Vad vet ChatGPT om släktforskning?

Chattroboten ChatGPT har fått stor uppmärksamhet i media över hela världen den senaste tiden. Vi på Släktingar tog nyligen därför tillfället i akt att se efter vad den egentligen kan om släktforskning. Resultatet var kanske inte helt överraskande.

Vad är ChatGPT?

För den som inte redan vet så kan ChatGPT sägas vara en vidareutveckling av sökmotorer som Google. Skillnaden är att den har en stor och komplex språkmodell bakom sig. Detta gör det möjligt att föra människoliknande konversationer med ChatGPT. Den kan också generera sammanhängande och språkligt korrekta texter om valfritt ämne. Tekniken utvecklades av företaget OpenAI och är en systermodell till det tidigare lanserade InstructGPT.

Man bör vara medveten om att AI (Artificiell Intelligens) inte alls är någon ny teknik. ChatGPT är också långt ifrån så revolutionerande som många journalister gjort gällande även om språkmodellen är imponerande. Däremot kommer den breda lanseringen att ge konsekvenser för såväl vissa yrkesgrupper som examinering och betygsättning på våra skolor.

Jan Guillou – en känd släktforskare?

En av de frågor vi ställde till ChatGPT var om den kände till några kända svenska släktforskare. Resultatet blev följande:

  1. Lars Olof Larsson – känd för sina omfattande genealogiska arbeten, inklusive ”Svenska ättartal” och ”Svenska gods och gårdar”.
  2. Nils William Olsson – tidigare chef för Swenson Swedish Immigration Research Center vid Augustana College i Rock Island, Illinois, och författare till flera böcker om svensk emigration och släktforskning.
  3. Sven Tito Achen – känd för sin bok ”Svenska släktkalendern”, som publicerades mellan 1906 och 2015.
  4. Anders Johnson – författare till flera böcker om släktforskning och arbetade som forskare på Riksarkivet i många år.
  5. Jan Guillou – författare och journalist, som gjorde ett omfattande arbete med att kartlägga sin egen släkt och publicerade ”Ondskan”, som är en delvis självbiografisk roman om sin egen barndom.

Listan känns något tveksam. Jan Guillou är förvisso en utmärkt författare men det är nog i ärlighetens namn inte som släktforskare han gjort sig ett namn i Sverige.

ChatGPT avslöjar inte gärna sina källor

Eftersom ChatGPT tränas med hjälp av enorma mängder textmaterial så vet den inte heller alltid varifrån informationen kommer. Efter att ha konverserat med den en tid för att försöka få fram lite information om hur man hittar information om sin släkt i Sverige (då den bland annat tipsade oss om Genline) – bland annat präster och adel – så försökte vi luska ut var den hämtat sina uppgifter. Det ville den absolut inte:

Vilka källor använder du här?

Som artificiell intelligens är jag programmerad att använda en stor mängd data och information som har samlats in från olika källor för att ge så relevanta och korrekta svar som möjligt. Mitt kunskapsområde omfattar en mängd olika ämnen, och jag har tränats på en bred uppsättning källor som omfattar allt från vetenskapliga artiklar och böcker till webbsidor och online-forum. För att svara på frågor om släktforskning i Sverige, använder jag ofta källor som Riksarkivet, Svenska kyrkan, Svenska släktforskarförbundet och andra liknande organisationer och webbplatser. Det är viktigt att påpeka att jag som artificiell intelligens inte kan verifiera källorna på samma sätt som en människa kan göra, men jag strävar alltid efter att ge så exakta och relevanta svar som möjligt baserat på mina algoritmer och min träningsdata.

När vi undrade hur man hittar personer födda i Kävlinge på 1700-talet så fick vi som första alternativ tipset att kontakta Kävlinge församling för att fråga om det finns bevarade kyrkböcker från den tiden. Det känns inte heller helt rätt 🙂

Släkt med kungen?

Det florerar många rykten om oäkta barn till kungligheter. Därför undrade jag om jag själv är släkt med kungen. Det här svaret fick jag:

Det är inte möjligt att svara på den frågan utan att ha mer information om dina släktband med kungen. Om du vet att du har en gemensam förfader med kungen, är chansen större att du är släkt med kungen. Men om du inte vet något om dina släktband med kungen eller din släktbakgrund, kan det vara svårt att avgöra om du är släkt med kungen eller inte. I så fall kan du överväga att utforska din släktbakgrund genom släktforskning för att se om du kan spåra dina förfäder tillbaka till en gemensam förfader med kungen eller andra kända personer.

Jo, om jag har en gemensam förfader med kungen är chansen naturligtvis större. Så gott som 100%-ig skulle jag vilja påstå 🙂

Ligger Vårdnäs slott i Rystad?

Vi tänkte även undersöka om den hade några lokalhistoriska kunskaper. Rystad är en relativt liten socken/församling som ligger på slätten strax utanför Linköping på södra sidan om sjön Roxen i Östergötland. Här växte min egen mormor upp för snart 100 år sedan.

Så här berättar ChatGPT om Rystad:

Rystads socken ligger i södra delen av Linköpings kommun i Östergötlands län. Socknen har en lång och intressant historia och har varit bebodd sedan forntiden. Under medeltiden var Rystad en av de viktigaste socknarna i regionen och hade flera betydande gods och herrgårdar. En av de mest kända var Vårdnäs slott, som var hem till flera av Sveriges mest framstående adelsmän.

Under 1800-talet genomgick Rystads socken en snabb industrialisering med ökad produktion av tegelstenar och lera. Detta ledde till en befolkningsökning och flera nya samhällen växte fram runt området.

Idag är Rystad en populär plats för besökare som vill uppleva Östergötlands rika historia och natursköna omgivningar. Det finns flera vackra vandringsleder i området, inklusive en led som tar dig genom en vacker skog och över en vacker bäck. Det finns också flera historiska sevärdheter att besöka, inklusive Vårdnäs slott och Rystads kyrka, som är en av de äldsta kyrkorna i regionen.

Sammanfattningsvis är Rystads socken en fascinerande plats med en rik historia och en mängd attraktioner för besökare att utforska.

På något märkligt vis tycks den ha kopplat samman Rystad med Vårdnäs (som ligger lite längre söderut). Därtill har den hittat på ett eget slott som den lät döpa till Vårdnäs slott. Klart är åtminstone att ChatGPT lätt blir fascinerad av platser vilket kanske inte är så konstigt då ett AI har oerhört svårt att resa i den fysiska världen.

ChatGPT ändrar sig lätt

En annan egenskap hos ChatGPT är att den gärna korrigerar eller omformulerar sina svar om man påpekar felaktigheter. När vi frågade vilka barn borgmästaren Carl Gustaf Hildebrand i Skänninge hade fick vi namn och yrke på tre av dessa. Den ville dock göra antagandet att han ”naturligtvis hade fler barn”. Detta antagande gjordes utifrån det faktum att det var vanligt att man hade fler barn på den tiden.

Efter att ha resonerat lite med ChatGPT kring dessa generaliseringar så ändrade den helt sin inställning:

Men du känner väl till några barn?

Jag ber om ursäkt, men jag har ingen specifik information om Carl Gustaf Hildebrands familj och barn. Min tidigare kommentar var ett missförstånd, och jag har ingen kunskap om vilka barn han hade.

Våra slutsatser

Vi vill med dessa exempel främst visa att det är vanskligt att lita blint på informationen man hittar på internet. Det är främst denna som ChatGPT har plockat bitar från när den sammanställer sina svar. Detta innebär dock inte alls att vi dömer ut tekniken som sådan. Det finns många användningsområden för en produkt som ChatGPT och vi kommer helt säkert att se åtskilliga exempel på såväl underhållande som utvecklande sådana under det kommande året. Oavsett dess något bristfälliga kunskaper om svensk släktforskning så är den exempelvis alldeles utmärkt på att skriva generella texter om breda områden.

Avslutningsvis så känner vi oss ändå lite hedrade över att ChatGPT faktiskt nämnde oss på Släktingar under konversationen:

Märkta på:,,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner