De första kvinnliga prästerna i Sverige

prastvigning-1960

Att kvinnor inte hade någon plats i yrkeslivet hade i äldre tid mycket att göra med traditioner och praktiska förutsättningar men det är kanske ingenstans som det rent ideologiska motståndet har varit så stort som inom de religiösa samfunden. Sverige är inget undantag.

Kristendomen hade varit representerad i Sverige i mer än 1000 år innan det ens blev tal om kvinnliga präster. Efter många år av diskussioner och i vissa fall mycket hårda ord från motståndarna så prästvigdes på palmsöndagen (10 april) 1960 de första tre kvinnorna i vårt land.

Margit Sahlin föddes i Stockholm 1914 som dotter till lektorn Enar Sahlin och Rigmor Nettelbladt. Efter att ha disputerat i romanska språk studerade hon teologi mer än ett årtionde innan det fanns möjlighet för kvinnor att söka sig till prästyrket. Margit Sahlin prästvigdes på S:ta Katharinastiftelsen av ärkebiskop Gunnar Hultgren. 1970 blev hon Sveriges första kvinnliga kyrkoherde då hon fick tjänst i Engelbrekts församling i huvudstaden. Den 15 juni 1995 var hon sommarvärd i Sveriges Radio. Hon avled ogift i hemstaden 2003, 88 år gammal.

Elisabeth Djurle-Olander prästvigdes i Storkyrkan av biskop Helge Ljungberg och blev senare kyrkoherde och kontraktsprost i Stockholm. Hon föddes 1930 i Jönköping som dotter till agronom Otto Djurle och Olga Svensson och avled i Stockholm så sent som förra året (2014), 83 år gammal. Elisabeth Djurle efterlämnade make samt tre barn. Bägge hennes föräldrar var från Skåne där släkten var djupt rotad.

Ingrid Persson prästvigdes i Härnösands domkyrka av biskop Ruben Josefson och var från 1963 komminister i Njurunda församling i Medelpad. Innan dess hade hon bland annat arbetat som lärare, sekreterare och studierektor. Ingrid Persson föddes 1912 i Slöta socken i Västergötland som dotter till godsägaren John Persson och Hildegard Andersson. Hon avled 2000 i Härnösand, 88 år gammal. 1978 gifte hon sig med kyrkoherden Sven Söderlind (1914-2003) men behöll sitt eget efternamn.

Sverige var faktiskt inte först ut i Norden med kvinnliga präster i statskyrkan. I Danmark vigdes tre kvinnor redan 1948. I frikyrkornas USA så blev Antoinette Oberlin präst redan 1853 och i Schweiz vigdes de två första kvinnliga prästerna 1918 vilket kanske kan ses som ganska märkligt då hela landet inte hade infört kvinnlig rösträtt förrän 1990.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner