Sunnerbomålarna – en småländsk bonadsmålardynasti

En bonadsmålning från Sunnerbo härad

En bonadsmålning från Sunnerbo härad

I sydvästra Småland, inte långt från gränsen till Skåne, ligger Sunnerbo härad. Det är en utpräglad skogsbygd där marken endast gett begränsade möjligheter till effektivt jordbruk. Här levde befolkningen ofta under fattigdomens börda och det var därför många som tog chansen till ett bättre liv i Amerika när emigrationen från Sverige tog fart under 1800-talets andra hälft. Andra sökte alternativa inkomster utöver jordbruket som var skört och sårbart. Vi ska här titta närmare på en ovanlig familj som valde denna väg.

Under en hundraårsperiod från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet var Sunnerbo härad ett viktigt centrum för bonadsmåleriet i södra Sverige och det var i stort sett tack vare en enda familj. Dessa målare har senare fått gå under namnet Sunnerboskolan. En tradition i släkten gör gällande att bondsonen Per Nilsson (1741-1820) från SKifteryd i Vrå socken började måla bonader under nödåret 1758 för att skaffa sig en extra inkomst. Mer känd som målare är dock hans son Nils Persson (1772-1836).

Per Nilsson, eller Per i Lusshult (Ljushult) som han allmänt kallades, tros ha varit en medarbetare till den mer välkände målaren Nils Lundbergh och imiterade till viss del dennes stil. Ett stort antal bonader från dessa målare finns bevarade än idag men de flesta har inte med säkerhet kunnat knutas till enskilda individer då de endast förseddes med datum utan signaturer.

Såväl kvinnor som män i Per Nilssons släkt ägnade sig åt bonadsmålningar och totalt var det ett 30-tal av hans ättlingar som på detta sätt kunde dryga ut kassan när jordbruket inte räckte till. Det hade för denna familj en stor ekonomisk betydelse och genom att måla på pappersark kunde de transporteras längre sträckor för försäljning. Endast ett fåtal målningar tros ha varit beställningsarbeten.

Bonadsmålningarna från Sunnerbo härad fyller en viktig del i den svenska folkkonstens historia och saknar motstycke i landet. Många nu levande svenskar härstammar också från Per Nilssons släkt, däribland trubaduren Alf Hambe och den före detta landsbygdsministern och centerpartistiske riksdagsmannen Eskil Erlandsson.

Vill du veta mer om din egen släkt i Sunnerbo härad och Småland? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner