En adlig backstugusittare

Anders Magnus Rosentwists dödsnotis

Anders Magnus Rosentwists dödsnotis

När man säger adel så tänker de flesta svenskar kanske på underliga och tillgjorda släktnamn samt slottsliv i flärd och lyx men det var långt ifrån alla adelsmän som var i besittning av sådan rikedom, i synnerhet under 1800-talet då antalet adliga var ganska stort i förhållande till släkternas godsinnehav. I denna artikel tänkte vi berätta om en adelsman som slutade sina dagar på en backstuga i småländska Virestads socken.

Adelsätten Rosentwist ska ha sitt ursprung i England men den äldsta kända stamfadern hette Johan Twist och var handelsman i Lübeck i norra Tyskland vid mitten av 1600-talet. Dennes son med samma namn flyttade till Halmstad där han blev handelsman och rådman. Sonsonen Peter Twist (1668-1710) blev häradshövding i Skåne och adlades 1695 med namnet Rosentwist. Han ägde och bebodde Hanaskog i Kviinge socken utanför Kristianstad.

Några generationer framåt i tiden kommer vi fram till Christian Gustaf Rosentwist, född 1756, vilken var fänrik vid arméns flotta när han 1780 gifte sig med Françoise Rudebeck. Denne hade i sin tur två söner vilka bägge slutade sina liv blinda på torp och backstugor på den småländska landsbygden.

Sonen Anders Magnus Rosentwist föddes 1780 på moderns ärvda herrgård Fanhult i Virestads socken. Förmodligen så led han av hälsoproblem under en stor del av sitt liv då han upprättade sitt testamente redan i 40-årsåldern. Han gifte sig aldrig och levde sina sista år på en namnlös backstuga under Bråthult Södergård i hemsocknen Virestad där han avled 1851 av bröstsjukdom. Även om han levde ett liv långt från herrgårdslyxen så var prästen noga med att betona hans adliga härkomst i dödsnotisen:

”Herr Anders Magnus Rosentvist i Bråthult. Adelig pers.”

Den adliga ätten Rosentwist levde dock kvar utan honom ända fram till 1964 då den sista medlemmen av ätten avled.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner