helt oväntat så var detta en händelse som snart blev allmänt känd i trakten. I Hjalmar Lindströms verk ”Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865” så framgår det att småbarnsläraren Johan Peter Sjöberg från Öland skrev ”en alldeles ny och märkvärdig visa om ynglingen Anders Beting”.

Det hade varit önskvärt att få tal del av berättelser om hur Anders Betings uppväxt såg ut för att få en bild av familjens liv men tyvärr ansåg inte häradsrätten att detta var av intresse för rättegången.

Vill du veta mer om din egen släkt? Missa då inte chansen att ta del av vårt julerbjudande så får du en julklapp på köpet!

3 thoughts on “Dubbelmord och halshuggning på Öland 1842

    1. Släktingar.se inläggets författare

      Hej Erik, kul att du hittade hit. Det finns säkert en del information om Djupvik i arkiven men det är inget vi har tittat närmare på än då ingen av våra kunder hittills haft någon koppling till platsen. Lycka till med din restaurang i sommar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner