En major mördas av sonens informator

Från Svedvi dödbok

Svedvi dödbok vittnar om den hemska händelsen

På Fågelsjö gård i Svedvi socken utanför Hallstahammar nära gränsen till Västerås kommun utspelade sig ett våldsamt drama under andra hälften av 1700-talet då en major tillika adelsman fick sätta livet till.

På Fågelsjö bodde vid den tiden den 53-årige majoren och adelsmannen Magnus Johan von Brömssen med sin familj. Vid den här tiden var det vanligt förekommande att adelsfamiljer hade en privatlärare, en så kallad informator, anställd för att undervisa barnen i hemmiljön på herrgårdar och slott. Så var även fallet här. Åt sin yngste son Johan Vilhelm (1767-1811, senare löjtnant vid adelsfanan) hade majoren anställt den 26-årige västgöten Christian Scherping från Skara vilket skulle visa sig få ödesdigra konsekvenser.

Scherping tycks av allt att ha döma ha lidit av psykiska problem en längre tid under sitt liv med dåliga nerver och depression som uttryck för sjukdomen. Natten till den 22 februari 1778 hade han innan läggdags läst den franska skriften ”La mer de doute” (på svenska tvivlets hav), laddat sin bössa med kulhagel och gått och lagt sig.

Dagen därpå hade en piga på gården gått in till Christian där hon fick se honom återigen ladda sin bössa (varför han laddade den på nytt är oklart). Eftersom han redan hade ett rykte om sig att vara en tämligen instabil person så trodde pigan att han tänkte skjuta sig själv och försökte ta bössan ifrån honom. Han var dock starkare än henne och hon sprang därför till major von Brömssen och informerade honom om vad som skett.

Majoren sprang direkt mot Christians rum och och ryckte upp dörren. Ett skott går då av och en del av haglet träffar von Brömssen i sidan av bröstet medan resterande sätter sig i dörrposten. Christian försökte förklara att det hela var en olycka men det var inte ett resonemang som rätten senare skulle hålla med om.

Skadorna i bröstet var direkt livshotande och han avled kort därpå. Redan dagen efter obducerades kroppen av provinsialläkaren Birger Martin Hall som kallats ut till gården. Hans slutsatser lyder som följer:

Följande dagen, then 23:dje besigtades kroppen. På vänstra sidan emellan sjette hårda Refbenet och 4 tum ofvan nafvelen fanns på ett afstånd af en hands storlek sju stycken lika stora, runda löpta hål af små kulors storlek, af hvilka den öfversta gack genom sidsta undre Refbenets öfre kant. Ingen af dessa kulor har gådt ut. Hela buken var uppspänd och uppfyld med dels lefrad, dels flytande utådrade blod. Femb kulor hade gådt genom sjelfva magen snedt åt ryggraden på vänstra sidan, så at hvad magen innehölt hade sig utträngdt. Den första af små tarmarna, ett qvarter nedanför högra magmun var genomskuten. Uti vänstra njurens öfre del igenfants en kula, tvänne kulor på högra och en på vänstra sidan om Rygg. Kotorna bekommos, och insutto fast uti de sidsta Ryggkotorne voro små vanliga Rännkulor. Dessa skador äro i sig sjelft nödvändigt dödeliga, hvilket wi eij allenast på våran redan aflagda embetsed intyga, utan ock denna min edeliga förbindelse: Så sant oss Gud hjelpe til lif och själ bekräfta

Majoren begravdes den 3 mars men kroppen fördes sedan till en familjegrav i Sura kyrka. Den påföljande rättegången kom att bli en lång och utdragen process som behandlades vid två urtima ting (extra ting som hölls på grund av brådskande och/eller särskilt allvarliga händelser) vid tingshuset i Kolbäck och Svea Hovrätt. Scherping ansågs av hovrätten ha planerat mordet och han dömdes därför till döden men han lämnade in en nådeansökan som avslogs av Justitierevisionen. Kungliga Majestäts utslag på nådeansökan lämnades den 11 september 1778 enligt följande:

Kungl Maj:t har i Nåder låtit sig föredraga
thenna underdåniga ansökning men finner eij
skäl at til thensamma lemna Nådigt bifall.
Thet vederbörande…….. Gustaf L S

Christian Scherpings slutligen fastställda dom blev att avrättas medelst halshuggning och stegling vilket innebar att kroppen efter avrättningen höggs i fyra delar. Huvudet placerades på en påle och de fyra delarna av kroppen spikades fast på ett hjul monterat på pålar i marken. Skarprättaren Anders Ekman utförde denna mindre angenäma uppgift på morgonen den 28 oktober 1778 på galgbacken vid Svinskogen mellan Kolbäck och Munktorp.

En del menar att dramat var ett resultat av en olycklig romans mellan informatorn och majorens dotter men det finns ingenting i det omfattande materialet från rättegångarna som tyder på att det skulle finnas någon sanning i detta påstående.

Major Magnus Johan von Brömssens liv fick ett tragiskt slut denna dag för mer än 200 år sedan men hans släkt lever vidare än idag. Bland hans många ättlingar finns läkaren, professorn och medgrundaren av Läkare utan gränser i Sverige, Johan von Schreeb.

Vill du också få tillgång till den största svenska databasen med verifierad genealogisk information och veta mer om din egen släkt? Då är du varmt välkommen att bli medlem hos oss på Släktingar.se.

En tanke på “En major mördas av sonens informator

  1. Dagmar Scherping

    I en skrift har jag också läst att majoren på sin dödsbädd lär ha försvarat C Scherping och sagt att han inte skulle dömas för hårt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner