Borgsjö sockens befolkning år 1770

Borgsjö kyrka

Sent på kvällen den 28 februari 1844 drabbades den 74-årige komministern Erik Carleson i Borgsjö socken i dagens Ånge kommun i Medelpad av en brand i prästgården. Hemmet totalförstördes, han själv brändes inne och en stor del av församlingens kyrkböcker gick förlorade i lågorna, något som inte är särskilt roande för nutida släktforskare med förfäder på orten. Det finns dock fortfarande äldre bevarat material som kan användas för att åtminstone till viss del ersätta de förstörda böckerna vilket vi ska se ett exempel på här.

Borgsjö församling fanns redan på medeltiden och var på 1300-talet moderförsamling i pastoratet Borgsjö och Haverö. Dess status som moderförsamling upphörde emellertid redan på 1400-talet då den istället blev annexförsamling i pastoratet Torp och Borgsjö (vartill även Haverö hörde till den 1 mars 1562). Man kan därför misstänka att det var en gammal medeltidskyrka som revs 1766 för att ge plats åt församlingens nya kyrka men mycket lite är känt om den äldre kyrkan.

I samband med invigningen av den nya kyrkan upprättades en så kallade bänkläggningslista eller bänkdelningslista den 1 oktober 1766. Det var nämligen viktigt att varje person satt på rätt plats vid gudstjänsterna och alla församlingens invånare hade sin fasta plats i kyrkan. Detta gör också att vi kan få en god bild av befolkningen i Borgsjö just detta år. Det blir också ett mycket bra komplement till mantalslängderna.

Bänklängderna ger också en intressant inblick i hur uppdelat samhället var på den tiden. Nämndemännen satt tillsammans, torparna satt tillsammans och båtsmännen hade sina platser åtskilda från de vanliga bönderna. Kvinnorna satt på ena sidan av kyrkan medan männen satt på den andra.

Så här såg bänkfördelningen i Borgsjö ut 1766 (originalstavningen har behållits):

I koret på norra sidan om altaret:
1 Kyrkovärden Erik Jönsson i Gubbyn
2 Kyrkovärden Olof Olofsson i Borgsjöbyn
3 Gamle klockaren.

I koret på södra sidan om altaret:
1 Ordinarie klockaren i sin egen bänk.
2 Anders Larsson i Magdbyn som uppsyningsman över gossarne i choret.
3 Smeden Anders Jönsson i Partebo, såsom sjungare.
4 Bonden Jon Andersson i Partebo, såsom sjungare.

”Prästebänkarna lämnas fria. För övrigt alla gossar under 15 år.”

På stora gången – Manfolksidan 1:a kvarteret

N:o 1
Kronobänken Herr Capitaine Lemoine

N:o 2
1 Michel Matthsson i Oxsiön (född 1689)
2 Olof Persson i Partebo
3 Jöns Mårtensson på Ede (född 1693)
4 Gulich Nilsson i Näset
5 Johan Påhlsson i Ofvansjön
6 Erik Andersson i Näset (född 1698)
7 Jöns Ersson i Julåsen
8 Gulich Ersson i Ånge (född 1702)
9 Anders Jonsson i Partebo (född 1703)
10 Jon Persson i Ensillre (född 1703)

N:o 3
1 Nämndemannen Per Jönsson Borin i Ånge (född 1714)
2 Nämndemannen Jöns Jönsson i Ånge (född 1714)
3 Nämndemannen Per Andersson i Näset (född 1710)
4 Nämndemannen Jöns Olofsson i Västanå (född 1727)
5 Per Andersson i Östby
6 Abraham Jonsson i Bodkärn (född 1705)
7 Erik Larsson i Bodkärn (född 1706)
8 Johan Sigfridsson i Råsjö (född 1706)
9 Pehr Gullichsson i Borgsjöbyn

N:o 4
1 Jon Göransson i Grundsjön (född 1708)
2 Erik Månsson i Ensillre (född 1709)
3 Pehr Göransson i Grundsjön
4 Bertil Eriksson i Näset
5 Lars Andersson i Magdbyn (född 1712)
6 Nils Jönsson i Bodkärn (född 1712)
7 Jon Andersson i Bodkärn (född 1714)
8 Mårten Ersson i Byn (född 1714)
9 Olof Ersson i Östby (född 1715)

N:o 5
1 Anders Andersson i Näset (född 1716)
2 Olof Michelsson i Näset (född 1716)
3 Anders Andersson i Västanå (född 1717)
4 Pehr Persson i Magdbyn (född 1721)
5 Pehr Larsson i Gubbyn (född 1721)
6 Olof Jönsson i Partebo (född 1722)
7 Måns Jönsson på Ede (född 1722)
8 Matts Andersson i Ensiller (född 1723)
9 Michel Håkansson på Ede (född 1724)

N:o 6
1 Olof Michelsson i Öö (född 1725)
2 Jon Olofsson i Ånge (född 1725)
3 Nils OLofsson i Öö (född 1726)
4 Erik Månsson på Backen (född 1727)
5 Pehr Michelsson i Öö (född 1727)
6 Erik Gulichsson i Ånge (född 1727)
7 Olof Andersson i Ofvansjö (född 1728)
8 Erik Olofsson i Sildre (född 1729)
9 Jon Jonsson i Sildre (född 1730)

N:o 7
1 Gulich Gulichsson i Sildre (född 1729)
2 Erik Hansson i Borgsjöbyn
3 Jon Jönsson i Byn
4 Erik Persson i Granbo
5 Måns Jönsson i Sildre, Kyrkovaktare (född 1732)
6 Hans Persspn i Borgsjöbyn
7 Anders Bertilsson i Ensiller
8 Olof Persson i Partebo (född 1736)

2:a kvarteret

N:o 1
1 Kronolänsman Erik Hellström
2 Länsman och sockenskrivare Mathias Åhlberg
3 Gästgivaren Jon Eskilsson
4 Gästgivaren Carl Persson
5 Postbonden Olof Ersson

N:o 2
1 Erik Jönsson i Julåsen (född 1733)
2 Erik Mårtensson i Västanå (född 1733)
3 Olof Olofsson i Öö (född 1736)
4 Olof Mårtensson i Östby (född 1737)
5 Pehr Johansson i Ofvansjö (född 1737)
6 Lars Pehrsson i Granbo (född 1738)
7 Olof Månsson i Ensiller (född 1738)
8 Abraham Ersson i Byn (född 1738)
9 Nils Nilsson i Gubbyn (född 1739)

N:o 3
1 Nils Månsson på Backen (född 1742)
2 Anders Pehrsson i Ånge (född 1745)
3 Nils Gulichsson i Näset (född 1718)
4 Olof Gulichsson i Ånge
5 Pehr Jönsson på Ede
6 Jon Abrahamsson i Öö
7 Nils Jonsson i Ensiller (född 1731)
8 Jöns Jönsson i Julåsen (född 1735)
9 Jon Persson i Östby (född 1738)

N:o 4
1 Michel Pålsson i Oxsiön (född 1737)
2 Nils Nilsson, yngre, i Gubbyn
3 Hans Johansson i Råsjö
4 Erik Jonsson i Råsjö
5 Pehr Pehrsson, yngre, i Magdbyn (född 1740)
6 Pehr Ersson i Ensiller
7 Pehr Ersson i Bodkärn
8 Lb. Johan Frisk i Gubbyn
9 Eskil Jonsson på Krogen

N:o 5
1 Olof Erssons son, Eric, i Sildre
2 Nils Jönssons son, Jöns, i Sildre
3 Sven Persson i Myggsjön
4 Gullik Jönsson i Bodkärn
5 Nils Andersson i Bodkärn
6 Sokn. Smeden Pehr Olofsson
7 Soken-Skräddaren Pehr Olofsson
8 Pehr Ersson i Hermanboda
9 Jon Olofsson i Näset

N:o 6
Ordinarie Krono-Båtsmän och reserver.

N:o 7
1 Torparen Mickel Göransson i Råsjö
2 Torparen Erik Pehrsson i Partebo
3 Torparen Anders Göransson i Grundsjön
4 Torparen Jon Michelsson i Partebo
5 Torparen Olof Hindersson i Ånge
6 Torparen Erik Andersson i Ensiller
7 Sämskaren Påhl Nilsson i Byn
8 Sämskaren Halvard Olofsson i Magdbyn
9 Skomakaren Pehr Olofsson i Ede

N:o 8
1 Carl Andersson i Partebo
2 Skräddaren Per Sjöberg
3 Anders Larsson i Gubbyn
4 Lars Michelsson i Öd
5 Anders Ersson i Näset
6 Pehr Påhlsson i Västanå
7 Johan Bertilsson i Ånge

N:o 9
1 Anders Persson-Lindborg
2 Carl Ersson i Bodkärn
3 Erik Andersson i Partebo
4 Olof Jönsson på Ede
5 Pehr Mårtensson i Gubbyn
6 Erik Pehrsson i Östby
7 Måns Jönsson i Bodkärn

N:o 10
1 Gulich Wåhlberg i Granbo
2 Jon Jönsson i Ånge
3 Jon Andersson i Bodkärn
4 Jon Persson i Granbo
5 Jöns Andersson i Granbo
6 Hindrich Jacobsson i Ensillre
7 Hindrich Wåhlberg i Granbo

N:o 11
1 Norberg i Byn
2 Anders Carlesson i Byn
3 Nils Andersson i Näset
4 Jon Persson i Magdbyn
5 Jöns Andersson i Hallsta
6 Ingemar Ingemarsson i Telje
7 Erik Hindrichsson i Sildre
8 Erik Andersson på Oxsjön

Övriga bänkar på manfolksidan var upptagna av bondsöner som fyllt 15 år och därefter drängen i ordning. På lektaren hade lantmätaren Erik Bångensson med vikarier samt gäster den främsta bänken. Anledningen till detta var att de kunde anlända sent och därför lätt skulle kunna sätta sig och lämna kyrkan utan att störa övriga besökare.

På kvinnfolksidan hade respektive mans hustru sin plats i ungefär samma ordning som ovan. De namnges i vanlig ordning inte.

Vill du veta mer om din släkt i Borgsjö socken eller Medelpad? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner