Så långa var dina förfäder

Tre soldater vid Kalmar regemente år 1778 där längden har angivits i fot och tum.

Med undantag för den relativt begränsade tiden som passerat sedan fotografins bredare intåg i Sverige så har vi släktforskare oftast ingen aning om hur våra förfäder såg ut eller hur långa de var. Men det finns lyckligtvis undantag. I rullorna över soldater hittar vi nämligen ofta längdangivelser men är dessa siffror typiska för befolkningen i stort? Det enkla svaret på den frågan är nej.

År 2017 var medellängden för män i Sverige 180 cm och för kvinnor 166 cm. Om man jämför med andra delar av världen så förekommer stora variationer. I Thailand är exempelvis medellängden för män bara 167,5 cm och för kvinnor 157 cm. Jämför man medellängden historiskt så ser vi också stora skillnader. Med hjälp av arkeologiska skelettfynd så har man kunnat dra slutsatsen att medellängden i Europa under medeltiden var 172 cm för män och drygt 160 cm för kvinnor. Går man några tiotusen år tillbaka i tiden så tycks medellängden för såväl män som kvinnor ha varit omkring 160-165 cm.

Mönstringarna ger oss information

Just mönstringssiffrorna spelar i Sverige en stor roll för de historiska studierna över medellängden. Genom att titta på dessa så kan man se att medellängden för män faktiskt minskade lite grann under första hälften av 1800-talet för att senare öka relativt snabbt under 1900-talet. Man får förmoda att en allmänt högre levnadsstandard tillsammans med en friskare period som barn och ungdom med färre allvarliga sjukdomar spelade stor roll för denna utveckling. I områden med extrem fattigdom eller långvarig krigföring har det också visat sig att miljöfaktorer som undernäring i barndomen eller ungdomsåren står för påtagliga minskningar av växten även utan närvaro av några sjukdomar. Viss osäkerhet i slutsatserna från mönstringsstudierna finns eftersom mönstringsåldern sänkts från 21 till 18 år under denna period.

Fot och tum

Fram till dess att metersystemet infördes i Sverige år 1889 så angavs människors längd alltid i fot och tum, vilket man som bekant än idag gör i flera engelskspråkiga länder. För att ställa till det ytterligare så har dessa längdenheter inte alltid haft ett och samma värde. En fot i Ångermanland behövde därför inte vara detsamma som en fot i Blekinge. Naturligtvis var ett sådant godtyckligt system inte hållbart i längden och vid 1600-talets början bestämde man därför att den så kallade Rydaholmsalnen skulle användas som svensk standard. Detta medförde att en fot nu skulle motsvara 0,29690 meter i hela landet. Denna delades i sin tur in i 12 tum om ca 2,474 centimeter. År 1865 omdefinierades fot från 0,296901 meter till 0,296906000 meter.

Omvandla fot och tum till meter

Om du vill slippa ta fram miniräknaren varje gång du vill ta reda på hur lång just din soldatanfader var så kan du nu enkelt göra omvandlingen från fot och tum till dagens betydligt mer bekvämma meterskala på vår hemsida.

Varför var soldaternas längd viktig?

Precis som idag så fanns det krav på att de män som togs ut till soldater skulle vara friska, starka och dugliga. Denna uttagning, så kallad mönstring, är i själva verket anledningen till att vi har tillgång till så pass detaljerad information om Sveriges soldater i historisk tid i form av generalmönsterrullor.

År 1775 bestämdes det därför att alla svenska soldater skulle vara minst 5 fot och 9 tum långa. Redan 1788-1790 tvingades man dock sänka gränsen till 5 fot och 6 tum då det pågående ryska kriget ökade behovet av manskap.

Har du själv kanske träffat på någon ovanligt lång soldat i din släkt?

En tanke på “Så långa var dina förfäder

  1. Johan

    Jag själv är 182 cm lång. Min mor är 160 cm lång, min far 169 cm lång. Min morfar var av samma längd som jag, allt i övrigt så är jag minst 10 cm längre än alla i min släkt på bägge sidor så långt jag vet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner