Professorn Johan Gieseckes förfäder

Johan och Curre Giesecke

Johan Giesecke med fadern Curre till höger

Nyligen skrev vi lite om nuvarande statsepidemiologen Anders Tegnells släkt och nu har turen kommit till en av hans företrädare på posten nämligen läkaren och professorn Johan Giesecke bland vars förfäder det sannolikt finns en del namn som är välkända för många av er.

Johan Giesecke föddes 1949 i Stockholm (Bromma) som son till företagsledaren Curt-Steffan ”Curre” Giesecke (1921-2016) och hans hustru Kerstin, född Hasselqvist (1923-2001). Han utbildade sig till läkare och disputerade 1979 på en avhandling inom molekylärmedicin. Han har därefter bland annat varit forskningschef på Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och statsepidemiolog i Sverige 1995-2005. Han är nu professor emeritus vid Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och har därtill anlitats som rådgivare åt WHO.

I samband med det pågående virusutbrottet så har Johan Giesecke många gånger intervjuats i egenskap av expert, bland annat av SVT och TV4. Hans framträdanden har hyllats av många inom kommunikationsbranschen som bland annat jämför honom med Leif GW Persson. Så här säger exempelvis Mindmakers seniorkonsult John Mellkvist till tidningen Resume:

– Han har rätt mix av expert och kommunikatör. Det finns helt enkelt en gräns för hur mycket man som lekman kan ta till sig av den ibland snåriga sakkunskapen på detta område. Allt därutöver blir en fråga om förmågan att nå fram och övertyga. Här fungerar Johan Giesecke mycket bra.

Till skillnad från Johan så verkade hans far Curt-Steffan Giesecke inom näringslivet. Han var utbildad jurist och hade en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han var länge anställd av LO:s motkraft Svenska Arbetsgivareföreningen (numera en del av Svenskt Näringsliv), sist som verkställande direktör. Därefter var han VD för försäkringsbolaget Trygg-Hansa 1978-1986.

Johan Gieseckes farmor Gertrud (1894-1981) tillhörde den välkända norrländska släkten Huss. Många av hennes förfäder har varit präster i olika norrländska församlingar. En av dessa var Martinus Laurentius, kyrkoherde i Torps församling utanför Sundsvall fram till sin död i hög ålder år 1610. Andra ganska välkända släktnamn bland de norrländska anorna är Bacchaeus, Hofverberg Fluur.

Precis som namnet antyder så är släkten Giesecke ursprungligen kommen från Tyskland där Johans farfars far, grosshandlaren i Stockholm Axel Herman Giesecke (1853-1927) föddes i nuvarande Niedersachsen. Johans mor, farfar och farfars far ligger alla begravda i en familjegrav på Katarina kyrkogård i Stockholm.

Johan Gieseckes morfar Knut Robert Hasselqvist var handelsresande och köpman i rörfirman Rylander & Asplund vilken 1950 förvärvades av Ahlsell & Bernström, numera känt endast som Ahlsell. Dennes far drev först en lanthandel i Films socken i nuvarande Östhammars kommun i Uppland innan han flyttade in till Östhammar. På moderns sida delar Johan Giesecke en del av sina småländska förfäder med bland andra den folkkäre komikern och programledaren Magnus Härenstam (1941-2015).

Nedan följer de tre första generationerna i Johan Gieseckes antavla, hämtade från vår omfattande medlemsdatabas på Släktingar.se där du som redan är medlem som vanligt kan hitta ytterligare information.

Proband

1 Johan Giesecke, född 1949 i Stockholm. Läkare, professor, statsepidemiolog, forskningschef. Rådgivare åt WHO.

Generation I

2 Curt-Steffan Giesecke, född 1921 i Stockholm, död där 2016. Civilekonom, direktör. Gift 1948 med
3 KERSTIN Margareta Hasselqvist, född 1923 i Sankt Ilians socken, Västmanland, död 2001 i Stockholm. Assistent.

Generation II

4 Curt Giesecke, född 1887 i Stockholm, död där 1940. Köpman, banktjänsteman. Gift 1918 med
5 GERTRUD Maria Huss, född 1894 i Sollefteå, död 1981 i Stockholm. Kanslist.

6 Knut Robert Hasselqvist, född 1883 i Stensberg, Elsarbo, Films socken, Uppland. Handelsresande. Gift 1918 med
7 Signe Maria Andréa Pettersson, född 1889 i Östhammar, Uppland.

Generation III

8 Axel Herman Giesecke, född 1853 i Nienstädt, Niedersachsen, Tyskland, död 1927 i Stockholm. Grosshandlare. Gift med
9 Gerda Elisabet Vilhelmina Ekström, född 1861 i Stockholm, död där 1947.

10 KARL Axel Huss, född 1859 i Själevads socken, Ångermanland, död 1901 i Sollefteå. Kronolänsman. Gift 1892 med
11 ANNA Maria Nilsson, född 1869 i Uppsala, död där 1908.

12 Andreas Hasselqvist, född 1841 i Göteryds socken, Småland, död 1898 i Östhammar. Lanthandlare, handlande. Gift 1867 med
13 Anna Margareta Simonsdotter, född 1843 i Karkebo, Films socken, död 1921 i Östhammar.

14 Andreas Pettersson, född 1859 i Valö socken, Uppland, död 1942 i Östhammar. Målarmästare. Gift 1888 med
15 Maria Matsdotter, född 1858 i Hanunda, Hökhuvuds socken, Uppland, död 1939 i Östhammar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner