Dråp och halshuggning i finnmarken 1747

Ett hus i Kvarnberget där ett dråp ägde rum 1747

Den 17 februari 1720 föddes en pojke vid namn Lars i Kvarnberget i den skogiga och kuperade Säfsnäs socken (då fortfarande en del av Nås socken från vilken den senare under 1700-talet utbröts) i dagens Ludvika kommun. Han skulle gå en våldsam och dramatisk död till mötes redan innan han fyllt 30.

Man får förmoda att Lars uppväxt som barn var ganska typisk för trakten. Han växte upp i en skogsfinsk familj (Kansainen) i en by som hans landsmän gav upphov till på 1600-talet. Det var ett ganska hårt och slitsamt liv i ett ensligt område där marken inte gav mer än det mest nödvändiga och man fick tidigt hjälpa sina föräldrar med arbetet i skogen.

Lars Pålsson gifte sig vid mitten av 1740-talet med sin granne Annika Matsdotter som kom från en annan familj med finska rötter – Ronkainen. Förmodligen talade de finska hemma i byn, något som var vanligt förekommande i de skogsfinska familjerna ända in på 1800-talet trots att många av dem då bott i det egentliga Sverige i 200 år.

Parets äktenskapliga lycka blev dock mycket kortvarig. På kvällen den 2 december 1747 satt han nämligen och drack hemma i faderns stuga i Kvarnberget tillsammans med sin granne Mats Persson. Lars menade att Mats var skyldig honom pengar och de bägge började gräla. Som så ofta sker när stora mängder alkohol är inblandat så eskalerade situationen och de två grannarna började slåss. Under bråket så fick Lars tag i sin täljkniv och högg Mats två gånger i bröstet så illa att han avled av skadorna.

Tingsrätten såg inget annat alternativ än att döma Lars Pålsson till döden eftersom han begått gärningen utan att fara för hans liv förelåg, ett straff som också fastslogs av Svea hovrätt i början av 1748:

”skall han Lars Pålsson för det av honom i så måtto, utan livsnöd, uppå Mats Persson begågna dråp sig själv till välförtjänt straff och andra till varning, giva sitt liv och halshuggas och hans kropp därefter avsides i kyrkogård läggas”

Lars och hans hustru hade ännu inga barn tillsammans då de bara hunnit vara gifta en kortare tid. I väntan på att domen skulle fastslås och straffet utmätas så fördes emellertid Lars till häktet i Falun. Där tilläts hustrun besöka honom och resultatet av ett av dessa möten blev att deras dotter Maria föddes i augusti 1748, en dotter som aldrig fick chansen att se sin biologiska far. Lars Pålsson halshöggs nämligen den 14 mars 1748, endast 28 år gammal. Då levde ännu hans föräldrar hemma i Kvarnberget.

Lars Pålssons änka gifte om sig efter hans död och flyttade med sin nya man till finnmarken i Malungs socken. Även om Lars Pålsson är olyckligt död sedan mer än 250 år tillbaka så härstammar många tusen svenskar från hans dotter Maria, däribland den folkkära mångsysslaren, underhållaren och dubbla Melodifestival-vinnaren Björn Skifs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner