Vilken är Sveriges äldsta kyrka?

Herrestads kyrka i Östergötland

Herrestads kyrka i Östergötland

Vilken är egentligen Sveriges äldsta kyrka? Det är en fråga som det inte är helt enkelt att svara på, dels för att alla kyrkor inte undersökts i detalj och dels för att det beror lite på hur man räknar då delar av äldre kyrkor ofta bevarats när man byggt nya på samma plats när den gamla kyrkan varit i för dåligt skick eller när församlingens befolkning har vuxit ur den.

I Sverige finns det idag omkring 3500 kyrkor av olika slag varav drygt en tredjedel kan dateras åtminstone delvis till medeltiden. De allra första kristna kyrkorna som uppfördes i Sverige var så kallade stavkyrkor eller resvirkeskyrkor i trä men av förklarliga skäl så står inte dessa kvar. Dessa byggdes i samma stil som de gamla hedniska templen och man fortsatte använda offeraltaren, antagligen både för att övergången till den nya tron skulle gå lättare och för att befolkningen helt enkelt kunde bygga dessa konstruktioner. Förmodligen liknade dessa kyrkor de världsberömda norska stavkyrkorna.

Sveriges äldsta bevarade träkyrka är den i den lilla Granhults socken i Uppvidinge kommun i de djupa småländska skogarna som med hjälp av kol 14-metoden har daterats till några år före 1220. Att denna kyrka bevarats har vi bygdens envisa bönder att tacka då de själva samlade in pengar för att bevara sin sockenkyrka när den större grannsocknen Nottebäck skulle ta över funktionen för bägge församlingarna. Därför ägs denna kyrka än idag av församlingsborna själva.

Den kyrka som länge ansågs vara Sveriges äldsta kyrka är Herrestads kyrka som ligger i en mycket gammal odlingsbygd mellan sjöarna Vättern och Tåkern i Östergötland. Där har man tagit prover från takstolar i ek och därmed kunnat datera kyrkan till år 1112 med några års felmarginal. År 2012 firade därför Herrestads kyrka 900-årsjubileum med en rad olika aktiviteter såsom en festhögmässa i mars med biskopen i Linköpings stift Martin Modéus.

Det finns ett antal andra kyrkor i Sverige från 1100-talet, till exempel Risinge gamla kyrka i Finspångs kommun i norra Östergötland som var i bruk fram till 1849. Den vackra och sevärda Dalby kyrka strax utanför Lund är även den en av de äldsta bevarade kyrkorna i Sverige liksom den mytomspunna kyrkan vid Varnhems kloster i Västergötland där Birger jarl ligger begravd.

Ofta har man, när det var möjligt, behållit delar av äldre kyrkor när man byggt nytt, framför allt för att spara tid och pengar. Därför finns det än idag ofta rester från medeltida kyrkor även i mer moderna kyrkor runt om i landet. Även om vi inte med säkerhet vet vilken kyrka i Sverige som faktiskt är den äldsta så är det för många människor förknippat med en mycket speciell känsla att gå runt i några av de äldsta byggnaderna vi har i vårt land oavsett om man delar tron eller inte.

2 thoughts on “Vilken är Sveriges äldsta kyrka?

  1. Fredrik Naversten

    Vad gäller Dalby kyrka. Kombinationen av befintligt källmaterial och arkeologiska rapporter pekar mot att kyrkans ursprungliga långhus uppfördes 1053 till 1066, och att koret och västpartiet färdigställdes ungefär 1075–1081.[6] År 1060[2] brukar anges som tiden för kyrkans tillkomst baserat på kopplingen till den danska stiftsindelningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner