Apotekare – ett respekterat men slitsamt yrke

Apoteket Enhörningen i Stockholm år 1926

1675 fick apotekarna i Stockholm kungligt privilegium och därmed ensamrätt att tillreda och sälja läkemedel i staden. 1683 utvidgades detta privilegium till att gälla samtliga apotekare i Sverige. Detta system var i bruk under nästan 300 år fram till dess att Apoteksbolaget grundades år 1971. Att apotekarna därför hade en ganska framstående ställning i samhället föll sig därför ganska naturligt, inte minst då man hade medel till att rädda människors liv och hälsa.

Idag befinner sig Sverige på framkant inom många områden men så har det inte alltid varit då vi har befunnit oss i den europeiska periferin rent geografiskt vilket längre tillbaka var ett stort hinder för utvecklingen. De första apoteken på den europeiska kontinenten kom till redan under 1200-talet men det dröjde till 1400-talet innan enstaka apotekare från Tyskland och Nederländerna omnämns i Stockholm. När vår huvudstad belägrades på 1520-talet importerade kung Gustav I (Vasa) apotekare från utlandet för att lindra den svåra nöden.

Omkring 1552 anställde samma kung mäster Lukas för att driva apotek exklusivt för hovet inom en kungliga borgen. Johan III gav sedan genom brev daterat den 21 mars 1575 Anton Busenius tillåtelse att flytta apoteket till Stockholms stad och det kom därmed att bli det första svenska apoteket som var tillgängligt för allmänheten, hur stor del av denna som nu hade möjlighet att utnyttja hans tjänster.

En av de mest välkända tidiga apotekarna i Sverige var tysken Samuel Ziervogel (1616-1672) vilken 1647 blev hovapotekare åt änkedrottningen Maria Eleonora. Han kom att bli stamfader för en stor apotekarsläkt. Flera adliga ätter på det svenska riddarhuset härstammar från andra tyska apotekare, bland annat Lütkeman, Warmholtz och Örnestedt.

Många av de tidiga svenska apotekarna var som redan antytts tyskar. En av dessa var Johan Wolimhaus som 1628 inrättade ett apotek i Uppsala som blev det första svenska apoteket utanför Stockholm. Även Kalmar (1639 genom Johan Styr), Göteborg (1644 genom Kilian Treutiger), Falun (1643 genom Zacharias Specht) och Jönköping (1656 genom Mäster Liborius) fick sina första apotek under 1600-talet då totalt 27 apotek tillkom. Ytterligare 68 apotek öppnade under 1700-talet och vid sekelskiftet 1900 fanns drygt 300 apotek i Sverige.

Apoteket Storken i Stockholm

Apoteket Ugglan på Drottninggatan i Stockholm öppnade 1798 och är det äldsta apoteket i Sverige på samma plats. Apoteket Storken i samma stad har kvar sin originalinredning från 1899 och anses därför av Riksantikvarieämbetet vara det kulturhistoriskt mest värdefulla apoteket i landet.

Att de gamla apoteken fortfarande ligger lokalbefolkningen varmt om hjärtat blev tydligt i år då Apoteket AB nu under våren 2019 fattade beslut om att lägga ner det anrika Apoteket Svanen i Lund. Dålig lönsamhet och bristfällig arbetsmiljö var två skäl som angavs för nedläggningsbeslutet men efter protester från Lundaborna så beslöt sig företaget i juni för att fortsätta driva apoteket och inledde därför nya förhandlingar med fastighetsägaren. Apoteket Svanen öppnade sina dörrar första gången 1627 som filial till Esaias Fleischers Löweapoteket i Köpenhamn. Det brändes ner av danska armén under krigsåret 1678 men återuppbyggdes igen.

Fram till 1970 drevs de svenska apoteken av enskilda apotekare, som hade särskilda privilegiebrev från staten. Dessa privilegiebrev kunde ärvas men även säljas till högstbjudande, ett system som naturligtvis inte uppskattades av alla och som förändrades när skråväsendet avskaffades 1864 och Apotekarsocieteten tog över licensieringen. Förslag om att förstatliga apoteksverksamhet kom redan på 1950-talet men det dröjde ett par årtionden innan det blev verklighet.

En del apotekare i de större städerna kunde leva gott på sin verksamhet men för de allra flesta handlade det om ett slitsamt arbete för att få företaget att gå runt. Reglering av arbetstiden saknades och den gamla apotekslagen från 1600-talet krävde tillhandahållande av läkemedel dygnet runt, alla dagar på året, samtidigt som prissättningen var strängt reglerad och därmed begränsade vinstmarginalerna. Barn till apotekare på mindre orter under 1900-talet vittnar om att deras fäder mer eller mindre arbetade ihjäl sig.

Den 1 juli 2009 upphörde det statliga apoteksmonopolet i Sverige efter en utredning och beslut av den borgerliga regeringen ledd av statsminister Fredrik Reinfeldt. Apoteket Påfågeln i Stockholm var det första privatägda apoteket i Sverige vilket nyinvigdes av Medstop i januari 2010. Idag är Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Apoteksgruppen, LloydsApotek och Kronans Apotek (tidigare Kronans Droghandel) verksamma i Sverige.

Vill du veta mer om svenska apotekare genom tiderna eller om du själv har några apotekare i släkten? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner