Den adliga släkten Stenfelt – från Kiel till den småländska myllan

I Malmö börjar släkten Stenfelts svenska historia

Förutom de tidiga medeltida frälsesläkterna så torde släkten Stenfelt vara en av de svenska adelssläkter som har flest efterlevande idag – däribland ett par av våra medlemmar på Släktingar.se. Därför tänkte vi att det kan vara på plats att berätta lite om denna stora släkt vars historia i landet börjar i Malmö.

I slutet av 1600-talet och början av 1700-talet levde nämligen i Malmö en tyskfödd sockerbagare vid namn Lorentz Stenfelt (ca 1647-1726) vilken uppges ha varit född i Kiel i Schleswig-Holstein vid den tyska kusten. Han var en av många tyska borgare i Malmö under denna period. Elgenstierna kallar felaktigt hans hustru för Anna Rode, en uppgift som sedan spridits i åtskilliga släktutredningar och även Stenfeltska släktföreningens hemsida.

Den adliga grenen av släkten härstammar från Lorentz son Georg Stenfelt (1678-1758) vilken gjorde karriär inom armén och blev tillfångatagen vid Poltava 1709 men kunde köpa sig fri och återvända till Sverige redan året därpå. Georg var gift två gånger med kvinnor från de adliga släkterna Stråle af Sjöared och Ehrenborg. Han slutade sin militära karriär som kapten och adlades för sina insatser den 12 november 1719 samt introducerades på det svenska riddarhuset 1743 under nr 1867.

Georg Stenfelt ägde Möckhult i Fliseryds socken utanför Mönsterås i Småland, en socken där många Stenfelt-ättlingar har levt. Han hade i sina två äktenskap fem söner och två döttrar som uppnådde vuxen ålder. Bägge döttrarna var gifta med bönder i närområdet och har efterlämnat många ättlingar.

Olikt vad man de flesta nutidsmänniskor kanske förväntar sig av en adlig släkt så har många senare medlemmar av släkten Stenfelt faktiskt varit vanliga lantbrukare, torpare och arbetare i Kalmar län i Småland samt på Öland.

Ätten Stenfelts vapen

Carl Fredrik Georg Stenfelt (1851-1929) tänkte först studera till präst i Uppsala men då han hade en röst utöver det vanliga så slog han in på en annan bana och ägnade sig åt sångstudier i såväl Stockholm som Paris 1878-1880. Han var sedan verksam vid flera olika teatrar i Sverige innan han blev sekreterare vid Albert Ranfts teatrar. En bror till honom var en tid förste styrman och befälhavare på belgiska ångaren Le Souverain som gick mellan Antwerpen och de belgiska kolonierna i Afrika.

Den adliga grenen av släkten finns ännu representerad i såväl Sverige som USA där en del släktmedlemmar också kallar sig Stonefelt. Under 1970-talet inleddes arbetet med att efterforska släkten Stenfelts historia. 1980 samlades ättlingar till den första släktträffen. Vid den femte 1987 bildades Stenfeltska släktföreningen.

En icke-adlig gren av släkten härstammar fån Lorentz Stenfelts son Karl Lorentzson Stenfelt (död ca 1727) vilken var löjtnant vid amiralitetet (flottan) och bosatt i Linneryds socken utanför Växjö.

Vill du veta mer om släkten Stenfelt och dess ättlingar i Sverige? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner