Dödsorsakernas koder

I många församlingar så saknas det på grund av sekretessgränsen digitalt tillgängliga dödböcker för en del eller hela perioden efter sekelskiftet 1900. Då är SCB:s utdrag för åren 1860-1949 ett viktigt komplement. Dessa är extra värdefulla i det fåtal församlingar vars kyrkböcker för aktuell period har förstörts i bränder (läs gärna vår artikel om förstörda arkiv). Ibland så hittar man i dessa utdrag emellertid inget annat än kryptiska fyrsiffriga koder i kolumnen för dödsorsaker. Vad betyder då dessa?

Statistik för dödsorsaker

Svaret är egentligen enkelt. Statistiska centralbyrån (SCB) har alltsedan dess bildande år 1858 fört statistik över dödsorsakerna i landet. För att göra detta arbete lite smidigare så införde man också fyrsiffriga koder för de vanligaste dödsorsakerna. Det är dessa koder som vi i sin tur ofta hittar i dessa utdrag. Vad gör vi då om koden är det enda vi hittar?

Vad betyder koden?

Jo, SCB har referenstabeller som avslöjar vilken dödsorsak som gömmer sig bakom respektive kod. Vi ska här ge ett exempel på detta från år 1931. Dödsorsaker följer sedvanlig latinsk medicinsk nomenklatur men för den som vill veta vad det betyder på ”vanlig svenska” så går det ganska enkelt att googla de flesta termerna.

SCB:s dödsorsaker år 1931

A. Nati vivi.

I. Vitia prîmae conformationis. Morbi neonatorum.

0001 – Vitia primae conformationis
0100 – Débilitas congenita
0200 – Partus praematurus
0300 – Aliae cansae moitis neonatorum

II. Morbi sentctutis.

0500 – Marasmus senilis
0600 – Gangraena senilis

III. Morbi infectionis.

1000 – Febris typhoidea
1010 – Febris paratyphoidea
1020 – Typhus exanthematicus
1030 – Febris recurrens
1040 – Febris melitensis
1050 – Febris malarica
1060 – Variolae
1070 – Varicellae
1080 – Morbilli
1090 – Scarlatina
1100 – Pertussis
1110 – Diphtheria
1120 – Influenza cum aegrotatione pulmonis
1121 – Influenza sine aegrotatione pulmonis
1130 – Parotitis epidemica
1140 – Choiera asiatica
1150 – Gastro-enteritia acnta infectiosa
1160 – Dysenteria epidemica
1161 – Dysenteria endémies
1170 – Pestis
1180 – Febris flava
1190 – Spirochaetosis icterohaemorrhagica
1200 – Febris rhenmatica
1210 – Erysipelas
1220 – Septichsemis, Pyoseptichaemia
1230 – Poliomyelitis anterior acnta
1240 – Encephalitis épidémies
1250 – Meningitis cerebrospinalis epidemica
1260 – Pemphigns neonatorum
1270 – Malleus
1280 – Anthrax
1290 – Rabies
1300 – Tetanus
1310 – Actinomycosis
1400 – Tuberculosis pulmonis, laryngis
1410 – Tuberculosis meningum, cerebri
1420 – Tuberculosis intestini, peritonei
1430 – Tuberculosis urogenitalis
1440 – Tuberculosis ossium, articulorum
1450 – Tuberculosis miliaris
1460 – Tuberculosis luposa
1470 – Tuberculosis aliorum organorum
1500 – Lymphogranulomatosis maligna
1510 – Lepra
1520 – Syphilis congenita
1521 – Syphilis acquisita
1540 – Anchylostomiasis
1550 – Echinococcus
1560 – Trichinosis
1570 – Aliae helminthiases
1600 – Aliae infectiones

IV. Morbi systematis haemopoëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagicae.

2000 – Anaemia perniciosa
2010 – Leuchaemia
2020 – Pseudoleuchaemia
2030 – Haemophilia
2040 – Purpura. Morbus maculosus Werlhofii
2050 – Alii morbi sanguinis

V. Morbi nutritionis et secretionis internae.

2300 – Arthritis urica
2310 – Scorbutus
2320 – Morbus Barlowii
2330 – Pellagra
2340 – Beri-beri
2350 – Kachitis
2360 – Diabetes mellitus
2370 – Morbi glandulae pitaitariae
2380 – Diabetes insipidus
2390 – Morbus Basedowii
2400 – Myxoedema
2410 – Morbus Addiaonii
2430 – Morbi glandularum parathyreoidearum
2450 – Morbi glandulae thymi
2460 – Alii morbi nutritionis et secretionis internae

VI. Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum.

2600 – Haemorrhagia cerebri. Haemorrhagia
meningum
2610 – Abscessus cerebri. Meningitis purulenta
2620 – Tabès dorsalis
2630 – Epilepsia
2640 – Eclampsia infantilis
2660 – Alii morbi systematis nervosi
2700 – Dementia paralytica
2750 – Alii morbi mentis
2800 – Otitis
2810 – Alii morbi organorum sensoriorum

VII. Morbi organorum circulationis.

3000 – Pericarditis
3010 – Thrombo-endocarditis acuta
3020 – Endocarditis chronica
3030 – Hyocarditis chronica
3040 – Arteriosclerosis
3041 – Aneurysma aortae
3042 – Alia aneurysmata
3050 – Thrombosis. Embolia
3060 – Morbi venarum
3070 – Alii morbi organornm circulationis

VIII. Morbi organorum respirationis.

3500 – Laryngo-tracheitis acuta. Bronchitis acuta
3510 – Bronchitis chronica
3520 – Bronchopneumonia acata. Bronchitis capillaris
3530 – Pneumonia acuta lobaris
3540 – Pleuritis. Empyema pleurae
3550 – Gangraena pulmonis
3560 – Abscessus pulmonis.
3570 – Asthma bronchiale
3580 – Emphysema pulmonis
3590 – Alii morbi organorum respirationis

IX. Morbi organorum digestionis.

4000 – Ulcus ventriculi
4010 – Ulcus duodeni
4020 – Gastroenteritis chronica
4030 – Atrophia infantum
4040 – Appendicitis
4050 – Hernia
4060 – Ileus
4070 – Atrophia hepatis acuta
4080 – Cirrhosis hepatis
4090 – Morbi viarum biliaram cum calculis
4091 – Morbi viarum biliaram sine calculis
4100 – Morbi pancreatis
4110 – Peritonitis e causa ignota
4500 – Alii morbi organorum digestionis

X. Morbi organorum uropoëticorum.

5000 – Nephritis acuta
5010 – Nephritis chronica
5020 – Lithiasis renis et vesicae
5030 – Cystopyelonephritis
5040 – Alii morbi organorum uropoëticorum

XI. Morbi organorum genitalium.

5200 – Strictura urethrae
5210 – Hypertrophia prostatae
5220 – Alii morbi organorum genitalium virorum
5230 – Salpingo-oophoritis
5240 – Alii morbi organorum genitalium feminarum

XII. Morbi gravidarum et puerperarum.

5500 – Placenta praevia
5550 – Ruptura uteri
5560 – Aliae dystochiae
5600 – Eclampsia gravidarum et parturientium
5610 – Septichaemia paerperalis post partum
5620 – Septichaemia puerperalis post abortum
5630 – Graviditas extrauterina
5700 – Alii morbi e graviditate et partu

XIII. Morbi ossium et articulorum.

6000 – Osteomyelitis. Feriostitis.
6010 – Arthritis chronica
6020 – Alii morbi ossium et articulorum

XIV. Morbi systematis cutanei et subcutanei.

6500 – Dermatitis acuta. Eczéma
6510 – Pemphigus papillaris vegetans
6520 – Alii morbi systematis cutanei et subcutanei

XV. Tumores.

7000 – Carcinoma oris et linguae
7010 – Carcinoma ventriculi
7020 – Carcinoma intestini
7030 – Carcinoma uteri et ovariorum
7040 – Carcinoma mammae
7050 – Carcinoma cutis
7090 – Carcinoma aliorum organorum
7500 – Sarcoma cutis et subcutis
7510 – Sarcoma ossium
7520 – Sarcoma viscerum
7550 – Sarcoma aliorum organorum
7600 – Helanosarcoma
7700 – Alii tumores

XVI. Intoxicationes chronicae.

8000 – Alcoholismus chronicus
8010 – Arsenismus chronicus
8020 – Saturnismus chronicus
8100 – Aliae intoxicationes chronicae e substantiis mineralibus
8200 – Aliae intoxicationes chronicae e substantiis vegetabilibus

XVII. Mors violenta, non naturalis.

Casas mortiferi.
Suicidium.

8700 – Submersio
8710 – Strangulatio
8720 – Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura
8730 – Vulnus punctum, incisum, seissum
8740 – Vulnus sclopetarium
8750 – Veneficium
8790 – Alii modi suicidii

Homicidium.

8800 – Homicidium neonati
8810 – Homicidium alii

XVIII. Causa mortis nen indicata vel male definita.

9000 – Mors subita
9010 – Alii casus

B. Mortui ante vel intra partum.

9300 – Syphilis
9310 – Asphyxia intrauterina vel intra partum
9320 – Laesiones e partu
9330 – Aliae causae mortis

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner