Släktforskning i Göteborg – Personalförteckningar och inflyttningsattester

Att släktforska i våra svenska städer är lite speciellt och det kan lätt bli tidsödande om man inte riktigt vet hur man ska gå till väga. I synnerhet gäller detta för våra största städer Stockholm och Göteborg. I denna del av vår artikelserie Släktforskningsskolan ska vi titta lite närmare på hur man snabbt kan hitta rätt i Göteborg med ett exempel från Göteborgs domkyrkoförsamling.

Precis som i stadsförsamlingarna i Stockholm så saknas här husförhörslängder (det finns dock församlingsböcker från sekelskiftet 1900). Däremot så finns något som kallas för personalförteckningar och som till sin struktur är ganska lika de husförhörslängder vi är vana vid från de flesta församlingar. Men hur ska man då hitta rätt i dessa utan att behöva bläddra sida upp och sida ner timme efter timme?

Jo, sån tur är så finns det alfabetiska personregister upprättade för personalförteckningarna vilka sparar oss släktforskare väldigt mycket tid och tråkigt arbete. Säg att vi letar efter skräddaren Alexander Kullgren. Då hittar vi honom mycket riktigt under K i registret:

Alexander Kullgren i registret till personalförteckningarna

Som synes så finns han på två olika ställen i personalförteckningarna. Vi ska titta närmare på den äldre av dessa två. Här hittar vi hela hans familj:

Alexander Kullgren med familj i personalförteckningen

Här hittar vi mycket av den information som vi är vana vid att se i husförhörslängderna (med undantag för prästens betyg). Det är visserligen en ganska kladdig sida med mycket information på en gång men vi kan enkelt se att Alexander Kullberg anges vara född 12/12 1807. Men var föddes han?

Idag är vi vana vid att behöva pass när vi reser utomlands men förr i tiden behövde man en typ av passhandling även för att resa inom landet. Dessa så kallade flyttningsattester är ofta nyckeln till att komma vidare med sina förfäder i Göteborg eftersom födelseorten nästan alltid saknas i de äldre personalförteckningarna. Även för flyttningsattesterna är vi så lyckligt lottade att vi har ett register att söka i. Vi hittar här lika snabbt som tidigare vår Alexander under K:

Register till flyttningsattesterna

Förkortningen A i denna förteckning står för attest och det är där vi hittar den viktiga informationen som behövs för att komma vidare. Den senare attesten från 1833 visar sig gälla vigseln med hustrun som ägde rum i Göteborgs garnisonsförsamling men i den tidigare attesten från 1831 hittar vi mycket intressanta uppgifter om Alexander Kullberg:

Flyttningsattest för Alexander Kullberg

Här har prästen Carl Hallbeck (1782-1845), kyrkoherde i Helsingborg från 1820, använt ett förtryckt formulär där han bland annat intygar att Alexander har begått nattvarden ordentligt innan han kom till församlingen, att han haft naturliga koppor och att han är född den 12 december 1807 i Hellstad samt kom till Helsingborg 1830 från domkyrkoförsamlingen i Göteborg.

Hellstad torde avse pastoratet Hällstad i Västergötland men det skulle möjligen också kunna tolkas som någon av de svenska församlingarna med namnet Hällestad. Vi har inte sökt vidare efter Alexanders ursprung utan vi ville med detta exempel visa hur man kan gå vidare när man spårar sina förfäder i Göteborg. Utan dessa genvägar hade släktforskning i storstaden varit en oändlig mardröm. Vi ska idag vara mycket tacksamma för dessa register som upprättats manuellt före digitaliseringens tidevarv!

Vill du veta mer om din egen släkt från Göteborg? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

.

En tanke på “Släktforskning i Göteborg – Personalförteckningar och inflyttningsattester

  1. Eleonore -ström

    Söker efter min morfar Erik Forssgren…född runt 1870.1890…han blev pappa till min mamma 1910…stack och gifte sig på annat håll..vore intressant att hitta slänkt!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner