Bokbål i Hälsingland

Bishop Hill idag

Den 19 december 1808 föddes en pojke och bondson vid namn Erik på gården Landsberga i Biskopskulla socken i Uppland. Denna pojke skulle komma att förändra livet för tusentals svenskar under en period då väldigt mycket förändrades i det gamla bonde-Sverige.

Erik Jansson gick till en början i sina föräldrars och förfäders fotspår och arrenderade en gård i Västmanland där han gjorde sig känd som en duktig och arbetsam jordbrukare men han var dessutom en flitig student av religiösa skrifter. Han kom snart att finna en egen övertygelse i att människan enligt bibeln omedelbart genom tron uppnår en syndfri fullkomlighet.

Religionen blev allt mer central i Erik Janssons liv och när han 1843 reste till Hälsingland i affärer så höll han ett uppskattat tal i Söderala socken där hans starka och hypnotiska blick hänförde åhörarna. Han var en skicklig talare och redan året därpå så bildades ett nytt samfund som kallades erik-jansare. Erik bosatte sig nu permanent i Forsa socken i Hälsingland där han utgav sig för att vara en gudasänd profet, genom vilken Guds ande talade, vars ord var Guds ord och som därför var ofelbar.

Alla utom de som trodde på Erik Jansson var fördömda och alla anhängare förbjöds att besöka de allmänna gudstjänsterna inom Svenska kyrkan. Han fördömde alla präster som ”satans argaste skaffare” och ”djävulens redskap”.

Under 1844 anordnades bokbål i Alfta, Söderala och Forsa socknar i Hälsingland där folk uppmanades att bränna i stort sett alla böcker utom Bibeln och Erik Janssons egna skrifter. Under bokbålen sjöngs den andliga sången Tackom och lofvom Herren!

Även om rörelsen redan tidigt väckt myndigheternas uppmärksamhet så var det bokbålen som fick bägaren att rinna över. Erik Jansson fängslades och förhördes flera gånger men försvarade sig skickligt och släpptes fri men vid ett tillfälle så överfölls fångtransporten av hans anhängare som fritog honom.

Den unga sektens ledning insåg ganska snabbt att det skulle bli svårt eller kanske till och med omöjligt att stanna kvar i Sverige och man lockades av friheten som erbjöds i Amerika. I september 1845 reste därför två bönder och anhängare till Erik Jansson från Hälsingland till den nya världen för att försöka hitta en lämplig plats att slå sig ner på. I ett brev som kom fram i början på nästa år uppmanade de erik-jansarna att omedelbart utvandra. Så skedde också.

1846 emigrerade omkring 850 av Erik Janssons anhängare med totalt tio skepp från Gävle, Stockholm och Oslo. Det var trångt ombord och kosten var ensidig vilket resulterade i att många barn och gamla dog innan de anlände på andra sidan Atlanten. Ett av skeppen förliste dessutom med 65 personer som rest från Söderhamn. Bara från Alfta socken utvandrade 382 personer motsvarande ca 10% av socknens hela befolkning. Det var många olika människor som lockades av sekten och många familjer splittrades. Resan bekostades genom att alla skulle sälja sina ägodelar.

Erik Jansson och hans anhängare slog sig ner i närheten av Galesburg i Illinois där kolonin med namnet Bishop Hill anlades. Även om han varit en sträng ledare även i Sverige så var det nu en total och blind lydnad som gällde i kolonin för hans dryga 1200 anhängare. Naturligtvis ledde detta också till en del missnöje, i synnerhet då förhållandena till en början var mycket svåra med de flesta boende i enkla jordkulor.

Erik Janssons diktatur kom snart också att bli hans fall. 1850 försökte nämligen avhopparen John Root att försöka få med sig sin hustru som dessutom råkade vara Janssons kusin. Hon ville dock inte lämna kolonin och kanske skyllde Root detta på Erik Jansson själv då han sköt ihjäl honom mitt under pågående domstolsförhandlingar.

En ny ledning på sju personer tog nu över styret i Bishop Hill som nu blev en mer välmående koloni. Utan den karismatiska ledaren lyckades de emellertid inte hålla samman anhängarna och det utopiska projektet havererade. Medlemmarna gick skilda vägar och egendomen såldes. Samhället Bishop Hill finns dock kvar än idag och man håller minnet av svenskkolonin vid liv.

Erik Jansson hade själv barn och hans ättling Tanya Edgil deltog i säsong 8 av SVT:s succéserie Allt för Sverige. De flesta nu levande svenskar med förfäder i de berörda delarna av Hälsingland har också släktingar som hamnade i Bishop Hill, däribland också Prins Daniel vars förfäder vi nyligen skrivit om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner