Den stora helgreformen år 1772

En av de stora förändringarna för det svenska folket i och med att svenska staten övergav den katolska tron var att helgdagarna förändrades. I 1571 års kyrkoordning hade man tagit bort många av de helgdagar som kommit till sedan medeltiden, däribland den viktiga högtiden Eriksmässan. Därefter var helgdagarna oförändrade fram till dess att en stor reform ägde rum 200 år senare.

Vid mitten av 1700-talet var inte den svenska befolkningen lika strikt troende som de varit under större delen av 1500- och 1600-talen. Därför hade det också blivit lite glest på bänkarna under en del helgdagars gudstjänster. Därtill ansåg kronan och Svenska kyrkan att ledigheten under helgdagarna mest användes till lättja och dryckenskap. Det var då man lade arbetet åt sidan för att umgås vilket ofta innebar att männen samlades på krogar eller hos grannar för att dricka öl tillsammans efter gudstjänsterna.

Genom en ny kunglig förordning daterad den 4 november 1772 beslutades därför att många av de tidigare helgdagarna skulle flyttas eller tas bort helt. Kyndelsmässodagen, mickelsmäss och allhelgonadagen flyttades nu till följande söndag.

Tredjedag och fjärdedag jul hade fram till nu varit helgdagar men de togs bort tillika med tredjedag och fjärdedag påsk samt pingst. Även Jungfru Marie besökelsedag, skärtorsdagen, och de så kallade gångdagarna efter bönsöndagen avskaffades helt. Vidare försvann samtliga Apostladagar:

 • Pauli omvändelse, 25 januari
 • Mattias dag, 24 februari
 • Filippos och Jakob den yngres dag, 1 maj
 • Petrus och Paulus dödsdag, 29 juni
 • Jakob den äldres dag, 25 juli
 • Petri fäng, 1 augusti
 • Bartolomeus dag, 24 augusti
 • Matteus dag, 21 september
 • Judas Taddeus och Simon Ivrarens dag, 28 oktober
 • Andreas dödsdag, 30 november
 • Tomas dag, 21 december
 • Johannes dag, 27 december

Efter denna stora reform har helgdagarna varit tämligen konstanta med vissa mindre förändringar. De mest betydande av dessa är första maj som blev Sveriges första icke-kristna helgdag från och med 1939 och Sveriges nationaldag den 6 juni som blev allmän helgdag så sent som 2005 (den ersatte då annandag pingst).

De flesta historiska helgdagar hittar du i vår historiska kalender på Släktingar.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner