När epileptiker inte fick gifta sig

De flesta släktforskare träffar förr eller senare på släktingar eller andra personer i sin forskning som anges lida av ”fallandesot”, det vill säga den sjukdom som vi idag känner som epilepsi. Det fanns nämligen en viktig anledning till att prästerna hade särskilt intresse av att hålla koll på vilka församlingsmedlemmar som drabbats av just denna sjukdom.

I och med 1686 års kyrkolag så var en smittsam eller obotlig sjukdom såsom spetälska eller fallandesot/epilepsi giltigt skäl att bryta en trolovning. När 1734 års lag kom så fördes äktenskapsrätten in i giftermålsbalken och genom ett kungligt brev daterat den 25 november 1757 fastslog att fallandesot och ”dårskap” (utvecklingsstörning) nu skulle vara ett faktiskt hinder för äktenskap och fallandesot som äktenskapshinder levde kvar in i den nya äktenskapsbalken som trädde i kraft 1920.

Det var inte förrän den 1 juli 1969 som både könssjukdomar och epilepsi togs bort som hinder för äktenskap. Personer som tidigare varit sinnessjuka eller sinnesslöa kunde få ingå äktenskap om intyg kunde uppvisas på att personen numera var frisk eller om personen fått tillstånd av socialstyrelsen. 1 januari 1974 avskaffades så också förbudet för sinnessjuka eller sinnesslöa att gifta sig utan tillstånd men det krävdes ändå att parterna skulle ha vad man kallade för ”rättslig handlingsförmåga” vilket i praktiken ändå innebar att de med allvarligare sjukdom eller efterblivenheten inte fick gifta sig.

Epileptiker berövades emellertid inte bara rätten till äktenskap utan de drogs i likhet med många andra utsatta grupper i samhället in i ytterligare ett mörkt kapitel i den svenska historian. Personer som led av sjukdomen drabbades nämligen också av den svenska steriliseringslagstiftningen mellan 1935 och 1975. Steriliseringen krävde visserligen en egen personlig underskrift men denna var långt ifrån frivillig då underskriften i många fall krävdes för att exempelvis få gifta sig eller för att bli utskriven från en vårdanstalt. Det blev därmed i själva verket ett utpressningsmedel.

Vi i Sverige vill gärna se oss som ett modernt föregångsland när det gäller sociala reformer och mänskliga rättigheter men det var inte länge sedan vi behandlade många oskyldiga människor mycket illa. Det är definitivt värt att tänka på när vi fattar beslut som påverkar våra medmänniskor idag och i framtiden.

Du kan läsa mer om epilepsi på Svenska Epilepsiförbundets hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner