Släktnamn i Nordingrå

De som har släktforskat i de nordligare delarna av landet upptäcker ganska snart flera säregenheter som skiljer denna del av Sverige åt från många andra platser i vårt mycket avlånga land. En av dessa är att bönderna under 1800-talet väldigt ofta har släktnamn, i stort sett alltid bildade av namnen på traktens byar. Vi ska här visa några exempel på detta från Nordingrå socken i Ångermanland, sedan 1974 en del av Kramfors kommun.

Redan på 1500-talet omnämns Bergsnäs som ett kronohemman. Byn har som många andra senare delats upp i flera fastigheter. Bönderna i byn har burit släktnamnen Berglund (efter byn) och Norlander (möjligen inspirerat av socknens namn).

En av de yngre byarna i Nordingrå är Edsätter. Från denna bys namn har hemmanens brukare börjat kalla sig Sätherberg.

I den relativt stora byn Fällsvik, vars namn var skrivits på många olika sätt genom åren, har bönderna haft många olika släktnamn såsom Nordstrand, Wiklund, Nordenberg, Norlander, Fällgren och Berglund, några uppenbarligen bildade från byns namn och andra av Nordingrå medan andra är inflyttade från andra byar i socknen.

Byn Gärde är liksom Edsätter troligen en av de yngre i Nordingrå och finns upptagen som en utjord i de äldsta bevarade skattelängderna. Namnet har gett upphov till släktnamnen Gerdin, Gerdlander och Järding.

I byn Nyland har det bott bondesläkter med namnen Nyberg, Nylander, Nylén och Nylund. Namnet antyder att byn upptagits som en relativt ung nyodling, kanske under senare delen av 1500-talet.

Omne var redan på 1500-talet en betydande by och namnet har inspirerat till namnbildningar som Omberg, Omnberg och Omnell. Utöver dessa så har bönder med släktnamn som Thelin, Nordell och Hamberg brukat gårdarna i byn.

Från byn Orsta härstammar en släkt med det latinklingande namnet Orstadius, en ganska typisk svensk släktnamnsbildning.

Byn Tollsätter finns belagt i skriftliga källor redan vid 1400-talets slut och har i senare tid brukats av bönder med släktnamnen Tollbom, Tollsten, Nordlander och Nordberg.

Byn Öden låg av namnet att döma troligen öde under en längre tid (kanske som ett resultat av digerdöden?) och brukades vid 1500-talets mitt av prästerskapet i Nordingrå. Senare har bönder med namnen Ödlund och Ödberg varit bosatta på gårdar i byn.

Detta är bara ett fåtal exempel på de många hundra olika släktnamn som upptagits av bondesläkter i norra Sverige, huvudsakligen under 1800-talet.

Vill du veta mer om bondesläkterna i Nordingrå socken eller någon annan del av Ångermanland? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner