Försvunna socknar

Rystads kyrka

Rystads kyrka ersatte på 1780-talet en äldre medeltidskyrka såväl som Näsby sockenkyrka.

Sammanslagningar av administration och organisationer har alltid gett upphov till debatt och rört upp känslor hos människor men det är långt ifrån en ny företeelse även om utvecklingen och förändringar idag ofta går snabbare än för några hundra år sedan. Inte ens våra kära, gamla socknar har lämnats oförändrade under årens lopp.

Antalet socknar har fram till kommunreformerna under 1900-talet varit relativt konstant i vårt land sedan medeltiden men det är framför allt två förändringar som skett. I norra Sverige så har nya församlingar och socknar tillkommit när befolkningen i de till ytan extremt stora socknarna ökat. I södra Sverige så har tvärtom en del små socknar försvunnit och slagits samman med andra. Det är dessa vi tänkte berätta lite om i den här artikeln.

Vi börjar i söder. I Skåne så ser socknarna lite annorlunda ut än i många andra delar av landet. Många socknar på slätten är mycket små till ytan och centrerade kring en eller ett par stora byar. Ett fåtal av dessa har förlorat sin egna församling. Strax söder om Malmö ligger den lilla socknen Glostorp som en gång i tiden var ännu mindre. Byn Bastorp var då en egen socken men den införlivades med Glostorp tidigt, sannolikt redan under senare delen av medeltiden.

Väster om Simrishamn hittar vi byn Gärsnäs med Gärsnäs slott. Här har det under 1900-talet funnits en saftstation, ett Kronfågels kycklingslakteri och klädesaffärer men allt det är nu borta. Från medeltiden fram till den 15 mars 1667 så var Gärsnäs också en helt egen socken med egen kyrka men detta datum blev den en del av Stiby socken.

Mussla kyrkoruin

Mussla kyrkoruin i Västergötland

Västergötland är ett stort landskap med många små socknar på slätten som är av liknande natur som Skåne men här har betydligt fler sammanslagningar skett. Vi kommer inte ta upp alla dessa utan ger några exempel. Mellan Ulricehamn och Falköping ligger Börstigs socken. Under 1500-talet var denna socken föremål för inte bara en utan två sammanslagningar. Strax innan 1540 så förlorade Mussla sin egen sockentillhörighet och omkring 1550 införlivades även byn Döve som fram till dess haft sin egen sockenkyrka. Mussla kyrkoruin kan ännu beskådas tre kilometer nordost om Börstigs kyrka.

Sydväst om Falköping låg tidigare Skärvums kyrka. Denna socken försvann betydligt senare och fick leva sitt eget liv från medeltiden fram till 1757 då den uppgick i Grolanda socken. Själva kyrkan revs två år senare.

Tranemo i skogsbygden öster om Svenljunga är en till ytan betydligt större socken, vilket också är typiskt för skogsbygden. Här hittar vi två större byar vid namn Limmared och Tyggestorp vilka bägge var egna socknar fram till andra hälften av 1500-talet.

Saleby är en liten socken precis vid Lidköping som idag är en del av staden men trots att den bara är omkring 40 kvadratkilometer stor så var sockendelen Lanna en egen socken med egen kyrka fram till mitten av 1500-talet.

I Östergötland så försvann två små socknar nära Linköping relativt sent så att det faktiskt finns en hel del kyrkböcker bevarade för dessa församlingar. 1784 blev Näsby socken en del av Rystad som då även fick en helt ny kyrka och 1786 uppgick Rakered i Vikingstads socken. Vid Rakered finns idag bara en ödekyrkogård kvar på platsen för den gamla kyrkan.

I Näsby var befolkningen långt ifrån nöjd med förändringarna. Näsby var den minsta församlingen i Linköpings stift med inte ens 200 invånare. De planerade själva för att bygga en större kyrka och ville inte slås ihop med den större grannsocknen. Protesterna gjorde dock ingen nytta utan kung Gustav III skrev 15/11 1780 under ett beslut om att införliva Näsby med Rystads socken. En stor del av inventarierna i Näsby kyrka såldes sedan på auktion inför rivningen 1784.

Omkring 1390 så bildades den nya församlingen Sankt Per som utgjordes av landsbygden intill begynnelsen av Vadstena stad. Sedan tidigare hade byn Klåstad sin egen kyrka men omkring 1550 fick denna bli en del av Sankt Per. Inte särskilt långt bort ligger Strå socken som omkring 1700 fick tillökning när Broby by och socken införlivades.

Vill du veta mer om försvunna socknar eller kyrkor? Fråga oss gärna om det är något du undrar över.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner