Den amerikanska drömmen gick upp i rök

Omfattande bränder i skog och terräng är tyvärr något vi kommer att få se mer av i framtiden till följd av de globala klimatförändringarna. Men stora bränder har drabbat människor många gånger under historiens gång. 1894 fick en svensk familj i den amerikanska delstaten Minnesota uppleva detta på nära håll med tragiska följder.

Skogsbruk och torka

Sommaren 1894 hade varit extremt torr i stora delar av USA. Detta – i kombination med mycket höga temperaturer – gjorde förutsättningarna goda för spridning av bränder. Flera små bränder uppstod i tallskogarna i Pine County i Minnesota. Dessa spreds snabbt i den torra terrängen där skogshuggare hade lämnat åtskilliga grensamlingar under sitt arbete i skogen.

Lördagen den 1 september 1894 var en ovanligt varm dag och två stora bränder tog nu snabbt fart i området. Bränderna slogs samman till en enorm brand som fick extra syretillskott genom att sval luft längre upp i atmosfären sögs ner mot marken. Den våldsamma branden förstörde städerna Mission Creek och Brook Park innan den drog vidare mot den något större bosättningen Hinckley. Efter den senare kom den senare att kallas The Great Hinckley Fire.

Extrem hetta

Tack vara de idealiska förhållandena för branden så kom den att nå extrema temperaturer. Hettan i centrum steg till åtminstone 1100 grader. Tunnor fulla av järnspikar smälte samman till ett stycke och hjulen på tågvagnar smälte ihop med spåren. Allt levande som kom i brandens väg förtärdes men en del invånare i de hårdast drabbade områdena lyckades rädda sig genom att klättra ner i brunnar, dammar och floden Grindstone. Två överfulla tåg lyckades också lämna Hinckley minuter innan den nåddes av lågorna.

Flera hundra dödsoffer

Den officiella dödssiffran för branden blev 418 men antalet som omkom tros ha varit högre än så. Bland dessa fanns Erik Edström med hustru och tre små barn vilka hade emigrerat till Minnesota från Ragunda socken i Jämtland. De bodde här i småstaden Sandstone vilken var en av sex städer som totalförstördes i denna naturkatastrof. De hade bara hunnit bo i sitt nya hemland fem år innan de drabbades av denna ofattbara tragedi. Erik hade flera andra nära släktingar i närområdet som klarade sig bättre. Hans brorson Charles Emil Edström (1897-1918) gick ett annat olyckligt öde till mötes när han stupade i Frankrike som soldat i första världskriget.

Än idag står sig detta som en av de dödligaste bränderna i USA:s historia. Staden Hinckley byggdes upp på nytt efter branden och har idag ca 1800 invånare vilket inte är så mycket mer än de ca 1400 som bodde där vid 1800-talets slut. Ett museum tillägnat händelsen finns numera på orten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner