Konstnären Marcus Larsons förfäder

Vattenfall i Småland

Vattenfall i Småland

Konstnären Marcus Larson (1825-1864) blev bara 39 år gammal men betraktas av många som ett av de stora genierna i den svenska konsthistorien. Vi har tittat närmare på anorna till denna östgötska bondson vars liv tog ett abrupt och sannolikt plågsamt slut i den brittiska huvudstaden.

Marcus Larson föddes 1825 på gården Lilla Örsätter utanför Åtvidaberg. Åren 1835-1839 genomgick han Katedralskolan i Linköping varefter han som 16-åring blev volontär vid Smålands husarer. Kort därpå avled fadern och familjens gård såldes. Marcus flyttade då till Stockholm där han först blev sadelmakargesäll.

Hans konstnärliga talang ledde till att han 1846 började studera vid Konstakademien i Stockholm och efter en utställning två år senare fick han anställning som ritningslärare i Helsingborg. Där blev han bara kvar ett år innan han begav sig till Köpenhamn för att studera under den danske marinmålaren Vilhelm Melbye (1824-1882). 1851 tilldelades han Akademiens Kungliga Medalj för marin- och landskapsmålning. Larson började sedan resa runt i Europa och fick 1854 Akademiens resestipendium på tre år.

Under sina resor besökte Marcus Larson bland annat Düsseldorf och Paris. 1856 målade han sin mest kända tavla, Landskap i Småland, som nu hänger på Nationalmuseum i Stockholm. Året därpå målade han på tio dagar sin största tavla, Storm vid bohusländska kusten. När han kom tillbaka till Stockholm 1857 blev han invald som ledamot i Akademien. Han öppnade också en egen skola för landskapsmålning hos sin bror i Flenshult utanför Karlstorp i Småland.

Sina sista år tillbringade Marcus Larson i S:t Petersburg i Ryssland och i London där han avled 1863 i sviterna av tuberkulos.

Större delen av Marcus Larsons förfäder är från några av de mer välmående bondesläkterna i trakten kring Åtvidaberg, främst i socknarna Björsäter, Åtvid, Värna och Örtomta vilka än idag äger många av gårdarna i trakten. Marcus Larsons morfar Johan Fridman (1760-1823) var inspektor på godset Adelsnäs. Längre tillbaka i antavlan finns också en del präster, bland annat i Gärdserums socken vid gränsen mellan Östergötland och Småland.

En av Marcus Larsons förfäder var borgmästaren i Vadstena Teus Larsson (1559-1637), en ana han delar med bland andra Raoul Wallenberg och Selma Lagerlöf.

Nedan följer de tre första generationerna i Marcus Larsons antavla, hämtade från vår medlemsdatabas där mer information finns tillgänglig för alla er som har ett konto på Släktingar.se.

Proband
1 Simon MARCUS Larson, född 1825 i Lilla Örsätter, Åtvids socken, Östergötland, död 1864 i London. Konstnär.

Generation I
2 Arvid Larsson, född 1785 i Lilla Örsätter, Åtvids socken, död där 1841. Rusthållare. Gift 1811 med
3 Eva Sofia Fridman, född 1791 i Adelsnäs, Åtvids socken, död 1861 i Stockholm.

Generation II
4 Lars Månsson, född 1752 i Bersbo, Värna socken, Östergötland, död 1811 i Lilla Örsätter, Åtvids socken. Rusthållare. Gift 1783 i Björsäters socken, Östergötland med
5 Katarina Persdotter, född 1758 i Båtvik, Björsäters socken, död 1823 i Lilla Örsätter, Åtvids socken.

6 Johan Fridman, född 1760 i Friggestorp, Gärdserums socken, Småland, död 1823 i Mjällerum, Kisa socken, Östergötland. Inspektor. Gift 1788 i Åtvids socken med
7 Inga Abrahamsson, född 1769 i Håckla, Åtvids socken, död 1845 i Mjällerum, Kisa socken.

Generation III
8 Måns Larsson, född 1712 i Bäckfall, Åtvids socken, död 1776 i Lövvik, Värna socken. Bonde. Gift 1741 i Värna socken med
9 Sara Jonsdotter, född 1716 i Bersbo, Värna socken, död 1779 i Lövvik, Värna socken.

10 Per Eriksson, född 1711 i Ed, Åtvids socken, död 1786 i Båtvik, Björsäters socken. Bonde. Gift 1749 i Björsäters socken med
11 Kerstin Arvidsdotter, född 1726 i Båtvik, Björsäters socken, död där 1816.

12 Jonas Jonsson, född 1730 i Friggestorp, Gärdserums socken, död där 1785. Bonde. Gift 1753 i Gärdserums socken med
13 Maria Filipsdotter, född 1729 i Åsebo, Gärdserums socken, död 1808 i Friggestorp, Gärdserums socken.

14 Peter Abrahamsson, född 1721 i Klockaregården, Örtomta socken, Östergötland, död 1777 i Asksätter, Bankekinds socken. Organist. Gift 1763 i Åtvids socken med
15 Anna Margareta Olofsdotter Hjelm, född 1731 i Håckla, Åtvids socken, död där 1799.

2 thoughts on “Konstnären Marcus Larsons förfäder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner