Sveriges arkiv – en ovärderlig och unik guldgruva

Riksarkivets flagga

Riksarkivets flagga. Foto: Holger Ellgaard/Wikipedia

Idag den 14 november firas Arkivens dag runt om i landet men på grund av rådande läge så ser det som alla förstår inte riktigt ut som det brukar. Istället för arrangemang på plats så har många arkiv istället fått lov att öppna sina dörrar på digitalt manér. Vi tänkte ta tillfället i akt och berätta lite om en del av de ovärderliga arkiv i Sverige som vi släktforskare kan ha intresse av.

Riksarkivet och landsarkiven

Riksarkivet och landsarkiven är naturligtvis den allra viktigaste arkivinstitutionen för oss släktforskare. Här hittar vi alla kyrkböcker som deponerats från Svenska kyrkans församlingar över hela landet. Därtill finns häradsrätternas domböcker och bouppteckningar, mantalslängder och andra skattelängder samt en hel del privata arkiv samt företagsarkiv som ansetts värdefulla nog att bevara för framtiden på en säker plats. Sedan den 1 februari 2018 så är Riksarkivets digitaliserade handlingar dessutom helt gratis för alla.

Stadsarkiv / kommunarkiv

Varje kommun har en egen arkivmyndighet som har till uppgift att bevara handlingar som tillkommit i den kommunala verksamheten. Det kan handla om allt från protokoll från kommunfullmäktige till kommunala skolfotografier. Inom de kommuner som fortsatt kallar sig stad trots att det formellt sett inte längre existerar några städer i Sverige så benämns de kommunala arkiven ofta istället stadsarkiv, till exempel Malmö stadsarkiv. Enligt arkivlagen har såväl varje kommun som varje landsting sin egen arkivmyndighet och är inte underställda statens tillsyn.

Krigsarkivet

Det speciella Krigsarkivet (KrA) tillkom som särskild institution redan 1805, i samband med att Fältmätningskårens arkiv upprättades och benämndes Konungens krigsarkiv. År 1805 omfattade arkivet dock endast kartor och krigshandlingar. Här hittar vi numera allt material som har med den svenska krigsmakten att göra. Krigsarkivet innehåller idag cirka 80 000 hyllmeter handlingar, 600 000 fotografier och 250 000 böcker. Krigsarkivet har därtill fortfarande en mycket betydande kartsamling med omkring 1 miljon kartor och ritningar varav cirka 35 000 är handritade kartor från 1600–, 1700– och början av 1800-talet. Samlingen innefattar kartor och sjökort från hela världen. Tyvärr är digitaliseringen här rejält eftersatt i jämförelse med landsarkivens material.

Landstingsarkiv / Regionarkiv

De svenska landstingen har egna arkiv som numera kallas regionarkiv. Här hittar vi en mängd olika typer av arkivmaterial relaterat till landstingens verksamhet såsom betyg, hälsovårdsjournaler, kartor, ritningar och personalhandlingar.

Föreningsarkiv

De flesta föreningsarkiv är i Sverige är organiserade länsvis. Föreningars äldre arkiv förvaras vanligen hos gemensamma så kallad folkrörelsearkiv, till exempel Dalarnas folkrörelsearkiv. En del hembygdsföreningar har också relativt välfyllda egna arkiv såsom Vånga hembygdsförening utanför Skärblacka i Östergötland.

Företagsarkiv

Företagsarkiven i Sverige är ofta organiserade antingen per koncern eller region. I Skåne hittar vi exempelvis Skånes Näringslivsarkiv. Näringslivsarkiven bedrivs i regel i form av ideella föreningar med visst ekonomiskt stöd från näringslivet, stat och kommun. Det finns också en nationell verksamhet vid namn Centrum för Näringslivshistoria som grundades 1974 under namnet Föreningen Stockholms Företagsminnen. Syftet med denna är att bevara och berätta näringslivets historia.

Musik och film

Större skivsamlingar i Sverige finns vid Sveriges Radio, vid Avdelningen för audiovisuella medier vid Kungliga biblioteket (tidigare kallat Statens ljud- och bildarkiv), vid Svenskt Rockarkiv och hos en del ambitiösa privata samlare. Svenskt visarkiv samlar in, bevarar, forskar och publicerar material inom områdena folkliga och andra äldre visor, dans, spelmansmusik, äldre populärmusik samt svensk jazz.

Filmarkivet.se har du möjlighet att se unikt rörligt bildmaterial ur arkiven som nu tillgängliggörs på nytt. Det är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket.

Lantmäteriet

Lantmäteriet i Sverige har en av världens största kartskatter och en stor del av denna finns numera tillgänglig för alla att ta del av på nätet. I myndighetens digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor som i vissa fall sträcker sig så långt bak i tiden som 1628.

Riddarhuset

Har du några adliga förfäder? Riddarhuset i Stockholm har nyligen byggt ett helt nytt och klimatanpassat arkiv för optimal förvaring av gamla dokument och föremål. Exempel på oersättliga handlingar i arkivet är sköldebrev, genealogiska samlingar, vapenskisser, gamla direktions- och adelsmötesprotokoll, originalritningar på Riddarhuset och Riddarhusets urkundssamling som nyligen flyttades tillbaka från Riksarkivet.

Släktforskarföreningar

De många lokala släktforskningsföreningar som finns runtom i landet har ofta genealogiska och lokalhistoriska samlingar i sina föreningslokaler. Där hittar man förutom böcker, cd-skivor och annat utgivet material ofta även privata släktutredningar, klippböcker och annat material som skänkts av privatpersoner.

Ha tålamod – bättre tider kommer!

Detta var en kortfattad genomgång av de viktigaste arkiven i Sverige som kan vara av intresse för släktforskaren. Vi vill ändå avsluta med en stark uppmaning till alla läsare att tills vidare undvika frestande fysiska besök på våra arkiv i de fall de fortfarande håller öppet. Som det ser ut nu måste vi alla ta vårt ansvar för att hålla smittspridningen nere på en så låg nivå som möjligt. Vi privilegierade som har möjligheten att arbeta hemifrån måste också fortsätta göra det, om inte för vår egen del så av respekt för alla de människor som faktiskt måste vara fysiskt närvarande på sin arbetsplats. Håll ut och ha tålamod. Ett vaccin tycks finnas inom synhåll och bättre tider kommer!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner