Släkterna Gavelius från Gävle – låt inte släktnamnet lura dig

Gävle slott

En av det vanligaste frågorna personer ställer sig med avseende på släktforskning är om man är släkt med den och den för att man har samma efternamn. Äldre släktutredningar i tryckt form brukar ofta försöka binda samman personer som burit samma släktnamn baserat på mer eller mindre väl underbyggda antagande utan att det funnits några bevis för släktskap och så sker än idag. Därför ska vi ta upp ett exempel från Gävle på när släktnamn lätt kan vilseleda släktforskare.

En av de vanligaste typerna av släktnamn i Sverige är latiniserade varianter av gårdar, byar, städer och andra geografiska platser, till stor del på grund av att många släktnamn antagits av präster och andra lärda som studerat latin vid universiteten i Uppsala och Lund. Därför är det heller inte särskilt överraskande att det finns flera personer utan någon känd inbördes släktskap valt att kalla sig Gavelius efter hemstaden Gävle. Om namnet hade bildats utifrån namnet på en gård eller mindre by så är chansen naturligtvis större att personer med samma namn också är släkt med varandra på något vis men i en stad samlas människor från ett större geografiskt område.

Den äldsta och mest välkända släkten Gavelius härstammar från rådmannen Per Hansson som avled 1612. Hans två söner Elias (död 1668) och Per (1601-1645) upptog namnet Gavelius. Från dessa bröder härstammar flera adelsätter, däribland von Gavel och Cederschiöld. Elias Gavelius uppges ha haft inte mindre än 24 barn! Brodern Per gav sig i unga år ut i Europa för att studera vid universitet i Tyskland, Holland och Frankrike där han blev juris utriusque doktor vid Orléans. Dessa har efterlämnat många tusen ättlingar, däribland även medlemmar hos oss på Släktingar.se.

En annan släkt Gavelius härstammar från assessorn i Göta hovrätt Jakob Larsson Gavelius (död 1656) vars söner adlades Lagercrantz och Lagerstedt. Han förefaller inte ha varit släkt med ovanstående Per Hansson men naturligtvis är det inte omöjligt att det finns ej kända blodsband.

En man vid namn Gabriel Jonsson Gavelius nämns i domboken i Ångermanland år 1666 men ingen bostadsort finns angiven. Det relativt karakteristiska namnet Gabriel gör det mindre sannolikt att han skulle vara släkt med någon av de ovanstående.

Med detta vill vi kort och gott bara höja ett varningens finger för att till varje pris försöka knyta samman personer som bär samma släktnamn vilket har gjorts och fortfarande görs i alltför många släktutredningar. För ett otränat öga kan annars ett namn som Gavelius lätt te sig unikt.

Kuriosa: I Stockholm ligger idag Gaveliusgatan som är uppkallad efter klädesfabrikören Jakob Gavelius, adlad Lagerstedt (1655-1698).

2 thoughts on “Släkterna Gavelius från Gävle – låt inte släktnamnet lura dig

  1. Ylva Sandin

    Heter Sandin som gift. Uppenbarligen finns det många släkter med namnet. Är det någon som vet hur många som tog sig namnet Sandin?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *