Den medeltida staden Lyckå

Lyckåslottsruin

Lyckåslottsruin

I Blekinge och Skåne finns ännu rester kvar av flera forna städer. En av dessa är Lyckå som låg inom Lösens socken i det som idag är Karlskrona kommun. Första gången staden omnämns i bevarade källor är 1449 då adelsmannen och fogden Claus Nielsen Sparre köpte några tomter i södra utkanten.

Liksom andra tidiga städer så var den anlagd på en strategisk plats där det fanns anledning att bygga upp ett militärt försvar. Staden utsattes på grund av sitt läge som det danska rikets östligaste utpost vid Lyckebyåns mynning för hårda påfrestningar under de pågående drabbningarna mellan Danmark och Sverige. Större slag utkämpades här 1507 och 1564.

Namnet Lyckå tros vara bildat av det gamla ordet lyck som betyder lås eller lock. Ån var sannolikt avspärrad en gång i tiden.

1545 byggdes ett slott strax söder om Lyckå på order från den danske kungen Kristian III. Arbetet utfördes till stor del av murmästare och kalkslagare från Åhus och . Staden förlorade sina stadsprivilegier redan år 1600 då danskarna tvingade borgarna och handelsmännen att flytta till den nyanlagda staden Kristianopel. Samma år revs det unga slottet vars ruin ännu kan beskådas i Lyckeby som idag är en del av tätorten Karlskrona ligger på samma plats som Lyckå stad.

Arkeologiska utgrävningar av Lyckå gjordes på 1970-talet då man bland annat hittade rester av hus och stenlagda gator. Renoveringar av slottet har gjorts flera gånger, sist så sent som 2014.

6 thoughts on “Den medeltida staden Lyckå

 1. Christian Andersson

  ”En av dessa är Lyckå som låg inom Lösens socken i det som idag är Karlskrona kommun.”

  Att platsen för staden Lyckå ligger inom det som i dag är Karlskrona kommun är ingen tvekan. Men att platsen låg inom dåvarande Lösens socken stämmer inte. Socknarnas vara eller inte vara diskuteras för fullt. Jag är inte ens säker på att Lösens socken existerar för närvarande.

  ”Renoveringar av slottet har gjorts flera gånger, sist så sent som 2014.”

  Det där låter egendomligt i mina öron att slottet skulle ha renoverats under vår tid. Skall det inte vara slottsruinen som har blivit restaurerad?

  1. Släktingar.se inläggets författare

   Nja, socknarna slutade officiellt att existera i och med att landskommunerna bildades men namnen fortsatte att användas långt senare och det är den naturliga indelningen för släktforskare i och med att de för det mesta överensstämmer med församlingarna. Nu har de efter en ganska het debatt också återupprättats i den nya folkbokföringen även om de formellt kallas för distrikt. Den officiella indelningen av länder förändras ständigt, därför underlättar det för många verksamheter (inte minst när man ska jämföra statistik) att hålla fast vid en historisk indelning som förblir konstant. Landskapen är exempelvis sådana medan länen förändras med tiden.

 2. Christian Andersson

  Nja. Nu ska vi nog hålla oss till fakta och inte vissa släktforskares tyckanden. I artikeln nämns dåtida förhållanden och nutida förhållanden.

  Lyckå stad ingick inte i Lösens socken. Lyckeby gick upp i Lösen långt efter att staden hade upphört att vara stad. Det var 1743 som Lyckeby införlivades och då endast i kyrkligt avseende.

  När det gäller nutida förhållanden kan vi konstatera att nuvarande Lyckeby och därmed det område som var dåvarande Lyckå stad ingår i Karlskrona kommun. Inte i någon socken.

  När det gäller framtida indelning i folkbokföringsdistrikt (inofficiellt socknar) kan vi inte veta exakt hur den kommer att se ut eller hur distrikten kommer att namnges. Hur kommer det territorium som nuvarande Lyckå församling omfattar att delas? I två delar: Lösen och Augerum? Eller i tre delar: Lösen, Augerum och Flymen? Observera att Flymen aldrig har varit socken. Eller blir det någon annan indelning och andra namn. Man ska nog akta sig för att gå händelserna i förväg.

  1. Släktingar.se inläggets författare

   Nej, inga städer ingick i socknar. Distrikten har ju emellertid införts just för att vara oföränderliga så förhoppningsvis sker inte många förändringar framöver. Oavsett så är Lyckå inte någon stad längre och den var belägen på den mark som omfattades av Lösens socken (eller Lyckeby tidigare). Visst kan man helt sluta att använda sig av sockenbegreppet om man så önskar men de flesta släktforskare hänvisar fortfarande till socknar och/eller motsvarande församlingar och det är just släktforskare som är vår målgrupp på denna blogg.

 3. Christian Andersson

  Nej. Du börjar sväva på målet. Lyckå var belägen på den mark som omfattades av Lyckeby socken. Inte Lösen socken eller Lyckeby tidigare vad du nu kan mena med det. Lyckeby församling (Lyckeby och Avelsgärde) införlivades med Lösens församling 1743 i kyrkligt avseende. Jordebokssocknen kvarstod. Lyckeby och Lösen gränsar för övrigt inte till varandra.

  Oavsett om målgruppen är släktforskare eller andra så bör man hålla sig till fakta. Det är många som tycks tro att man har räddat socknarna men så är naturligtvis inte fallet. Och man kan inte blanda hur som helst.

  Lyckå stad låg inte på den mark som omfattades av Lösens socken. Lyckå stad låg på mark som i dag ingår i Karlskrona kommun. Om den marken kom att ingå i det folkbokföringsområde som eventuellt kommer att heta Lösen återstår att se. Varför ska man krångla till det mer än nödvändigt? Vet man inte säkert så är det enklast att låta bli att skriva.

  Jämför med de andra medeltida städerna Avaskär/Kristianopel, Ronneby, Elleholm och Sölvesborg.

  1. Släktingar.se inläggets författare

   Det beror ju på om man syftar på jordebokssocken eller kyrksocken. Den senare faller sig mest naturligt att använda i släktforskningssammanhang eftersom den låg till grund för kyrkböckerna. Ska man hårdra det så existerar ju inte längre begreppet stad längre i Sverige.

   Huruvida man vill rädda socknarna eller inte lägger vi oss inte i 🙂 Vi nöjer oss med att konstatera att de existerat men vi använder oss av alla historiska och nutida indelningar i vår databas.

   Distrikten har för övrigt redan införts och namnen är fastställda sedan tidigare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner