En svensk statsminister stred mot kinesiska sjörövare

Den 12 september 1900 blev den 67 år gamla och partilöse sjöofficeren Fredrik von Otter Sveriges åttonde statsminister. Den meriterade adelsmannen var då redan en engagerad politiker som suttit i riksdagens första kammare sedan tio år tillbaka. Med sin hustru Matilda Dahlström hade han sju barn varav sonen Fredrik Emanuel (1876-1950) blev farfar till operasångaren och hovsångaren Anne Sofie von Otter.

Även om Fredrik von Otter senare i livet kom att nå den absoluta politiska toppen i Sverige så levde han ett betydligt mer äventyrligt liv innan han gifte sig. Efter att ha genomfört sina militära studier vid Karlberg från tolv års ålder så blev han i 20-årsåldern anställd i den engelska flottan med hela världen för sina fötter.

Under sin tid i det brittiska imperiets tjänst så deltog han i kriget mot Kina och intagandet av Guangzhou samt förde den tillfångatagne Ye Mingchen (1807-1859) till Kolkata i Indien som ännu löd under imperiet. Han var även befälhavare i strider mot kinesiska sjörövare och fick en engelsk medalj sommaren 1862. Många mil från Asiens östra delar var han också med i blockeringen av Mexikos västkust.

Även efter att han gift sig 1863 fick Fredrik von Otter med jämna mellanrum utlopp för sin äventyrslusta på havet. 1868 var han chef på Adolf Erik Nordenskiölds expedition till Svalbard och 1869 reste han med korvetten Josephina på en expedition till Azorerna och Nordamerika. Det var således en för sin tid ovanligt berest man som kom att bli Sveriges statsminister när 1900-talet tog sina första stapplande steg mot millennieskiftet.

Fredrik von Otter avled i Karlskrona den 9 mars 1910. Han blev 76 år gammal.

Statsminister Fredrik von Otters yngste son Oskar verkar ha ärvt sin faders äventyrliga gener. Efter att ha genomgått den sedvanliga militära grundutbildningen i Sverige så tog han 1905 tjänst i Kongostatens armé och blev så småningom major där. Till skillnad från många andra unga män så överlevde han hela det första världskriget 1914-1918 då han deltog i strider på den afrikanska kontinenten på belgisk och engelsk sida. Efter kriget anställdes han vid järnvägarna i Kenya och Uganda.

Den adliga släkten von Otter härstammar från Casten Otter från Bremen i Tyskland som i början av 1600-talet kom till Sverige för att arbeta i den blivande Karl IX:s hov. Efter dennes död blev han faktor i änkedrottningen Christinas privata kopparhandel och slutligen slog han sig ner som handelsman i Örebro. Sonen Salomon (1647-1732) adlades von Otter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner