Herr Torr från Rydaholm

Bexell/Rydaholm

Karl Emanuel Bexell och Rydaholms kyrka

Den samhällsengagerade småländska prästen Karl Emanuel Bexell (1784-1873) var en av pionjärerna inom den svenska nykterhetsrörelsen, något som också skulle ge honom ett öknamn när han gjorde sitt inträde i den svenska riksdagen.

Karl Emanuel har av någon märklig anledning försetts med felaktiga födelseår såväl i Svenskt Biografiskt Lexikon (1788) som på Wikipedia (1786). Hans verkliga födelse ägde rum den 21 mars 1784 på prästgården i Villstads socken vid dagens Smålandsstenar i Gislaveds kommun. Släktnamnet är ursprungligen taget från Bäckseda socken, tidigare skrivet Bexheda.

Karl Emanuel studerade som sig bör vid universitet och inskrevs vid Lund den 11 oktober 1806. Han tog en filosofie kandidat-examen 1810 och en magisterexamen 1811. Sistnämnda år blev han pastorsadjunkt (det vill säga medhjälpare till kyrkoherden) i Jönköping. 1817 fick han fast tjänst som komminister i Källeryds församling i Småland och den 16 november 1825 utnämndes han till kyrkoherde i Rydaholm där han från 1828 var bosatt på södergården i byn Upplida.

I dagens moderna Sverige är det mikrobryggerier som är i ropet men vid 1800-talets början hade den privata husbehovsbränningen i landet ökat kraftigt vilket ledde fram till en motreaktion i form av nykterhetsrörelsen. Denna leddes till stor del av prästerskapet inom Svenska kyrkan och en av rörelsens pionjärer och banbrytare kom att bli Karl Emanuel Bexell.

År 1813 hade det ännu existerande Samfundet pro fide et christianismo utlyst en tävling där man skulle besvara frågan »Huru skall det omåttliga begäret för brännvins nyttjande, särdeles bland allmogen och den uppväxande ungdomen, kunna efter hand, om ej alldeles förtagas, dock, så mycket möjligt är, först inskränkas till måttligt bruk?». Karl Emanuel var redan då starkt engagerad i nykterhetsfrågan och skickade in ett bidrag till tävlingen vilket segrade. Hans skrift på ca 30 sidor utgavs i tryck året därpå och i en ny upplaga 1832. Bexell argumenterade i sin skrift för absolutism och förbud men han kom ganska snart att inse att måttlighet var ett rimligt första steg innan lagstiftningsåtgärder kunde fordras.

Det var vid sin ankomst till Rydaholm 1828 som Karl Emanuel kunde omsätta sina tankar i praktiken. Han bildade där nästan omedelbart den allra första nykterhetsföreningen i Sverige. Något märkligt kan tyckas idag men denna förening var riktad till församlingens barn då föräldrarna gav sitt löfte att deras barn inte skulle dricka alkohol före konfirmationsåldern, något som innan dess varit mycket vanligt förekommande. Redan samma år avskaffade han den gamla sedan att brudparen på den tredje och sista lysningsdagen skulle bjuda släkt och vänner på sprit på kyrkbacken.

År 1831 lät Bexell grunda ytterligare två nykterhetsföreningar i Rydaholm – en för ungdomar (även den först i landet) och en för vuxna. Bägge dessa nya föreningar var grundade i att man personligen avsade sig alkoholkonsumtion. Redan 1838 var två tredjedelar av Rydaholms sockens omkring 3000 invånare medlemmar i dessa föreningar. 1855 infördes ett nationellt förbud mot husbehovsbränning i Sverige men sockenstämman i Rydaholm beslöt redan 1841 att all brännvinsbränning i Rydaholm skulle avskaffas. Bexells hemförsamling var således nästan 15 år före sin tid i den frågan vilket till största delen berodde på hans engagemang.

Det var också nykterhetsfrågan som gjorde att Karl Emanuel Bexell 1841 valdes till riksdagsman. I riksdagen kom hans iver och driv inte alltid att uppskattas och skarp kritik riktades mot honom av biskopen, skalden och akademiledamoten Esaias Tegnér vilken blev hans motståndare i Stockholm. Tegnér lät därför Bexell få en mindre smickrande plats i sin dikt Kronbruden där han fått smeknamnet Herr Torr.

Karl Emanuel Bexell var gift med Anna Cecilia Sager (1798-1876) vars släktingar tidigare ägde det så kallade Sagerska huset i Stockholm som numera fungerar som tjänstebostad för Sveriges statsminister.

Karl Emanuel Bexell visade sig nyligen vara förfader till en våra medlemmar. Vill du själv veta mer om släkten Bexell eller någon annan svensk prästsläkt? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner