Två släkter Bisterfeldt med gemensamt ursprung?

Västervik vid 1900-talets början

Västervik vid 1900-talets början

I Östergötland och Småland finns på 1600-talet två personer med det säregna tyskklingande namnet Bisterfeldt. Tyska inslag är vanligt förekommande vid denna tid i hela södra Sverige men kan dessa två män vara släkt med varandra? Vi tittar lite närmare på dessa familjer i detta blogginlägg.

Den ena av dessa familjer håller till i Västervik. Där finns under senare halvan av 1600-talet en tunnbindare som heter Jon Danielsson. Han gifte sig första gången 1662 med Kerstin Persdotter som troligen var änka. Efter första hustruns död våren 1674 så gifter han om sig med änkan Kerstin Andersdotter.

I första äktenskapet får Jon Danielsson en son Daniel som döps i Västervik den 13 januari 1664. Daniel går inte helt oväntat i sin faders fotspår och blir 1685 tunnbindarmästare i Västerviks stad. Han blir så småningom också ålderman för tunnbindarna i staden och lever hela sitt liv där fram till sin död 1727. Daniel kallar sig Bisterfeldt, ett namn som fadern aldrig tycks använder. Även Daniels söner Jonas Bisterfeldt (född 1691) och Claes Bisterfeldt (född 1700) blir tunnbindare i Västervik.

Det var den ena familjen. I Vårdnäs socken strax söder om Linköping i Östergötland dyker det på 1630-talet upp en ryttare vid namn Claes Bisterfeldt. Tidsperioden och namnet gör att man misstänker att han var en av de tyskar som kom till Sverige som ett resultat av Gustav II Adolfs ambition att göra Sverige till en stormakt i Europa, något som orsakade mycket lidande för människor i flera länder. Claes är omväxlande bosatt i Vårdnäs och Nykil och avlider 1684 på gården Rösätter i Nykil där många av hans ättlingar senare är bosatta.

I den senare släkten lever inte namnet Bisterfeldt kvar. Däremot finns det väldigt många svenskar som härstammar från något av Claes Bisterfeldts barn, däribland komikergeniet Tage Danielsson, de musikaliska systrarna Marie och Josefine Nilsson i Ainbusk Singers och faktiskt även grundaren av Släktingar.se

Kan dessa två släkter ha ett gemensamt ursprung i Tyskland? I dagsläget finns det inga som helst bevis på något släktskap men förekomsten av namnet Claes hos bägge familjerna och det säregna namnet Bisterfeldt gör att man gärna vill tro det. Det som talar emot ett släktskap är dels att Claes är ett mycket vanligt namn i tyska släkter vid denna tid och dels att tunnbindarens far Jon Danielsson tvärtom har ett mycket svenskklingande namn.

Namnet Bisterfeldt är inte unikt. I Tyskland levde på 1600-talet en filosof och skolföreståndare vid namn Johann Heinrich Bisterfeld (1605-1655) som härstammade från staden Siegen i Nordrhein-Westfalen.

Flera av våra medlemmar härstammar från dessa två släkter. Vill du också veta mer om din egen släkt? Då är du varmt välkommen att bli medlem hos oss på Släktingar.se.

En tanke på “Två släkter Bisterfeldt med gemensamt ursprung?

  1. Mårten Brahm

    Bagaren Bisterfeldt född i Strömstad, blev ingift i min släkt på 1700talet i Mariestad. Trefaldig änkling återvände han till Strömstad där han dog. Ättlingarna kom att nå samhällets toppskikt. Efternamnen skiftar beroende på äktenskapen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner