Gårdsnummer för Nättraby socken

Nättraby kyrka

Vi fortsätter att gå vidare med gårdsnummer för socknarna i Blekinge, denna gång för Nättraby socken, numera belägen i dagens Karlskrona kommun. Socknen hörde juridiskt till Medelstads härad. I denna sammanställning ingår dessutom Aspö socken som bröts ut ur Nättraby den 1 maj 1888.

Nättraby socken ligger strax nordväst om staden Karlskrona i Blekinge och är av medeltida ursprung. Platsens namn, som 1351 skrevs Nætherby, är bildat av ett äldre namn på Nättrabyån som rinner genom området. Nättraby socken består av flera små dalbygder omgivna av lägre bergshöjder.

Nättraby kyrka uppfördes på 1100-talet och anses vara en av Blekinges äldsta kyrkor i oförändrat skick. Kyrkobyggnaden är en typisk romansk anläggning och består av långhus, kor och absid. Ett torn tros ha funnits i väster. Ett vapenhus på sydvästra sidan har troligen tillkommit under 1500-talet.

Gårdarna inom Nättraby socken var, ordnade efter gårdsnummer, som följer:

1 Måstad
2 Måstad
3 Måstad
4 Stenshaga
5 Allatorp
6 Allatorp
7 Allatorp
8 Boråkra
9 Boråkra
10 Boråkra
11 Boråkra
12 Trantorp
13 Trantorp
14 Skärva
15 Kärrtorp
16 Kärrtorp
17 Niklastorp
18 Marielund
19 Marielund
20 Marielund
21 Marielund
22 Marielund
23 Kättilstorp
24 Kättilstorp
25 Verstorp
26 Verstorp
27 Verstorp
28 Sjuhalla
29 Stora Vörta
30 Vrängö
31 Nättraby
32 Östra Nättraby
33 Dalby
34 Dalby
35 Nättraby
36 Nättraby
37 Nättraby
38 Nättraby-Fredriksdal
39 Nättraby-Lunnaström
40 Nättraby-Havgården
41 Rollsö och Vagnö
42 Haglö
43 Mjövik
44 Mjövik
45 Mjövik
46 Bjärby
47 Bjärby
48 Bjärby
49 Bjärby
50 Grönadal
51 Skavkulla
52 Färmanstorp
53 Färmanstorp
54 Skillinge
55 Skillinge
56 Skillinge
57 Skillinge
58 Skillinge
59 Skillinge
60 Tävetorp
61 Buatorp
62 Agdatorp
63 Agdatorp
64 Agdatorp
65 Emmahult
66 Skallahult
67 Gredeby
68 Gredeby
69 Gredeby
70 Gredeby
71 Gredeby
72 Gredeby
73 Aspö (senare Aspö socken)
74 Aspö (senare Aspö socken)
75 Aspö (senare Aspö socken)
76 Aspö (senare Aspö socken)
77 Aspö (senare Aspö socken)
78 Aspö (senare Aspö socken)
79 Saltö

Vill du veta mer om din släkt i Nättraby, Aspö eller någon annan del av Blekinge? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

.

En tanke på “Gårdsnummer för Nättraby socken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *