Prästsläkterna Colliander i Småland och Finland

Från Femsjö härstammar en släkt Colliander. Foto: Jan Norrman / Riksantikvarieämbetet

I dagens samhälle är det kanske viktigare än någonsin med källkritik och att ifrågasätta fakta och även om det är betydligt mindre allvarligt med felaktiga uppgifter inom släktforskningen jämfört med exempelvis nyhetsrapportering och politiska utspel så bör man som släktforskare också vara medveten om att det lika lätt kan bli fel när man använder sig av andrahandsuppgifter om man inte själv gör en bedömning och värdering av kvaliteten. I denna artikel om släkterna Colliander, som tidigare och fortfarande av många slagits samman till en och samma släkt, visar vi ett tydligt exempel på detta.

De två släkterna Colliander är några av de mest framträdande prästsläkterna från Småland med närmare 50 släktmedlemmar som ägnat sina arbetsdagar åt att sprida Guds ord. Den kända genealogen Gabriel Anrep (1821-1907) ansåg redan under 1800-talets andra hälft att de bägge släkterna hade gemensamt ursprung och alltsedan dess har flera andra släktforskare försökt rekonstruera de äldre släktleden med hjälp av nedärvda släkttraditioner utan bekräftelse i originalkällorna. Exempelvis så håller Svenskt Biografiskt Lexikon från 1929 fast vid detta gemensamma ursprung.

I själva verket handlar det om två släkter som av allt att döma inte har gemensamt ursprung trots namnlikhet i äldre generationer, eller tre släkter om man räknar in en finsk släkt Colliander (se även Elgenstierna, adliga ätten Wadenstierna) vilken inte heller verkar ha något gemensamt med sina svenska motsvarigheter oavsett existensen av sådana uppgifter på Riddarhuset. Släktnamnet kan tyckas vara unikt i sig men det var för 1600-talets latinkunniga präster en ganska trivial latinsk namnbildning då det latinska ordet ’collis’ helt enkelt betyder ’kulle’. Namnet kan således med enkelhet ha antagits av flera personer utan att släktskap föreligger. På de flesta platser finns ju onekligen en kulle i närheten.

Den ena släkten Colliander härstammar från kyrkoherden i Femsjö församling i gränstrakterna mellan Halland och Småland Erlandus Nicolai som avled 1631. Från Femsjö kommer för övrigt också den kände botanikern Elias Fries (1794-1878). I åtskilliga släktutredningar, såväl tryckta som på nätet, florerar uppgifter om att denne Erlandus Nicolai, det vill säga Erland Nilsson, skulle vara son till en bonde vid namn Nils Karlsson Kulle på Skir Kullagård i Växjö landsförsamling men det finns inga som helst belägg för denna återupprepade släkttradition. Prästen Erlandus Nicolai använde så vitt vi vet heller aldrig själv namnet Colliander vilket felaktigt anges på många ställen.

Erlandus Nicolai uppges i sin tur av många ha haft en son Nils som var kapten och stamfar för den finländska grenen av släkten Colliander men någon sådan kapten har inte kunnat återfinnas i befintliga källor. Naturligtvis kan inte en koppling mellan släkterna för den skull uteslutas men den kan heller inte på något vis bekräftas eller ens antydas vilket är ett måste i all seriös forskning oavsett ämne. Herr Erland hade åtminstone en son Birger (ca 1607-1683) som blev kyrkoherde i Åsenhöga pastorat och kallade sig Colliander. Något som skulle kunna peka på ett samband med den finländska grenen är förekomsten av namnet Zakarias även om det inte heller var ett extremt ovanligt namn.

Vidare menar artikelförfattaren i Svenskt Biografiskt Lexikon och flera andra släktforskare att Erlandus Nicolai skulle vara farbror till kyrkoherden Erlandus Magni Colliander (ca 1616-1696) i Hallaryds församling och att denne i sin tur skulle vara son till en bonde Måns Nilsson i Kolborset i Pjätteryds socken i södra Småland. Även dessa uppgifter saknar förankring i befintliga källor. Det geografiska ursprunget träffar emellertid trots allt ganska rätt då Erlandus Magni faktiskt synes ha varit bondson från just Pjätteryd.

Då åtskilliga nu levande svenskar kan leda sitt ursprung tillbaka till dessa två prästfamiljer så tyckte vi det kunde vara på sin plats att reda ut den förvirring som ännu tycks råda kring de äldre släktleden. Betydligt mer om dessa släkter finns tillgängligt i vår medlemsdatabas på Släktingar.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner