Släkten Mühlenbruch från Kalmar

Kalmar slott på 1600-talet

Kalmar slott på 1600-talet

Under 1500- och 1600-talet var fortfarande en ganska stor del av borgarna och handelsmännen i de svenska städerna av tysk härkomst som ett resultat av hansans starka ställning runt Östersjön. Den strategiskt viktiga staden Kalmar vid Smålandskusten var inget undantag. Där dyker en släkt vid namn Mühlenbruch upp vilken vi ska titta lite närmare på i detta blogginlägg då det är åtskilliga tusen svenskar som härstammar från denna, däribland ett par av våra medlemmar på Släktingar.se.

Att släkten Mühlenbruch har sitt ursprung i norra Tyskland råder inget större tvivel om men varifrån i landet de härstammar har hittills inte gått att finna. Klart är åtminstone att namnet i flera varianter såsom Mohlenbroch och Müehlenbrock är vanligt förekommande i såväl Mecklenburg som Niedersachsen.

Till Kalmar kom vid mitten av 1600-talet Diedrich Mühlenbruch (eller Miuhlenbruch som namnet också skrevs) vilken uppges vara född den 8 februari 1628. I likhet med de flesta blivande handelsmän så började han sin karriär i unga år som hjälpreda åt en kollega, i hans fall Kalmar-bon och landsmannen Friedrich Siefwers. Den 27 februari 1656 avlade han borgared i staden vilket var ett krav för att få bedriva handel i egen regi.

Diedrich Mühlenbruch visade sig vara en driftig och ambitiös man och hans affärsverksamhet kom snart att bli Kalmar stads allra största import- och exportföretag. I verksamheten fanns bland annat ett stort rederi med närmare tio fartyg. Han blev så pass förmögen att han under kriget 1677-1679 lånade ut pengar till Kalmar stad. Kanske man därför kan ana en viss grad av korruption då han vid slutet av 1680 valdes till handels- och politieborgmästare i Kalmar. Som representant för staden deltog han också i riksdagen år 1689.

Diedrich Mühlenbruch avled 1712 i en respektabel ålder av 84 år och i likhet med andra betydande personer vid denna tid så begravdes han i Kalmar domkyrka där ett epitafium över honom finns uppsatt. Han var gift tre gånger. Om första hustrun, Brita Pedersdotter, är inte mycket känt annat än att hon på epitafiet anges vara född den 25 mars 1624 och avled den 30 mars 1669. Därefter gifte sig den rika änklingen om sig med en dotter till rådmannen och handelsmannen Hans Jäger. Hans andra hustru avled dock före 30 års ålder och han gifte då om sig en sista gång med hennes kusin, en dotter till råd- och handelsmannen David Haijock vilken hörde till en skotsk adlig ätt. Även denna kvinna avled efter bara ett par års äktenskap. Det verkar som att han nu fått nog av hjärtesorg för han gifte aldrig om sig igen utan levde de sista dryga 30 åren av sitt liv som änkeman trots att han hade flera små barn i hushållet.

Till Kalmar kom även Diedrichs yngre broder Johan Mühlenbruch vilken avlade borgared i staden den 4 mars 1678 som bryggare. Han ägnade sig även åt en del annan affärsverksamhet men nådde aldrig samma ekonomiska framgångar som storebror. Han var gift med en dotter till pistolsmeden Ludvig von Theen som var änka efter en krukmakare. Paret hade inga egna barn men tog hand om en faderlös och fattig skepparson vid namn Petrus (Per/Petter) som de lät inskriva i skolan vid tio års ålder år 1709. Fostersonen avled sannolikt snart därefter, möjligen under de tragiska peståren 1710-1711. Tillika med brodern begravdes också Johan i Kalmar domkyrka.

Diedrich Mühlenbruch ägde flera fastigheter i Kalmar men hans huvudsakliga bostad överläts till sonen Alexander (1675-1715). Denne blev sedermera kommissarie vid Kungliga Tjärkompaniet och bosatte sig med sin hustru på Ebbetorp i Dörby socken strax utanför staden. En dotter till Alexander gifte sig med häradshövdingen och assessorn i hovrätten Jonas Rudman (1689-1761), adlad och adopterad Bergenstråhle.

Vi på Släktingar.se kartlägger kontinuerligt befolkningen i alla landets städer såväl som landsbygden. Vill du veta om du själv härstammar från några tyska släkter i Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem hos oss.

Märkta på:,

2 thoughts on “Släkten Mühlenbruch från Kalmar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner