Släkten Svenonius från Skåne

Med undantag för adelns släktnamn, som varit skyddade genom lagen, så är det ytterst få äldre svenska släktnamn som är unika. Så gäller även släktnamnet Svenonius som är en enkel latiniserad variant av patronymikonet Svensson. Vi tänkte här berätta om en av de mer talrika släkterna som burit detta namn.

1705 hade en man vid namn Karl Persson Telander blivit klockare i Matteröds och Brönnestads församlingar i norra Skåne. Hans tjänstetid blev dock kort då han söndagen den 14 januari 1706 kom raglande onykter till gudstjänsten i Matteröds kyrka. Han tycks ha fått en andra chans men avsattes slutligen den 25 november 1708. En kortare tid ersattes han av den unga studenten Georg Tengdahl men efter att gudstjänstens besökare klagat över hans sång blev även han av med sin tjänst.

I grannsocknen Norra Mellby tjänstgjorde vid denna tid Andreas Svenonius (ca 1678-1769) som tillfällig vikarie. Han var troligen en bättre lämpad klockare än företrädarna då han den 12 maj 1709 fick fullmakt på tjänsten som ordinarie klockare i Brönnestad av domkapitlet i Lund. Andreas är stamfadern för alla medlemmar av denna skånska släkt Svenonius.

Andreas Svenonius bodde till en början i Brönnestads by men köpte år 1714 ett fjärdedels skattehemman Hörröd nr 1 i Brönnestads socken av två bönder för 40 daler silvermynt. Det verkar ha varit en god affär då han 1746 sålde samma hemman för 200 daler silvermynt till komministern i Brönnestad Johan Ramelius.

Tillsammans med sin hustru Anna Catharina Roos (ca 1687-1779) hade Andreas Svenonius hela elva barn men de flesta av dessa avled som barn och släktens namn fördes endast vidare av sonen Henrik Svenonius (1714-1793) vilken blev dansmästare och stadsfiskal i Kristianstad.

Den 6 februari 1713 föddes Andreas och Anna Catharinas äldsta son Nils. Hans liv fick ett mycket tragiskt slut då han bara var fyra och ett halvt år gammal. Söndagen den 11 augusti 1717 skulle nämligen bygrannen Sven Pålssons 15-årige son Sven precis som vanligt vakta klockarens barn i hemmet då föräldrarna och övriga vuxna besökte gudstjänsten i kyrkan. Dagen slutade så olyckligt att tonåringen vådasköt den fyraårige pojken så illa att han avled av skadorna.

Klockaren Andreas Svenonius har efterlämnat många ättlingar till våra dagar. Bland dessa kan nämnas geologen Fredrik Svenonius (1852-1928) och ägarna till turistattraktionen Toffelmakaren vid Lilla Torg i Malmö.

Vill du veta mer om släkten Svenonius eller andra skånska släkter? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner